summaryrefslogtreecommitdiffstats
diff options
context:
space:
mode:
authorpavel <pavel@rzehak.cz>2020-01-07 22:02:42 +0100
committerSolomon Peachy <pizza@shaftnet.org>2020-03-29 01:02:34 +0100
commit2ce000272d1c91ddbb175e7153131a9b861166c9 (patch)
tree346d6d1c6dca6a15cdff8743ae47d0a4efbe27cd
parent6450cbbdca62fe5fa9e58b835b29b35bf4079286 (diff)
downloadrockbox-2ce000272d1c91ddbb175e7153131a9b861166c9.tar.gz
rockbox-2ce000272d1c91ddbb175e7153131a9b861166c9.tar.bz2
rockbox-2ce000272d1c91ddbb175e7153131a9b861166c9.zip
Rockbox Utility: updated Czech translation
fixed wrongly set writing direction and translated missing strings Change-Id: I4d0fd8430f334317c05b9e827ba2b547017ed2cd
-rw-r--r--rbutil/rbutilqt/lang/rbutil_cs.ts217
1 files changed, 194 insertions, 23 deletions
diff --git a/rbutil/rbutilqt/lang/rbutil_cs.ts b/rbutil/rbutilqt/lang/rbutil_cs.ts
index 8cf5dda03c..a6e38d2555 100644
--- a/rbutil/rbutilqt/lang/rbutil_cs.ts
+++ b/rbutil/rbutilqt/lang/rbutil_cs.ts
@@ -1,6 +1,6 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE TS>
-<TS version="2.0" language="cs_CZ">
+<TS version="2.1" language="cs_CZ">
<context>
<name>BackupDialog</name>
<message>
@@ -825,6 +825,172 @@ Viz http://www.rockbox.org/wiki/IpodConversionToFAT32</translation>
</message>
</context>
<context>
+ <name>BootloaderInstallS5l</name>
+ <message>
+ <location filename="../base/bootloaderinstalls5l.cpp" line="61"/>
+ <source>Could not find mounted iPod.</source>
+ <translation>Nepodařilo se nalézt připojený iPod.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/bootloaderinstalls5l.cpp" line="68"/>
+ <source>Downloading bootloader file...</source>
+ <translation>Stahuji soubor zavaděče...</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/bootloaderinstalls5l.cpp" line="110"/>
+ <source>Could not make DFU image.</source>
+ <translation>Nepodařilo se vytvořit obraz DFU.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/bootloaderinstalls5l.cpp" line="116"/>
+ <source>Ejecting iPod...</source>
+ <translation>Odpojuji iPod...</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/bootloaderinstalls5l.cpp" line="138"/>
+ <source>Action required:
+ Please make sure no programs are accessing
+ files on the device. If ejecting still fails
+ please use your computers eject funtionality.</source>
+ <translation>Je nutný zásah:
+ Přesvědčte se prosím, že žádné programy nepracují
+ se soubory na zařízení. Jestliže odpojení přesto selže
+ využijte prosím funkci odpojení vašeho počítače.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/bootloaderinstalls5l.cpp" line="148"/>
+ <source>Device successfully ejected.</source>
+ <translation>Zařízení úspěšně odpojeno.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/bootloaderinstalls5l.cpp" line="168"/>
+ <source>Action required:
+ Quit iTunes application.</source>
+ <translation>Je nutný zásah:
+ Ukončete aplikaci iTunes.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/bootloaderinstalls5l.cpp" line="176"/>
+ <source>iTunes closed.</source>
+ <translation>iTunes ukončeny.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/bootloaderinstalls5l.cpp" line="189"/>
+ <source>Could not suspend iTunesHelper. Stop it
+using the Task Manager, and try again.</source>
+ <translation>Nepodařilo se zavřít iTunesHelper. Ukončete ho
+prostřednictvím Správce úloh a zkuste to znovu.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/bootloaderinstalls5l.cpp" line="198"/>
+ <source>Waiting for HDD spin-down...</source>
+ <translation>Čekám na zastavení HDD...</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/bootloaderinstalls5l.cpp" line="214"/>
+ <source>Waiting for DFU mode...</source>
+ <translation>Čekám na DFU režim...</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/bootloaderinstalls5l.cpp" line="215"/>
+ <source>Action required:
+ Press and hold SELECT+MENU buttons, after
+ about 12 seconds a new action will require
+ you to release the buttons, DO IT QUICKLY,
+ otherwise the process could fail.</source>
+ <translation>Je nutný zásah:
+ Zmáčkněte a držte tlačítka SELECT+MENU, po
+ zhruba 12 sekundách bude nutné tlačítka pustit
+ UDĚLEJTE TO RYCHLE, jinak může proces selhat.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/bootloaderinstalls5l.cpp" line="238"/>
+ <source>DFU mode detected.</source>
+ <translation>Zjištěn DFU režim.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/bootloaderinstalls5l.cpp" line="240"/>
+ <source>Action required:
+ Release SELECT+MENU buttons and wait...</source>
+ <translation>Je nutný zásah:
+ Pusťte tlačítka SELECT+MENU a čekejte...</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/bootloaderinstalls5l.cpp" line="265"/>
+ <source>Device is not in DFU mode. It seems that
+the previous required action failed, please
+try again.</source>
+ <translation>Zařízení není v DFU režimu. Zdá se,
+že předchozí potřebný zásah selhal. Prosím,
+zkuste to znovu.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/bootloaderinstalls5l.cpp" line="272"/>
+ <source>Transfering DFU image...</source>
+ <translation>Přenáším DFU obraz...</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/bootloaderinstalls5l.cpp" line="282"/>
+ <source>No valid DFU USB driver found.
+Install iTunes (or the Apple Device Driver)
+and try again.</source>
+ <translation>Nebyl nalezen platný DFU USB ovladač.
+Instalujte iTunes (nebo Apple Device Driver)
+a zkuste to znovu.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/bootloaderinstalls5l.cpp" line="291"/>
+ <source>Could not transfer DFU image.</source>
+ <translation>Nebylo možné přenést DFU obraz.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/bootloaderinstalls5l.cpp" line="296"/>
+ <source>DFU transfer completed.</source>
+ <translation>Přenos DFU kompletní.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/bootloaderinstalls5l.cpp" line="299"/>
+ <source>Restarting iPod, waiting for remount...</source>
+ <translation>Restartuji iPod, čekám na znovupřipojení...</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/bootloaderinstalls5l.cpp" line="318"/>
+ <source>Action required:
+ Could not remount the device, try to do it
+ manually. If the iPod didn&apos;t restart, force
+ a reset by pressing SELECT+MENU buttons
+ for about 5 seconds. If the problem could
+ not be solved then click &apos;Abort&apos; to cancel.</source>
+ <translation>Je nutný zásah:
+ Zařízení se nepodařilo znovu připojit,
+ zkuste to prosím ručně. Jestliže se iPod
+ nerestartoval, vynuťte restart stisknutím
+ tlačítek SELECT+MENU na 5 sekund.
+ Jestliže se problém nepodařilo vyřešit, klikněte
+ na &apos;Zrušit&apos; pro přerušení.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/bootloaderinstalls5l.cpp" line="330"/>
+ <source>Device remounted.</source>
+ <translation>Zařízení znovupřipojeno.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/bootloaderinstalls5l.cpp" line="332"/>
+ <source>Bootloader successfully %1.</source>
+ <translation>Zavaděč úspěšně %1.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/bootloaderinstalls5l.cpp" line="345"/>
+ <source>Could not resume iTunesHelper.</source>
+ <translation>Nelze obnovit iTunesHelper.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/bootloaderinstalls5l.cpp" line="361"/>
+ <source>%1 aborted by user.</source>
+ <translation>%1 zrušeno uživatelem.</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
<name>BootloaderInstallSansa</name>
<message>
<location filename="../base/bootloaderinstallsansa.cpp" line="50"/>
@@ -869,7 +1035,8 @@ See http://www.rockbox.org/wiki/SansaE200Install
<translation>Nalezena stará instalace Rockboxu, přerušuji.
Než poprvé spustíte sansapatcher,
musíte přeinstalovat původní Sansa firmware.
-Viz http://www.rockbox.org/wiki/SansaE200Install</translation>
+Viz http://www.rockbox.org/wiki/SansaE200Install
+</translation>
</message>
<message>
<location filename="../base/bootloaderinstallsansa.cpp" line="102"/>
@@ -1172,7 +1339,7 @@ Musíte přepnout váš přehrávač do MSC módu, aby instalace proběhla. </tr
<source>%1 &quot;MacPod&quot; found!
Rockbox needs a FAT formatted Ipod (so-called &quot;WinPod&quot;) to run. </source>
<translation>Nalezen %1 &quot;MacPod&quot;!
-Rockbox potřebuje k běhu Ipod naformátovaný jako FAT (tzv. &quot;WinPod&quot;).</translation>
+Rockbox potřebuje k běhu Ipod naformátovaný jako FAT (tzv. &quot;WinPod&quot;). </translation>
</message>
<message>
<source>Fatal error</source>
@@ -1907,23 +2074,23 @@ Prosím nastavte engine syntézy řeči.</translation>
<context>
<name>ProgressLoggerFrm</name>
<message>
- <location filename="../progressloggerfrm.ui" line="13"/>
- <location filename="../progressloggerfrm.ui" line="19"/>
+ <location filename="../progressloggerfrm.ui" line="18"/>
+ <location filename="../progressloggerfrm.ui" line="24"/>
<source>Progress</source>
<translation>Průběh</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../progressloggerfrm.ui" line="32"/>
+ <location filename="../progressloggerfrm.ui" line="37"/>
<source>progresswindow</source>
<translation>oknopostupu</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../progressloggerfrm.ui" line="58"/>
+ <location filename="../progressloggerfrm.ui" line="63"/>
<source>Save Log</source>
<translation>Uložit záznam</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../progressloggerfrm.ui" line="82"/>
+ <location filename="../progressloggerfrm.ui" line="87"/>
<source>&amp;Abort</source>
<translation>&amp;Přerušit</translation>
</message>
@@ -1950,15 +2117,15 @@ Prosím nastavte engine syntézy řeči.</translation>
<name>QObject</name>
<message>
<location filename="../configure.cpp" line="625"/>
- <location filename="../main.cpp" line="87"/>
+ <location filename="../main.cpp" line="91"/>
<source>LTR</source>
<extracomment>This string is used to indicate the writing direction. Translate it to &quot;RTL&quot; (without quotes) for RTL languages. Anything else will get treated as LTR language.</extracomment>
- <translation>RTL</translation>
+ <translation>LTR</translation>
</message>
<message>
<location filename="../base/system.cpp" line="385"/>
<source>(unknown vendor name) </source>
- <translation>(neznámý výrobce)</translation>
+ <translation>(neznámý výrobce) </translation>
</message>
<message>
<location filename="../base/system.cpp" line="403"/>
@@ -1966,42 +2133,42 @@ Prosím nastavte engine syntézy řeči.</translation>
<translation>(neznámé zařízení)</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstallhelper.cpp" line="80"/>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallhelper.cpp" line="84"/>
<source>Bootloader installation is almost complete. Installation &lt;b&gt;requires&lt;/b&gt; you to perform the following steps manually:</source>
<translation>Instalace zavaděče je téměř hotova. Instalace od vás &lt;b&gt;vyžaduje&lt;/b&gt; provést následující kroky ručně:</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstallhelper.cpp" line="86"/>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallhelper.cpp" line="90"/>
<source>&lt;li&gt;Safely remove your player.&lt;/li&gt;</source>
<translation>&lt;li&gt;Bezpečně odeberte váš přehrávač.&lt;/li&gt;</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstallhelper.cpp" line="91"/>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallhelper.cpp" line="95"/>
<source>&lt;li&gt;Reboot your player into the original firmware.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Perform a firmware upgrade using the update functionality of the original firmware. Please refer to your player&apos;s manual on details.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Important:&lt;/b&gt; updating the firmware is a critical process that must not be interrupted. &lt;b&gt;Make sure the player is charged before starting the firmware update process.&lt;/b&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;After the firmware has been updated reboot your player.&lt;/li&gt;</source>
<translation>&lt;li&gt;Restartujte váš přehrávač do původního firmware.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Aktualizujte firmware pomocí aktualizačního procesu původního firmware. Podobnosti se dočtete v návodu k vašemu přehrávači.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Důležité:&lt;/b&gt; aktualizace firmware je kritický proces, který nesmí být přerušen. &lt;b&gt;Ujistěte se, že je přehrávač nabitý před zahájením aktualizace.&lt;/b&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Po aktualizaci firmware restartujte přehrávač.&lt;/li&gt;</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstallhelper.cpp" line="102"/>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallhelper.cpp" line="106"/>
<source>&lt;li&gt;Remove any previously inserted microSD card&lt;/li&gt;</source>
<translation>&lt;li&gt;Vyjměte jakoukoli dříve vloženou microSD kartu&lt;/li&gt;</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstallhelper.cpp" line="103"/>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallhelper.cpp" line="107"/>
<source>&lt;li&gt;Disconnect your player. The player will reboot and perform an update of the original firmware. Please refer to your players manual on details.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Important:&lt;/b&gt; updating the firmware is a critical process that must not be interrupted. &lt;b&gt;Make sure the player is charged before disconnecting the player.&lt;/b&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;After the firmware has been updated reboot your player.&lt;/li&gt;</source>
<translation>&lt;li&gt;Odpojte váš přehrávač. Přehrávač bude restartován a provede aktualizaci původního firmware. Podobnosti se dočtete v návodu k vašemu přehrávači.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Důležité:&lt;/b&gt; aktualizace firmware je kritický proces, který nesmí být přerušen. &lt;b&gt;Ujistěte se, že je přehrávač nabitý před odpojením.&lt;/b&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Po aktualizaci firmware restartujte přehrávač.&lt;/li&gt;</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstallhelper.cpp" line="114"/>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallhelper.cpp" line="118"/>
<source>&lt;li&gt;Turn the player off&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Insert the charger&lt;/li&gt;</source>
<translation>&lt;li&gt;Vypněte přehrávač&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Připojte nabíječku&lt;/li&gt;</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstallhelper.cpp" line="119"/>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallhelper.cpp" line="123"/>
<source>&lt;li&gt;Unplug USB and power adaptors&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Hold &lt;i&gt;Power&lt;/i&gt; to turn the player off&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Toggle the battery switch on the player&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Hold &lt;i&gt;Power&lt;/i&gt; to boot into Rockbox&lt;/li&gt;</source>
<translation>&lt;li&gt;Odpojte USB a nabíjecí zařízení&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Držte tlačítko&lt;i&gt;Napájení&lt;/i&gt; pro vypnutí přehrávače&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Přepněte přepínač baterie na přehrávači&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Držte tlačítko&lt;i&gt;Napájení&lt;/i&gt; pro spuštění Rockboxu&lt;/li&gt;</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstallhelper.cpp" line="125"/>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallhelper.cpp" line="129"/>
<source>&lt;p&gt;&lt;b&gt;Note:&lt;/b&gt; You can safely install other parts first, but the above steps are &lt;b&gt;required&lt;/b&gt; to finish the installation!&lt;/p&gt;</source>
<translation>&lt;p&gt;&lt;b&gt;Poznámka:&lt;/b&gt; Můžete nejprve bezpečně instalovat zbývající části, ale výše uvedené kroky jsou &lt;b&gt;nezbytné&lt;/b&gt; pro dokončení instalace!&lt;/p&gt;</translation>
</message>
@@ -2216,11 +2383,11 @@ Chyba sítě: %1. Prosím zkontrolujte vaše nastavení sítě a proxy.</transla
</message>
<message>
<source>RockboxUtility Update available</source>
- <translation>Je k dispozici aktualizace Rockbox Utility</translation>
+ <translation type="vanished">Je k dispozici aktualizace Rockbox Utility</translation>
</message>
<message>
<source>&lt;b&gt;New RockboxUtility Version available.&lt;/b&gt; &lt;br&gt;&lt;br&gt;Download it from here: &lt;a href=&apos;%1&apos;&gt;%2&lt;/a&gt;</source>
- <translation>&lt;b&gt;Je k dispozici nová verze Rockbox Utility.&lt;/b&gt; &lt;br&gt;&lt;br&gt;Stáhněte si ji zde: &lt;a href=&apos;%1&apos;&gt;%2&lt;/a&gt;</translation>
+ <translation type="vanished">&lt;b&gt;Je k dispozici nová verze Rockbox Utility.&lt;/b&gt; &lt;br&gt;&lt;br&gt;Stáhněte si ji zde: &lt;a href=&apos;%1&apos;&gt;%2&lt;/a&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../rbutilqt.cpp" line="774"/>
@@ -2771,6 +2938,11 @@ Stiskněte &quot;Ne&quot; pro přeskočení tohoto kroku.</translation>
<translation>Nutné ruční kroky</translation>
</message>
<message>
+ <location filename="../gui/selectiveinstallwidget.cpp" line="518"/>
+ <source>Your installation doesn&apos;t require any game files, skipping.</source>
+ <translation>Vaše instalace nepotřebuje žádné herní soubory, přeskakuji.</translation>
+ </message>
+ <message>
<location filename="../gui/selectiveinstallwidget.cpp" line="171"/>
<source>Continue with installation?</source>
<translation>Pokračovat s instalací?</translation>
@@ -2785,9 +2957,8 @@ Stiskněte &quot;Ne&quot; pro přeskočení tohoto kroku.</translation>
<translation type="obsolete">Přerušeno!</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../gui/selectiveinstallwidget.cpp" line="492"/>
<source>Your installation doesn&apos;t require game files, skipping.</source>
- <translation>Vaše instalace nepotřebuje herní soubory, přeskakuji.</translation>
+ <translation type="vanished">Vaše instalace nepotřebuje herní soubory, přeskakuji.</translation>
</message>
</context>
<context>