summaryrefslogtreecommitdiffstats
diff options
context:
space:
mode:
authorDominik Riebeling <Dominik.Riebeling@gmail.com>2009-10-08 21:40:12 +0000
committerDominik Riebeling <Dominik.Riebeling@gmail.com>2009-10-08 21:40:12 +0000
commitb5240fd93bf90d3fa7f90da1f60d112b47641f3f (patch)
tree4dbe3a5966a62868289a6a1a29f0acd8e03ff96b
parent21a712cba1e49eea5a141b441b62a41965bd380e (diff)
downloadrockbox-b5240fd93bf90d3fa7f90da1f60d112b47641f3f.tar.gz
rockbox-b5240fd93bf90d3fa7f90da1f60d112b47641f3f.zip
Czech translation for Rockbox Utility (FS#10662 by Pavel Rzehák).
git-svn-id: svn://svn.rockbox.org/rockbox/trunk@23017 a1c6a512-1295-4272-9138-f99709370657
-rw-r--r--rbutil/rbutilqt/CREDITS1
-rw-r--r--rbutil/rbutilqt/lang/rbutil_cs.ts3222
-rw-r--r--rbutil/rbutilqt/rbutilqt.pro3
3 files changed, 3225 insertions, 1 deletions
diff --git a/rbutil/rbutilqt/CREDITS b/rbutil/rbutilqt/CREDITS
index 0cf6337502..27d1785164 100644
--- a/rbutil/rbutilqt/CREDITS
+++ b/rbutil/rbutilqt/CREDITS
@@ -10,3 +10,4 @@ Alexander Spyridakis
Rui Araújo
Delyan Kratunov
Adilson Xavier
+Pavel Rzehák
diff --git a/rbutil/rbutilqt/lang/rbutil_cs.ts b/rbutil/rbutilqt/lang/rbutil_cs.ts
new file mode 100644
index 0000000000..c4cb97530c
--- /dev/null
+++ b/rbutil/rbutilqt/lang/rbutil_cs.ts
@@ -0,0 +1,3222 @@
+<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
+<!DOCTYPE TS>
+<TS version="2.0" language="cs_CZ">
+<context>
+ <name></name>
+ <message>
+ <location filename="../../chinachippatcher/chinachip.c" line="94"/>
+ <location filename="../../chinachippatcher/chinachip.c" line="100"/>
+ <location filename="../../chinachippatcher/chinachip.c" line="162"/>
+ <location filename="../../chinachippatcher/chinachip.c" line="183"/>
+ <location filename="../../chinachippatcher/chinachip.c" line="235"/>
+ <source>Can&apos;t open file %s!</source>
+ <translation>Nelze otevřít soubor %s!</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../../chinachippatcher/chinachip.c" line="105"/>
+ <source>Bootloader size is %d bytes</source>
+ <translation>Velikost zavaděče je %d bajtů</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../../chinachippatcher/chinachip.c" line="109"/>
+ <source>Firmware size is %d bytes</source>
+ <translation>Velikost firmwaru je %d bajtů</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../../chinachippatcher/chinachip.c" line="114"/>
+ <source>Can&apos;t allocate %d bytes!</source>
+ <translation>Nelze přidělit %d bajtů!</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../../chinachippatcher/chinachip.c" line="119"/>
+ <location filename="../../chinachippatcher/chinachip.c" line="194"/>
+ <source>Reading %s into memory...</source>
+ <translation>Načítá se %s do paměti...</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../../chinachippatcher/chinachip.c" line="122"/>
+ <location filename="../../chinachippatcher/chinachip.c" line="198"/>
+ <source>Can&apos;t read file %s to memory!</source>
+ <translation>Nelze načíst soubor %s do paměti!</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../../chinachippatcher/chinachip.c" line="129"/>
+ <source>File %s isn&apos;t a valid ChinaChip firmware!</source>
+ <translation>Soubor %s není validní ChinaChip firmware!</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../../chinachippatcher/chinachip.c" line="151"/>
+ <source>Couldn&apos;t find ccpmp.bin in %s!</source>
+ <translation>Nelze najít ccpmp.bin v %s!</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../../chinachippatcher/chinachip.c" line="154"/>
+ <source>Found ccpmp.bin at %d bytes</source>
+ <translation>Nalezen ccpmp.bin na %d bytes</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../../chinachippatcher/chinachip.c" line="166"/>
+ <source>Writing %d bytes to %s...</source>
+ <translation>Zapisuje se %d bajtů do %s...</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../../chinachippatcher/chinachip.c" line="169"/>
+ <location filename="../../chinachippatcher/chinachip.c" line="242"/>
+ <source>Can&apos;t write to file %s!</source>
+ <translation>Nelze zapsat do souboru %s!</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../../chinachippatcher/chinachip.c" line="175"/>
+ <source>Renaming it to ccpmp.old...</source>
+ <translation>Přejmenovává se na ccpmp.old...</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../../chinachippatcher/chinachip.c" line="190"/>
+ <source>Making place for ccpmp.bin...</source>
+ <translation>Vytváří se místo pro ccpmp.bin...</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../../chinachippatcher/chinachip.c" line="203"/>
+ <source>Adding header to %s...</source>
+ <translation>Přidává se záhlaví do %s...</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../../chinachippatcher/chinachip.c" line="213"/>
+ <source>Can&apos;t obtain current time!</source>
+ <translation>Nelze získat aktuální čas!</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../../chinachippatcher/chinachip.c" line="223"/>
+ <source>Computing checksum...</source>
+ <translation>Počítá se kontrolní součet...</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../../chinachippatcher/chinachip.c" line="227"/>
+ <source>Updating main header...</source>
+ <translation>Aktualizace hlavního záhlaví...</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../../chinachippatcher/chinachip.c" line="239"/>
+ <source>Writing output to %s...</source>
+ <translation>Zápis výstupu do %s...</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>BootloaderInstallAms</name>
+ <message>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallams.cpp" line="33"/>
+ <source>Bootloader installation requires you to provide a firmware file of the original firmware (bin file). You need to download this file yourself due to legal reasons.Press Ok to continue and browse your computer for the firmware file.</source>
+ <translation>Instalace zavaděče vyžaduje poskytnutí bin souboru původního firmwaru. Musíte tento soubor stáhnout sami z právních důvodů. Stiskněte OK pro pokračování a najděte ve svém počítači firmware soubor.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallams.cpp" line="47"/>
+ <source>Downloading bootloader file</source>
+ <translation>Stahuje se soubor zavaděče</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallams.cpp" line="83"/>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallams.cpp" line="94"/>
+ <source>Could not load %1</source>
+ <translation>Nelze načíst %1</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallams.cpp" line="114"/>
+ <source>Patching Firmware...</source>
+ <translation>Patchuje se firmware...</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallams.cpp" line="125"/>
+ <source>Could not open %1 for writing</source>
+ <translation>Nelze otevřít %1 pro zápis</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallams.cpp" line="137"/>
+ <source>Could not write firmware file</source>
+ <translation>Nelze zapsat soubor firmwaru</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallams.cpp" line="152"/>
+ <source>Success: modified firmware file created</source>
+ <translation>Úspěch: modifikovaný soubor firmwaru vytvořen</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>BootloaderInstallBase</name>
+ <message>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallbase.cpp" line="69"/>
+ <source>Download error: received HTTP error %1.</source>
+ <translation>Chyba stahování:HTTP chyba %1.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallbase.cpp" line="75"/>
+ <source>Download error: %1</source>
+ <translation>Chyba stahování: %1</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallbase.cpp" line="81"/>
+ <source>Download finished (cache used).</source>
+ <translation>Stahování dokončeno (použita vyrovnávací paměť).</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallbase.cpp" line="83"/>
+ <source>Download finished.</source>
+ <translation>Stahování dokončeno.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallbase.cpp" line="104"/>
+ <source>Creating backup of original firmware file.</source>
+ <translation>Vytváří se záloha původníhosouboru firmwaru.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallbase.cpp" line="106"/>
+ <source>Creating backup folder failed</source>
+ <translation>Vytvoření záložního adresáře selhalo</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallbase.cpp" line="112"/>
+ <source>Creating backup copy failed.</source>
+ <translation>Vytváření záložní kopie selhalo.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallbase.cpp" line="115"/>
+ <source>Backup created.</source>
+ <translation>Záloha vytvořena.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallbase.cpp" line="128"/>
+ <source>Creating installation log</source>
+ <translation>vytváření instalačního logu</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallbase.cpp" line="140"/>
+ <source>Installation log created</source>
+ <translation>Instalační log vytvořen</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallbase.cpp" line="152"/>
+ <source>Bootloader installation is almost complete. Installation &lt;b&gt;requires&lt;/b&gt; you to perform the following steps manually:</source>
+ <translation>Instalace zavaděče je téměř hotova. Instalace od vás &lt;b&gt;vyžaduje&lt;/b&gt; provést následující kroky ručně:</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallbase.cpp" line="157"/>
+ <source>&lt;li&gt;Safely remove your player.&lt;/li&gt;</source>
+ <translation>&lt;li&gt;Bezpečně odeberte svůj přehrávač.&lt;/li&gt;</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallbase.cpp" line="161"/>
+ <source>&lt;li&gt;Reboot your player into the original firmware.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Perform a firmware upgrade using the update functionality of the original firmware. Please refer to your player&apos;s manual on details.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;After the firmware has been updated reboot your player.&lt;/li&gt;</source>
+ <translation>&lt;li&gt;Restartujte svůj přehrávač do původního firmwaru.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Proveďte upgrade firmwaru pomocí updatovací funkce původního firmwaru. Detaily hledejte v příručce ke svému přehrávači.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Po updatu firmwaru restartujte svůj přehrávač.&lt;/li&gt;</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallbase.cpp" line="170"/>
+ <source>&lt;li&gt;Turn the player off&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Insert the charger&lt;/li&gt;</source>
+ <translation>&lt;li&gt;Vypněte přehrávač&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Připojte nabíječku&lt;/li&gt;</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallbase.cpp" line="175"/>
+ <source>&lt;li&gt;Unplug USB and power adaptors&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Hold &lt;i&gt;Power&lt;/i&gt; to turn the player off&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Toggle the battery switch on the player&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Hold &lt;i&gt;Power&lt;/i&gt; to boot into Rockbox&lt;/li&gt;</source>
+ <translation>&lt;li&gt;Odpojte USB a nabíjecí zařízení&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Držte i&lt;i&gt;Power&lt;/i&gt; pro vypnutnutí přehrávače&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Přepněte přepínač baterie na přehrávači&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Držte &lt;i&gt;Power&lt;/i&gt; pro spuštění Rockboxu&lt;/li&gt;</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallbase.cpp" line="182"/>
+ <source>&lt;p&gt;&lt;b&gt;Note:&lt;/b&gt; You can safely install other parts first, but the above steps are &lt;b&gt;required&lt;/b&gt; to finish the installation!&lt;/p&gt;</source>
+ <translation>&lt;p&gt;&lt;b&gt;Poznámka:&lt;/b&gt; Můžete nejprve bezpečně instalovar zbývající části, ale výše uvedené kroky jsou &lt;b&gt;nezbytné&lt;/b&gt; pro dokončení instalace!&lt;/p&gt;</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>BootloaderInstallChinaChip</name>
+ <message>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallchinachip.cpp" line="34"/>
+ <source>Bootloader installation requires you to provide a firmware file of the original firmware (HXF file). You need to download this file yourself due to legal reasons. Please refer to the &lt;a href=&apos;http://www.rockbox.org/manual.shtml&apos;&gt;manual&lt;/a&gt; and the &lt;a href=&apos;http://www.rockbox.org/wiki/OndaVX747#Download_and_extract_a_recent_ve&apos;&gt;OndaVX747&lt;/a&gt; wiki page on how to obtain this file.&lt;br/&gt;Press Ok to continue and browse your computer for the firmware file.</source>
+ <translation>Instalace zavaděče vyžaduje poskytnutí firmware souboru původního firmware (HXF soubor) Tento soubor si z právních důvodů musíte stáhnout sami. Podívejte se do &lt;a href=&apos;http://www.rockbox.org/manual.shtml&apos;&gt;manuálul&lt;/a&gt; a na &lt;a href=&apos;http://www.rockbox.org/wiki/OndaVX747#Download_and_extract_a_recent_ve&apos;&gt;OndaVX747&lt;/a&gt; wiki stránku jak získat tento soubor.&lt;br/&gt;Stiskněte Ok pro pokračování a procházení počítače a hledání tohoto firmware souboru.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallchinachip.cpp" line="79"/>
+ <source>Downloading bootloader file</source>
+ <translation>Stahuje se soubor zavaděče</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>BootloaderInstallFile</name>
+ <message>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallfile.cpp" line="35"/>
+ <source>Downloading bootloader</source>
+ <translation>Stahuje se zavaděč</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallfile.cpp" line="44"/>
+ <source>Installing Rockbox bootloader</source>
+ <translation>Instaluje se zavaděč Rockboxu</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallfile.cpp" line="76"/>
+ <source>Error accessing output folder</source>
+ <translation>Chyba přístupu do výstupní složky</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallfile.cpp" line="89"/>
+ <source>Bootloader successful installed</source>
+ <translation>Zavaděč úspěšně nainstalován</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallfile.cpp" line="99"/>
+ <source>Removing Rockbox bootloader</source>
+ <translation>Odstraňuje se zavaděč Rockboxu</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallfile.cpp" line="103"/>
+ <source>No original firmware file found.</source>
+ <translation>Nenalezen původní soubor.firmwaru.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallfile.cpp" line="109"/>
+ <source>Can&apos;t remove Rockbox bootloader file.</source>
+ <translation>Nelze odstranit soubor zavaděče Rockboxu.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallfile.cpp" line="114"/>
+ <source>Can&apos;t restore bootloader file.</source>
+ <translation>Nelze obnovit soubor zavaděče.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallfile.cpp" line="118"/>
+ <source>Original bootloader restored successfully.</source>
+ <translation>Původní zavaděč úspěšně obnoven.</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>BootloaderInstallHex</name>
+ <message>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallhex.cpp" line="49"/>
+ <source>Bootloader installation requires you to provide a firmware file of the original firmware (hex file). You need to download this file yourself due to legal reasons. Please refer to the &lt;a href=&apos;http://www.rockbox.org/manual.shtml&apos;&gt;manual&lt;/a&gt; and the &lt;a href=&apos;http://www.rockbox.org/wiki/IriverBoot#Download_and_extract_a_recent_ve&apos;&gt;IriverBoot&lt;/a&gt; wiki page on how to obtain this file.&lt;br/&gt;Press Ok to continue and browse your computer for the firmware file.</source>
+ <translation>Instalace zavaděče vyžaduje poskytnutí firmware souboru původního firmware (HXF soubor) Tento soubor si z právních důvodů musíte stáhnout sami. Podívejte se do &lt;a href=&apos;http://www.rockbox.org/manual.shtml&apos;&gt;manuálul&lt;/a&gt; a na &lt;a href=&apos;http://www.rockbox.org/wiki/IriverBoot#Download_and_extract_a_recent_ve&apos;&gt;IriverBoot&lt;/a&gt; wiki stránku jak získat tento soubor.&lt;br/&gt;Stiskněte Ok pro pokračování a procházení počítače a hledání tohoto firmware souboru.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallhex.cpp" line="68"/>
+ <source>checking MD5 hash of input file ...</source>
+ <translation>kontrola MD5 hashe ze vstupního souboru ...</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallhex.cpp" line="79"/>
+ <source>Could not verify original firmware file</source>
+ <translation>Nelze ověřit původní soubor s firmwarem</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallhex.cpp" line="94"/>
+ <source>Firmware file not recognized.</source>
+ <translation>Soubor firmware nerozpoznán.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallhex.cpp" line="98"/>
+ <source>MD5 hash ok</source>
+ <translation>MD5 hash v pořádku</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallhex.cpp" line="105"/>
+ <source>Firmware file doesn&apos;t match selected player.</source>
+ <translation>Firmware neodpovídá vybranému přehrávači.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallhex.cpp" line="110"/>
+ <source>Descrambling file</source>
+ <translation>Dekóduje se soubor</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallhex.cpp" line="118"/>
+ <source>Error in descramble: %1</source>
+ <translation>Chyba dekódování: %1</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallhex.cpp" line="123"/>
+ <source>Downloading bootloader file</source>
+ <translation>Stahuje se soubor zavaděče</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallhex.cpp" line="133"/>
+ <source>Adding bootloader to firmware file</source>
+ <translation>Přidává se zavaděč do souboru firmwaru</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallhex.cpp" line="171"/>
+ <source>could not open input file</source>
+ <translation>nelze otevřít vstupní soubor</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallhex.cpp" line="172"/>
+ <source>reading header failed</source>
+ <translation>čtení záhlaví selhalo</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallhex.cpp" line="173"/>
+ <source>reading firmware failed</source>
+ <translation>čtení firmware selhalo</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallhex.cpp" line="174"/>
+ <source>can&apos;t open bootloader file</source>
+ <translation>nelze otevřít soubor zavaděče</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallhex.cpp" line="175"/>
+ <source>reading bootloader file failed</source>
+ <translation>čtení souboru zavaděče selhalo</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallhex.cpp" line="176"/>
+ <source>can&apos;t open output file</source>
+ <translation>nelze otevřít výstupní soubor</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallhex.cpp" line="177"/>
+ <source>writing output file failed</source>
+ <translation>zápis výstupního souboru selhalo</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallhex.cpp" line="179"/>
+ <source>Error in patching: %1</source>
+ <translation>Chyba patchování: %1</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallhex.cpp" line="190"/>
+ <source>Error in scramble: %1</source>
+ <translation>Chyba šifrování: %1</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallhex.cpp" line="205"/>
+ <source>Checking modified firmware file</source>
+ <translation>Kontroluje se modifikovaný soubor firmwaru</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallhex.cpp" line="207"/>
+ <source>Error: modified file checksum wrong</source>
+ <translation>Chyba: modifikovaný soubor má špatný kontrolní součet</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallhex.cpp" line="215"/>
+ <source>Success: modified firmware file created</source>
+ <translation>Úspěch: modifikovaný soubor firmwaru vytvořen</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallhex.cpp" line="246"/>
+ <source>Can&apos;t open input file</source>
+ <translation>Nelze otevřít vstupní soubor</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallhex.cpp" line="247"/>
+ <source>Can&apos;t open output file</source>
+ <translation>Nelze otevřít výstupní soubor</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallhex.cpp" line="248"/>
+ <source>invalid file: header length wrong</source>
+ <translation>neplatný soubor: chybná délka záhlaví</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallhex.cpp" line="249"/>
+ <source>invalid file: unrecognized header</source>
+ <translation>neplatný soubor: nerozpoznané záhlaví</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallhex.cpp" line="250"/>
+ <source>invalid file: &quot;length&quot; field wrong</source>
+ <translation>neplatný soubor: chybná &quot;length&quot; hodnota</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallhex.cpp" line="251"/>
+ <source>invalid file: &quot;length2&quot; field wrong</source>
+ <translation>neplatný soubor: chybná &quot;length2&quot; hodnota</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallhex.cpp" line="252"/>
+ <source>invalid file: internal checksum error</source>
+ <translation>neplatný soubor: vnitřní chyba kontrolního součtu</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallhex.cpp" line="253"/>
+ <source>invalid file: &quot;length3&quot; field wrong</source>
+ <translation>neplatný soubor: chybná &quot;length3&quot; hodnota</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallhex.cpp" line="254"/>
+ <source>unknown</source>
+ <translation>neznámý</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>BootloaderInstallIpod</name>
+ <message>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallipod.cpp" line="54"/>
+ <source>Error: can&apos;t allocate buffer memory!</source>
+ <translation>Chyba: Nemohu alokovat paměť bufferu!</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallipod.cpp" line="63"/>
+ <source>No Ipod detected
+Permission for disc access denied!</source>
+ <translation>Nenalezen žádný Ipod
+Odepřen přístup k disku!</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallipod.cpp" line="70"/>
+ <source>No Ipod detected!</source>
+ <translation>Nenalezen žádný Ipod!</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallipod.cpp" line="76"/>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallipod.cpp" line="115"/>
+ <source>Warning: This is a MacPod, Rockbox only runs on WinPods.
+See http://www.rockbox.org/wiki/IpodConversionToFAT32</source>
+ <translation>Varování: Toto je MacPod, Rockbox funguje pouze na WinPods.
+Viz http://www.rockbox.org/wiki/IpodConversionToFAT32</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallipod.cpp" line="81"/>
+ <source>Downloading bootloader file</source>
+ <translation>Stahuje se soubor zavaděče</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallipod.cpp" line="93"/>
+ <source>Installing Rockbox bootloader</source>
+ <translation>Instaluje se zavaděč Rockboxu</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallipod.cpp" line="103"/>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallipod.cpp" line="161"/>
+ <source>Failed to read firmware directory</source>
+ <translation>Chyba čtení adresáře firmwaru</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallipod.cpp" line="108"/>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallipod.cpp" line="166"/>
+ <source>Unknown version number in firmware (%1)</source>
+ <translation>Neznámá verze firmwaru (%1)</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallipod.cpp" line="122"/>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallipod.cpp" line="173"/>
+ <source>Could not open Ipod in R/W mode</source>
+ <translation>Nelze otevřít Ipod v R/W módu</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallipod.cpp" line="131"/>
+ <source>Successfull added bootloader</source>
+ <translation>Zavaděč úspěšně přidán</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallipod.cpp" line="138"/>
+ <source>Failed to add bootloader</source>
+ <translation>Přidání zavaděče selhalo</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallipod.cpp" line="150"/>
+ <source>Uninstalling bootloader</source>
+ <translation>Odinstalace zavaděče</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallipod.cpp" line="179"/>
+ <source>No bootloader detected.</source>
+ <translation>Zavaděč nenalezen.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallipod.cpp" line="185"/>
+ <source>Successfully removed bootloader</source>
+ <translation>Zavaděč úspěšně odstraněn</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallipod.cpp" line="192"/>
+ <source>Removing bootloader failed.</source>
+ <translation>Odstranění zavaděče selhalo.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallipod.cpp" line="253"/>
+ <source>Could not open Ipod</source>
+ <translation>Nelze otevřít Ipod</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallipod.cpp" line="258"/>
+ <source>Error reading partition table - possibly not an Ipod</source>
+ <translation>Chyba při čtení tabulky oddílů - možná to není Ipod</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallipod.cpp" line="264"/>
+ <source>No firmware partition on disk</source>
+ <translation>Žádný firmware oddíl na disku</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>BootloaderInstallMi4</name>
+ <message>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallmi4.cpp" line="34"/>
+ <source>Downloading bootloader</source>
+ <translation>Stahuje se soubor zavaděče</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallmi4.cpp" line="43"/>
+ <source>Installing Rockbox bootloader</source>
+ <translation>Instaluje se zavaděč Rockboxu</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallmi4.cpp" line="66"/>
+ <source>Bootloader successful installed</source>
+ <translation>Zavaděč úspěšně instalován</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallmi4.cpp" line="78"/>
+ <source>Checking for Rockbox bootloader</source>
+ <translation>Zjišťuje se přítomnost zavaděče Rockboxu</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallmi4.cpp" line="80"/>
+ <source>No Rockbox bootloader found</source>
+ <translation>Nenalezen zavaděč Rockboxu</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallmi4.cpp" line="85"/>
+ <source>Checking for original firmware file</source>
+ <translation>Zjišťuje se přítomnost původního souboru firmware</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallmi4.cpp" line="90"/>
+ <source>Error finding original firmware file</source>
+ <translation>Nenalazen originální soubor firmwaru</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallmi4.cpp" line="101"/>
+ <source>Rockbox bootloader successful removed</source>
+ <translation>Zavaděč Rockboxu úspěšně odstraněn</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>BootloaderInstallSansa</name>
+ <message>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallsansa.cpp" line="56"/>
+ <source>Error: can&apos;t allocate buffer memory!</source>
+ <translation>Chyba: Nemohu alokovat paměť bufferu!</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallsansa.cpp" line="61"/>
+ <source>Searching for Sansa</source>
+ <translation>Hledám Sansu</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallsansa.cpp" line="67"/>
+ <source>Permission for disc access denied!
+This is required to install the bootloader</source>
+ <translation>Nepovolen přístup k disku!
+To je požadováno pro instalaci zavaděče</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallsansa.cpp" line="74"/>
+ <source>No Sansa detected!</source>
+ <translation>Žádná Sansa nezjištěna!</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallsansa.cpp" line="78"/>
+ <source>Downloading bootloader file</source>
+ <translation>Stahuje se soubor zavaděče</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallsansa.cpp" line="92"/>
+ <source>Installing Rockbox bootloader</source>
+ <translation>Instaluje se zavaděč Rockboxu</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallsansa.cpp" line="100"/>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallsansa.cpp" line="168"/>
+ <source>OLD ROCKBOX INSTALLATION DETECTED, ABORTING.
+You must reinstall the original Sansa firmware before running
+sansapatcher for the first time.
+See http://www.rockbox.org/wiki/SansaE200Install
+</source>
+ <translation>NALEZENA STARÁ INSTALACE ROCKBOXU, PŘERUŠUJE SE.
+Musíte přeinstalovat původní Sansa firmware před tím,
+než se sansapatcher spustí poprvé.
+Viz http://www.rockbox.org/wiki/SansaE200Install</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallsansa.cpp" line="110"/>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallsansa.cpp" line="178"/>
+ <source>Could not open Sansa in R/W mode</source>
+ <translation>Nelze otevřít Sansu v R/W módu</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallsansa.cpp" line="119"/>
+ <source>Checking downloaded bootloader</source>
+ <translation>Kontroluje se stažený zavaděč</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallsansa.cpp" line="127"/>
+ <source>Bootloader mismatch! Aborting.</source>
+ <translation>Nesloulad zavaděče! Přerušuje se.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallsansa.cpp" line="137"/>
+ <source>Successfully installed bootloader</source>
+ <translation>Zavaděč úspěšně instalován</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallsansa.cpp" line="144"/>
+ <source>Failed to install bootloader</source>
+ <translation>Instalace zavaděče selhala</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallsansa.cpp" line="159"/>
+ <source>Uninstalling bootloader</source>
+ <translation>Odinstalovává se zavaděč</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallsansa.cpp" line="184"/>
+ <source>Successfully removed bootloader</source>
+ <translation>Zavaděč úspěšně odstraněn</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallsansa.cpp" line="191"/>
+ <source>Removing bootloader failed.</source>
+ <translation>Odstranění zavaděče selhalo.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallsansa.cpp" line="237"/>
+ <source>Can&apos;t find Sansa</source>
+ <translation>Nelze najít Sansu</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallsansa.cpp" line="242"/>
+ <source>Could not open Sansa</source>
+ <translation>Sansu nelze otevřít</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallsansa.cpp" line="247"/>
+ <source>Could not read partition table</source>
+ <translation>Nelze přečíst tabulku oddílů</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallsansa.cpp" line="254"/>
+ <source>Disk is not a Sansa (Error %1), aborting.</source>
+ <translation>Disk není Sansa (Chyba %1), přerušu je se.</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>BrowseDirtreeFrm</name>
+ <message>
+ <location filename="../browsedirtreefrm.ui" line="13"/>
+ <source>Find Directory</source>
+ <translation>Najít adresář</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../browsedirtreefrm.ui" line="19"/>
+ <source>Browse to the destination folder</source>
+ <translation>Najít cílové složky</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../browsedirtreefrm.ui" line="47"/>
+ <source>&amp;Ok</source>
+ <translation>&amp;Ok</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../browsedirtreefrm.ui" line="57"/>
+ <source>&amp;Cancel</source>
+ <translation>&amp;Zrušit</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>Config</name>
+ <message>
+ <location filename="../configure.cpp" line="97"/>
+ <source>The following errors occurred:</source>
+ <translation>Nastaly následující chyby:</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../configure.cpp" line="121"/>
+ <source>Language changed</source>
+ <translation>Jazyk změněn</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../configure.cpp" line="122"/>
+ <source>You need to restart the application for the changed language to take effect.</source>
+ <translation>Musíte restartovat aplikaci, aby se změna jazyku dokončila.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../configure.cpp" line="129"/>
+ <source>No mountpoint given</source>
+ <translation>Neposkytnut žádný přípojný bod</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../configure.cpp" line="133"/>
+ <source>Mountpoint does not exist</source>
+ <translation>Přípojný bod neexistuje</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../configure.cpp" line="137"/>
+ <source>Mountpoint is not a directory.</source>
+ <translation>Přípojný bod není adresář.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../configure.cpp" line="141"/>
+ <source>Mountpoint is not writeable</source>
+ <translation>Do přípojného bodu nelze zapisovat</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../configure.cpp" line="155"/>
+ <source>No player selected</source>
+ <translation>Nevybrán žádný přehrávač</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../configure.cpp" line="162"/>
+ <source>Cache path not writeable. Leave path empty to default to systems temporary path.</source>
+ <translation>Do uvedné vyrovnávací paměti nelze zapisovat. Ponechejte prázdné pro defalutní změnu do dočasné složky systému.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../configure.cpp" line="181"/>
+ <source>You need to fix the above errors before you can continue.</source>
+ <translation>Budete muset opravit výše uvedené chyby, než budete moci pokračovat.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../configure.cpp" line="184"/>
+ <source>Configuration error</source>
+ <translation>Chyba nastavení</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../configure.cpp" line="267"/>
+ <source>Current cache size is %L1 kiB.</source>
+ <translation>Aktuální velikost vyrovnávací paměti je %L1 kiB.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../configure.cpp" line="358"/>
+ <location filename="../configure.cpp" line="383"/>
+ <source>Configuration OK</source>
+ <translation>Nastavení OK</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../configure.cpp" line="363"/>
+ <location filename="../configure.cpp" line="388"/>
+ <source>Configuration INVALID</source>
+ <translation>Nastavení NEPLATNÁ</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../configure.cpp" line="488"/>
+ <source>Select your device</source>
+ <translation>Vyberte svoje zařízení</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../configure.cpp" line="579"/>
+ <source>Sansa e200 in MTP mode found!
+You need to change your player to MSC mode for installation. </source>
+ <translation>Nalezen Sansa e200 v MTP módu!
+Musíte přepnout váš přehrávač na MSC mód pro instalaci. </translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../configure.cpp" line="582"/>
+ <source>H10 20GB in MTP mode found!
+You need to change your player to UMS mode for installation. </source>
+ <translation>Nalezen Sansa H10 20GB v MTP módu!
+Musíte přepnout váš přehrávač na MSC mód, abyste mohli instalovat. </translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../configure.cpp" line="584"/>
+ <source>Unless you changed this installation will fail!</source>
+ <translation>Jetliže tohle změníte, instalace selže!</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../configure.cpp" line="586"/>
+ <source>Fatal error</source>
+ <translation>Fatální chyba</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../configure.cpp" line="591"/>
+ <source>Detected an unsupported player:
+%1
+Sorry, Rockbox doesn&apos;t run on your player.</source>
+ <translation>Detekován nepodporovaný přehrávač:
+%1
+Je nám líto, Rockbox neběží na vašem přehrávači.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../configure.cpp" line="596"/>
+ <source>Fatal: player incompatible</source>
+ <translation>Fatální chyba: přehrávač neslučitelný</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../configure.cpp" line="607"/>
+ <location filename="../configure.cpp" line="616"/>
+ <source>Autodetection</source>
+ <translation>Automatická detekce</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../configure.cpp" line="608"/>
+ <source>Could not detect a Mountpoint.
+Select your Mountpoint manually.</source>
+ <translation>Nelze zjistit přípojný bod.
+Vyberte svůj přípojný bod manuálně.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../configure.cpp" line="617"/>
+ <source>Could not detect a device.
+Select your device and Mountpoint manually.</source>
+ <translation>Nelze zjistit zařízení.
+Vyberte své zařízení a přípojný bod manuálně.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../configure.cpp" line="628"/>
+ <source>Really delete cache?</source>
+ <translation>Opravdu vymazat vyrovnávací paměť?</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../configure.cpp" line="629"/>
+ <source>Do you really want to delete the cache? Make absolutely sure this setting is correct as it will remove &lt;b&gt;all&lt;/b&gt; files in this folder!</source>
+ <translation>Chcete opravdu vymazat vyrovnávací paměť? Ujistěte se, že ano, protože se odstraní &lt;b&gt;veškeré&lt;/b&gt; soubory v tomto adresáři!</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../configure.cpp" line="637"/>
+ <source>Path wrong!</source>
+ <translation>Chybná cesta!</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../configure.cpp" line="638"/>
+ <source>The cache path is invalid. Aborting.</source>
+ <translation>Umístění vyrovnávací paměti je chybné. Přerušuje se.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../configure.cpp" line="670"/>
+ <source>TTS configuration invalid</source>
+ <translation>Nastavení TTS je chybné</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../configure.cpp" line="671"/>
+ <source>TTS configuration invalid.
+ Please configure TTS engine.</source>
+ <translation>Nastavení TTS je chybné.
+Prosím nastavte TTS engine.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../configure.cpp" line="677"/>
+ <source>Could not start TTS engine.</source>
+ <translation>Nelze spustit TTS engine.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../configure.cpp" line="678"/>
+ <source>Could not start TTS engine.
+</source>
+ <translation>Nelze spustit TTS engine.
+</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../configure.cpp" line="679"/>
+ <location filename="../configure.cpp" line="693"/>
+ <source>
+Please configure TTS engine.</source>
+ <translation>
+Prosím nastavte TTS engine.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../configure.cpp" line="688"/>
+ <source>Rockbox Utility Voice Test</source>
+ <translation>Hlasový test Rockbox Utility</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../configure.cpp" line="691"/>
+ <source>Could not voice test string.</source>
+ <translation>Nepodařil se hlasový test řetězce.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../configure.cpp" line="692"/>
+ <source>Could not voice test string.
+</source>
+ <translation>Nepodařil se hlasový test řetězce.
+</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>ConfigForm</name>
+ <message>
+ <location filename="../configurefrm.ui" line="13"/>
+ <source>Configuration</source>
+ <translation>Nastavení</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../configurefrm.ui" line="19"/>
+ <source>Configure Rockbox Utility</source>
+ <translation>Nastavení Rockbox Utility</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../configurefrm.ui" line="30"/>
+ <source>&amp;Device</source>
+ <translation>&amp;Zařízení</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../configurefrm.ui" line="40"/>
+ <source>Select your device in the &amp;filesystem</source>
+ <translation>Vyberte své zařízení v &amp;systému</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../configurefrm.ui" line="55"/>
+ <location filename="../configurefrm.ui" line="288"/>
+ <source>&amp;Browse</source>
+ <translation>&amp;Procházet</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../configurefrm.ui" line="71"/>
+ <source>&amp;Select your audio player</source>
+ <translation>&amp;Vyberte váš audio přehrávač</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../configurefrm.ui" line="82"/>
+ <source>1</source>
+ <translation>1</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../configurefrm.ui" line="90"/>
+ <source>&amp;Autodetect</source>
+ <translation>&amp;Zjistit automaticky</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../configurefrm.ui" line="108"/>
+ <source>&amp;Proxy</source>
+ <translation>&amp;Proxy</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../configurefrm.ui" line="118"/>
+ <source>&amp;No Proxy</source>
+ <translation>&amp;Žádné proxy</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../configurefrm.ui" line="128"/>
+ <source>Use S&amp;ystem values</source>
+ <translation>Použít s&amp;ystémové hodnoty</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../configurefrm.ui" line="135"/>
+ <source>&amp;Manual Proxy settings</source>
+ <translation>&amp;Ruční nastavení proxy</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../configurefrm.ui" line="142"/>
+ <source>Proxy Values</source>
+ <translation>Nastavení proxy</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../configurefrm.ui" line="148"/>
+ <source>&amp;Host:</source>
+ <translation>&amp;Host:</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../configurefrm.ui" line="165"/>
+ <source>&amp;Port:</source>
+ <translation>&amp;Port:</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../configurefrm.ui" line="188"/>
+ <source>&amp;Username</source>
+ <translation>&amp;Uživatelské jméno</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../configurefrm.ui" line="198"/>
+ <source>Pass&amp;word</source>
+ <translation>He&amp;slo</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../configurefrm.ui" line="225"/>
+ <source>&amp;Language</source>
+ <translation>&amp;Jazyk</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../configurefrm.ui" line="239"/>
+ <source>Cac&amp;he</source>
+ <translation>Vy&amp;rovnávací paměť</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../configurefrm.ui" line="246"/>
+ <source>Download cache settings</source>
+ <translation>Nastavení vyrovnávací paměti stahování</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../configurefrm.ui" line="252"/>
+ <source>Rockbox Utility uses a local download cache to save network traffic. You can change the path to the cache and use it as local repository by enabling Offline mode.</source>
+ <translation>Rockbox Utilita používá lokální vyrovnávací paměť, aby šetřila síťový přenos. Můžete změnit cestu do vyrovnávací paměti a použít ji jako lokální úložiště zvolením Offline módu.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../configurefrm.ui" line="262"/>
+ <source>Current cache size is %1</source>
+ <translation>Aktuální velikost vyrovnávací paměti je %1</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../configurefrm.ui" line="271"/>
+ <source>P&amp;ath</source>
+ <translation>C&amp;esta</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../configurefrm.ui" line="281"/>
+ <source>Entering an invalid folder will reset the path to the systems temporary path.</source>
+ <translation>Zadáním neplatného adresáře se resetuje cesta do dočasného adresáře systému.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../configurefrm.ui" line="303"/>
+ <source>Disable local &amp;download cache</source>
+ <translation>Zakázat lokální vyrovnávací paměť &amp;stahování</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../configurefrm.ui" line="310"/>
+ <source>This will try to use all information from the cache, even information about updates. Only use this option if you want to install without network connection. Note: you need to do the same install you want to perform later with network access first to download all required files to the cache.</source>
+ <translation>Pokud toto zvolíte, všechny informace se utilita pokusí získat z vyrovnávací paměti, i o aktualizacích. Použijte tuto možnost pouze pokud chcete instalovat Rockbox bez připojení k internetu. Poznámka:nyní musíte provést stejnou instalaci (s připojením k internetu), jakou budete chtít provést později, aby se stáhnuly všechny potřebné soubory do vyrovnávací paměti.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../configurefrm.ui" line="313"/>
+ <source>O&amp;ffline mode</source>
+ <translation>O&amp;ffline mód</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../configurefrm.ui" line="348"/>
+ <source>Clean cache &amp;now</source>
+ <translation>Vyčistit vyrovnávací &amp;paměť</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../configurefrm.ui" line="360"/>
+ <source>&amp;TTS &amp;&amp; Encoder</source>
+ <translation>&amp;TTS a &amp;enkodér</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../configurefrm.ui" line="370"/>
+ <source>TTS Engine</source>
+ <translation>TTS engine</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../configurefrm.ui" line="376"/>
+ <source>&amp;Select TTS Engine</source>
+ <translation>&amp;Vyberte TTS engine</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../configurefrm.ui" line="389"/>
+ <source>Configure TTS Engine</source>
+ <translation>Nastavení TTS enginu</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../configurefrm.ui" line="396"/>
+ <location filename="../configurefrm.ui" line="440"/>
+ <source>Configuration invalid!</source>
+ <translation>Chybné nastavení!</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../configurefrm.ui" line="413"/>
+ <source>Configure &amp;TTS</source>
+ <translation>Nastavení &amp;TTS</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../configurefrm.ui" line="424"/>
+ <source>Test TTS</source>
+ <translation>Testovat TTS</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../configurefrm.ui" line="434"/>
+ <source>Encoder Engine</source>
+ <translation>Engine enkodéru</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../configurefrm.ui" line="457"/>
+ <source>Configure &amp;Enc</source>
+ <translation>Nastavení &amp;enkodéru</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../configurefrm.ui" line="468"/>
+ <source>encoder name</source>
+ <translation>jméno enkodéru</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../configurefrm.ui" line="508"/>
+ <source>&amp;Ok</source>
+ <translation>&amp;Ok</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../configurefrm.ui" line="519"/>
+ <source>&amp;Cancel</source>
+ <translation>&amp;Zrušit</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>Configure</name>
+ <message>
+ <location filename="../configure.cpp" line="471"/>
+ <source>English</source>
+ <comment>This is the localized language name, i.e. your language.</comment>
+ <translation>Čeština</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>CreateVoiceFrm</name>
+ <message>
+ <location filename="../createvoicefrm.ui" line="16"/>
+ <source>Create Voice File</source>
+ <translation>Vytvořit soubor hlasu</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../createvoicefrm.ui" line="41"/>
+ <source>Select the Language you want to generate a voicefile for:</source>
+ <translation>Vyberte jazyk, pro který chcete vytvořit soubor s hlasem:</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../createvoicefrm.ui" line="48"/>
+ <source>Language</source>
+ <translation>Jazyk</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../createvoicefrm.ui" line="55"/>
+ <source>Generation settings</source>
+ <translation>Nastavení generování</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../createvoicefrm.ui" line="61"/>
+ <source>Encoder profile:</source>
+ <translation>Profil enkodéru:</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../createvoicefrm.ui" line="68"/>
+ <source>TTS profile:</source>
+ <translation>Profil TTS:</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../createvoicefrm.ui" line="81"/>
+ <source>Change</source>
+ <translation>Změnit</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../createvoicefrm.ui" line="132"/>
+ <source>&amp;Install</source>
+ <translation>&amp;Instalovat</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../createvoicefrm.ui" line="142"/>
+ <source>&amp;Cancel</source>
+ <translation>&amp;Zrušit</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../createvoicefrm.ui" line="156"/>
+ <location filename="../createvoicefrm.ui" line="163"/>
+ <source>Wavtrim Threshold</source>
+ <translation>Práh Wavtrimu</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>CreateVoiceWindow</name>
+ <message>
+ <location filename="../createvoicewindow.cpp" line="96"/>
+ <location filename="../createvoicewindow.cpp" line="99"/>
+ <source>Selected TTS engine: &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;</source>
+ <translation>Vybraný TTS engine: &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../createvoicewindow.cpp" line="107"/>
+ <location filename="../createvoicewindow.cpp" line="110"/>
+ <location filename="../createvoicewindow.cpp" line="114"/>
+ <source>Selected encoder: &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;</source>
+ <translation>Vybraný enkodér: &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>EncExes</name>
+ <message>
+ <location filename="../base/encoders.cpp" line="95"/>
+ <source>Path to Encoder:</source>
+ <translation>Cesta k enkodéru:</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/encoders.cpp" line="97"/>
+ <source>Encoder options:</source>
+ <translation>Možnosti enkodéru:</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>EncRbSpeex</name>
+ <message>
+ <location filename="../base/encoders.cpp" line="161"/>
+ <source>Volume:</source>
+ <translation>Hlasitost:</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/encoders.cpp" line="163"/>
+ <source>Quality:</source>
+ <translation>Kvalita:</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/encoders.cpp" line="165"/>
+ <source>Complexity:</source>
+ <translation>Složitost:</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/encoders.cpp" line="167"/>
+ <source>Use Narrowband:</source>
+ <translation>Úskopásmové použití:</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>EncTtsCfgGui</name>
+ <message>
+ <location filename="../encttscfggui.cpp" line="32"/>
+ <source>Waiting for engine...</source>
+ <translation>Čeká se na engine...</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../encttscfggui.cpp" line="67"/>
+ <source>Ok</source>
+ <translation>Ok</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../encttscfggui.cpp" line="70"/>
+ <source>Cancel</source>
+ <translation>Zrušit</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../encttscfggui.cpp" line="178"/>
+ <source>Browse</source>
+ <translation>Procházet</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../encttscfggui.cpp" line="186"/>
+ <source>Refresh</source>
+ <translation>Aktualizovat</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../encttscfggui.cpp" line="358"/>
+ <source>Select excutable</source>
+ <translation>Vyberte spouštěč</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>Install</name>
+ <message>
+ <location filename="../install.cpp" line="70"/>
+ <source>Backup to %1</source>
+ <translation>Zálohuje se do %1</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../install.cpp" line="100"/>
+ <source>Mount point is wrong!</source>
+ <translation>Připojovací bod je špatně!</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../install.cpp" line="136"/>
+ <source>Really continue?</source>
+ <translation>Opravdu pokračovat?</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../install.cpp" line="140"/>
+ <source>Aborted!</source>
+ <translation>Přerušeno!</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../install.cpp" line="149"/>
+ <source>Beginning Backup...</source>
+ <translation>Začíná se zálohovat...</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../install.cpp" line="165"/>
+ <source>Backup successful</source>
+ <translation>Zálohování úspěšné</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../install.cpp" line="169"/>
+ <source>Backup failed!</source>
+ <translation>Zálohování selhalo!</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../install.cpp" line="200"/>
+ <source>Select Backup Filename</source>
+ <translation>Vybrané jméno zálohy</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../install.cpp" line="233"/>
+ <source>This is the absolute up to the minute Rockbox built. A current build will get updated every time a change is made. Latest version is r%1 (%2).</source>
+ <translation>Toto je aktuální build Rockboxu. Aktuální build se aktualizuje při každé změně. Nejnovější verze je r%1 (%2).</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../install.cpp" line="238"/>
+ <source>&lt;b&gt;This is the recommended version.&lt;/b&gt;</source>
+ <translation>&lt;b&gt;Toto je doporučená verze.&lt;/b&gt;</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../install.cpp" line="249"/>
+ <source>This is the last released version of Rockbox.</source>
+ <translation>Toto je poslední vydaná verze Rockboxu.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../install.cpp" line="252"/>
+ <source>&lt;b&gt;Note:&lt;/b&gt; The lastest released version is %1. &lt;b&gt;This is the recommended version.&lt;/b&gt;</source>
+ <translation>&lt;b&gt;Poznámka:&lt;/b&gt; Poslední vydaná verze je %1. &lt;b&gt;Toto je doporučená verze.&lt;/b&gt;</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../install.cpp" line="264"/>
+ <source>These are automatically built each day from the current development source code. This generally has more features than the last stable release but may be much less stable. Features may change regularly.</source>
+ <translation>Ten je automaticky vytvářen každý den z aktuálního vývojového zdrojového kódu. Má všeobecně více funkcí než poslední stabilní vydání, ale může být méně stabilní. Funkce se mohou pravidelně měnit.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../install.cpp" line="268"/>
+ <source>&lt;b&gt;Note:&lt;/b&gt; archived version is r%1 (%2).</source>
+ <translation>&lt;b&gt;Poznámka:&lt;/b&gt; archivovaná verze je r%1 (%2).</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>InstallFrm</name>
+ <message>
+ <location filename="../installfrm.ui" line="16"/>
+ <source>Install Rockbox</source>
+ <translation>Instalovat Rockbox</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../installfrm.ui" line="35"/>
+ <source>Please select the Rockbox version you want to install on your player:</source>
+ <translation>Prosím vyberte verzi Rockboxu, kterou chcete instalovat na váš přehrávač:</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../installfrm.ui" line="45"/>
+ <source>Version</source>
+ <translation>Verze</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../installfrm.ui" line="51"/>
+ <source>Rockbox &amp;stable</source>
+ <translation>Stabilní &amp;Rockbox</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../installfrm.ui" line="58"/>
+ <source>&amp;Archived Build</source>
+ <translation>&amp;Archivovaný build</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../installfrm.ui" line="65"/>
+ <source>&amp;Current Build</source>
+ <translation>&amp;Aktuální build</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../installfrm.ui" line="75"/>
+ <source>Details</source>
+ <translation>Detaily</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../installfrm.ui" line="81"/>
+ <source>Details about the selected version</source>
+ <translation>Detaily o vybrané verzi</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../installfrm.ui" line="91"/>
+ <source>Note</source>
+ <translation>Poznámka</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../installfrm.ui" line="119"/>
+ <source>&amp;Install</source>
+ <translation>&amp;Instalovat</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../installfrm.ui" line="130"/>
+ <source>&amp;Cancel</source>
+ <translation>&amp;Zrušit</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../installfrm.ui" line="156"/>
+ <source>Backup</source>
+ <translation>Vytvořit zálohu</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../installfrm.ui" line="162"/>
+ <source>Backup before installing</source>
+ <translation>Vytvořit zálohu před instalací</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../installfrm.ui" line="169"/>
+ <source>Backup location</source>
+ <translation>Umístění zálohy</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../installfrm.ui" line="188"/>
+ <source>Change</source>
+ <translation>Změnit</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../installfrm.ui" line="198"/>
+ <source>Rockbox Utility stores copies of Rockbox it has downloaded on the local hard disk to save network traffic. If your local copy is no longer working, tick this box to download a fresh copy.</source>
+ <translation>Rockbox utilita ukládá stažené kopie Rockboxu na lokální disk, aby šetřila vaše internetové připojení. Jestliže vaše lokální kopie nepracuje, zaškrtněte pro stáhnutí čerstvé kopie.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../installfrm.ui" line="201"/>
+ <source>&amp;Don&apos;t use locally cached copy</source>
+ <translation>&amp;Nepoužít kopii z lokální vyrovnávací paměti</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>InstallTalkFrm</name>
+ <message>
+ <location filename="../installtalkfrm.ui" line="17"/>
+ <source>Install Talk Files</source>
+ <translation>Instalovat .talk soubory</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../installtalkfrm.ui" line="36"/>
+ <source>Select the Folder to generate Talkfiles for.</source>
+ <translation>Vyberte adresář pro generování .talk souborů.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../installtalkfrm.ui" line="43"/>
+ <source>Talkfile Folder</source>
+ <translation>Adresář .talk souborů</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../installtalkfrm.ui" line="50"/>
+ <source>&amp;Browse</source>
+ <translation>&amp;Procházet</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../installtalkfrm.ui" line="61"/>
+ <source>Generation settings</source>
+ <translation>Nastavení generování</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../installtalkfrm.ui" line="67"/>
+ <source>Encoder profile:</source>
+ <translation>Profil enkodéru:</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../installtalkfrm.ui" line="74"/>
+ <source>TTS profile:</source>
+ <translation>TTS profil:</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../installtalkfrm.ui" line="87"/>
+ <source>Change</source>
+ <translation>Změnit</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../installtalkfrm.ui" line="138"/>
+ <source>&amp;Install</source>
+ <translation>&amp;Instalovat</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../installtalkfrm.ui" line="149"/>
+ <source>&amp;Cancel</source>
+ <translation>&amp;Zrušit</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../installtalkfrm.ui" line="162"/>
+ <source>Generation options</source>
+ <translation>Možnosti generování</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../installtalkfrm.ui" line="171"/>
+ <source>Ignore files (comma seperated Wildcards):</source>
+ <translation>Ignorovat soubory (oddělit čárkami):</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../installtalkfrm.ui" line="178"/>
+ <source>Generate .talk files for Files</source>
+ <translation>Generovat .talk soubory pro soubory</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../installtalkfrm.ui" line="191"/>
+ <source>Generate .talk files for Folders</source>
+ <translation>Generovat .talk soubory pro adresáře</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../installtalkfrm.ui" line="201"/>
+ <source>Run recursive</source>
+ <translation>Spustit rekurzivně</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../installtalkfrm.ui" line="211"/>
+ <source>Strip Extensions</source>
+ <translation>Odebrat rozšíření</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../installtalkfrm.ui" line="221"/>
+ <source>Overwrite Talkfiles</source>
+ <translation>Přepsat .talk soubory</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>InstallTalkWindow</name>
+ <message>
+ <location filename="../installtalkwindow.cpp" line="94"/>
+ <source>The Folder to Talk is wrong!</source>
+ <translation>Adresář pro namluvení je chybný!</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../installtalkwindow.cpp" line="127"/>
+ <location filename="../installtalkwindow.cpp" line="130"/>
+ <source>Selected TTS engine: &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;</source>
+ <translation>Vybraný TTS engine: &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../installtalkwindow.cpp" line="137"/>
+ <location filename="../installtalkwindow.cpp" line="140"/>
+ <location filename="../installtalkwindow.cpp" line="144"/>
+ <source>Selected encoder: &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;</source>
+ <translation>Vybraný enkodér: &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>PreviewFrm</name>
+ <message>
+ <location filename="../previewfrm.ui" line="16"/>
+ <source>Preview</source>
+ <translation>Náhled</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>ProgressLoggerFrm</name>
+ <message>
+ <location filename="../progressloggerfrm.ui" line="13"/>
+ <location filename="../progressloggerfrm.ui" line="19"/>
+ <source>Progress</source>
+ <translation>Postup</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../progressloggerfrm.ui" line="32"/>
+ <source>progresswindow</source>
+ <translation>oknopostupu</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../progressloggerfrm.ui" line="58"/>
+ <source>Save Log</source>
+ <translation>Uložit log</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../progressloggerfrm.ui" line="82"/>
+ <source>&amp;Abort</source>
+ <translation>&amp;Přerušit</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>ProgressLoggerGui</name>
+ <message>
+ <location filename="../progressloggergui.cpp" line="104"/>
+ <source>&amp;Abort</source>
+ <translation>&amp;Přerušit</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../progressloggergui.cpp" line="122"/>
+ <source>&amp;Ok</source>
+ <translation>&amp;Ok</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../progressloggergui.cpp" line="145"/>
+ <source>Save system trace log</source>
+ <translation>Uložit systémový sledovací log</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>QObject</name>
+ <message>
+ <location filename="../base/system.cpp" line="115"/>
+ <source>Guest</source>
+ <translation>Host</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/system.cpp" line="118"/>
+ <source>Admin</source>
+ <translation>Administrátor</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/system.cpp" line="121"/>
+ <source>User</source>
+ <translation>Uživatel</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/system.cpp" line="124"/>
+ <source>Error</source>
+ <translation>Chyba</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/system.cpp" line="225"/>
+ <location filename="../base/system.cpp" line="270"/>
+ <source>(no description available)</source>
+ <translation>(žádný popis není k dispozici)</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/utils.cpp" line="181"/>
+ <source>&lt;li&gt;Permissions insufficient for bootloader installation.
+Administrator priviledges are necessary.&lt;/li&gt;</source>
+ <translation>&lt;li&gt;Nedostatečná oprávnění pro instalaci zavaděče.
+Jsou nutná administrátorská práva.&lt;/li&gt;</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/utils.cpp" line="192"/>
+ <source>&lt;li&gt;Target mismatch detected.
+Installed target: %1, selected target: %2.&lt;/li&gt;</source>
+ <translation>&lt;li&gt;Zjištěn nesoulad cíle cíle.
+Instalovaný cíl: %1, vybraný cíl: %2.&lt;/li&gt;</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/utils.cpp" line="199"/>
+ <source>Problem detected:</source>
+ <translation>Detekován problém:</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>RbUtilQt</name>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="88"/>
+ <source>File</source>
+ <translation>Soubor</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="88"/>
+ <source>Version</source>
+ <translation>Verze</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="187"/>
+ <source>Network error</source>
+ <translation>Chyba sítě</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="188"/>
+ <source>Can&apos;t get version information.</source>
+ <translation>Nelze získat informaci o verzi.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="223"/>
+ <source>New installation</source>
+ <translation>Nová instalace</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="224"/>
+ <source>This is a new installation of Rockbox Utility, or a new version. The configuration dialog will now open to allow you to setup the program, or review your settings.</source>
+ <translation>Toto je nová instalace nebo verze Rockbox Utility. Nyní se otevře nastavení programu.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="231"/>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="1216"/>
+ <source>Configuration error</source>
+ <translation>Chyba nastavení</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="232"/>
+ <source>Your configuration is invalid. This is most likely due to a changed device path. The configuration dialog will now open to allow you to correct the problem.</source>
+ <translation>Vaše nastavení je neplatné. Pravděpodobně kvůli změně cesty k zařízení. Nyní se otevře okno nastavení, které vám dovolí opravit problém.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="264"/>
+ <source>Network error: %1. Please check your network and proxy settings.</source>
+ <translation>Chyba sítě: %1. Prosím zkontrolujte nastavení sítě a proxy.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="364"/>
+ <source>&lt;b&gt;%1 %2&lt;/b&gt; at &lt;b&gt;%3&lt;/b&gt;</source>
+ <translation>&lt;b&gt;%1 %2&lt;/b&gt; na &lt;b&gt;%3&lt;/b&gt;</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="383"/>
+ <source>&lt;a href=&apos;%1&apos;&gt;PDF Manual&lt;/a&gt;</source>
+ <translation>&lt;a href=&apos;%1&apos;&gt;PDF manuál&lt;/a&gt;</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="385"/>
+ <source>&lt;a href=&apos;%1&apos;&gt;HTML Manual (opens in browser)&lt;/a&gt;</source>
+ <translation>&lt;a href=&apos;%1&apos;&gt;HTML manuál (otevře se v prohlížeči)&lt;/a&gt;</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="389"/>
+ <source>Select a device for a link to the correct manual</source>
+ <translation>Vyberte zařízení pro odkaz ke správnému manuálu</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="390"/>
+ <source>&lt;a href=&apos;%1&apos;&gt;Manual Overview&lt;/a&gt;</source>
+ <translation>&lt;a href=&apos;%1&apos;&gt;Přehled manuálu&lt;/a&gt;</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="399"/>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="455"/>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="632"/>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="809"/>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="858"/>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="897"/>
+ <source>Confirm Installation</source>
+ <translation>Potvrdit instalaci</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="400"/>
+ <source>Do you really want to perform a complete installation?
+
+This will install Rockbox %1. To install the most recent development build available press &quot;Cancel&quot; and use the &quot;Installation&quot; tab.</source>
+ <translation>Opravdu chcete provést kompletní instalaci?
+
+Tím dojde k instalaci Rockboxu %1. Pro instalaci nejnovějšího vývojářského buildu stiskněte &quot;Zrušit&quot; a použijte volbu &quot;Instalace&quot;.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="456"/>
+ <source>Do you really want to perform a minimal installation? A minimal installation will contain only the absolutely necessary parts to run Rockbox.
+
+This will install Rockbox %1. To install the most recent development build available press &quot;Cancel&quot; and use the &quot;Installation&quot; tab.</source>
+ <translation>Opravdu chcete provést minimální instalaci? Minimální instalace obsahuje pouze ty nejnutnější časti důležité pro běh Rockboxu.
+
+Tím dojde k instalaci Rockboxu %1. Pro instalaci nejnovějšího vývojářského buildu stiskněte &quot;Zrušit&quot; a použijte volbu &quot;Instalace&quot;.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="478"/>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="1100"/>
+ <source>Mount point is wrong!</source>
+ <translation>Připojovací bod je špatně!</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="545"/>
+ <source>Really continue?</source>
+ <translation>Opravdu pokračovat?</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="549"/>
+ <source>Aborted!</source>
+ <translation>Přerušeno!</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="559"/>
+ <source>Installed Rockbox detected</source>
+ <translation>Zjištěn nainstalovaný Rockbox</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="560"/>
+ <source>Rockbox installation detected. Do you want to backup first?</source>
+ <translation>Zjištěna instalace Rockboxu. Chcete ji nejdříve zálohovat?</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="563"/>
+ <source>Starting backup...</source>
+ <translation>Začíná zálohování...</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="581"/>
+ <source>Backup successful</source>
+ <translation>Zálohování úspěšné</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="585"/>
+ <source>Backup failed!</source>
+ <translation>Zálohování selhalo!</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="633"/>
+ <source>Do you really want to install the Bootloader?</source>
+ <translation>Opravdu chcete instalovat zavaděč?</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="673"/>
+ <source>No install method known.</source>
+ <translation>Neznámý způsob instalace.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="693"/>
+ <source>Bootloader detected</source>
+ <translation>Zavaděč nalezen</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="694"/>
+ <source>Bootloader already installed. Do you want to reinstall the bootloader?</source>
+ <translation>Zavaděč je již instalován. Opravdu chcete přeinstalovat zavaděč?</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="699"/>
+ <source>Bootloader installation skipped</source>
+ <translation>Instalace zavaděče přeskočena</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="716"/>
+ <source>Create Bootloader backup</source>
+ <translation>Vytváří se záloha zavaděče</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="717"/>
+ <source>You can create a backup of the original bootloader file. Press &quot;Yes&quot; to select an output folder on your computer to save the file to. The file will get placed in a new folder &quot;%1&quot; created below the selected folder.
+Press &quot;No&quot; to skip this step.</source>
+ <translation>Můžete vytvořit zálohu původního souboru zavaděče. Stiskněte &quot;Ano&quot; pro výběr adresáře na vašem počítači, kam se má tento soubor uložit. Soubor bude umístěn do nového podadresáře &quot;%1&quot; vytvořeného v tomto adresáři.
+Stiskněte &quot;Ne&quot; pro přeskočení tohoto kroku.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="723"/>
+ <source>Browse backup folder</source>
+ <translation>Najít zálohovací adresář</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="736"/>
+ <source>Prerequisites</source>
+ <translation>Předpoklady</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="742"/>
+ <source>Bootloader installation aborted</source>
+ <translation>Instalace zavaděče přerušena</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="749"/>
+ <source>Select firmware file</source>
+ <translation>Vyberte soubor firmware</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="751"/>
+ <source>Error opening firmware file</source>
+ <translation>Chyba otevírání souboru firmware</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="769"/>
+ <source>Backup error</source>
+ <translation>Chyba zálohování</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="770"/>
+ <source>Could not create backup file. Continue?</source>
+ <translation>Nelze vytvořit záložní soubor. Pokračovat?</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="800"/>
+ <source>Manual steps required</source>
+ <translation>Nutné ruční kroky</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="810"/>
+ <source>Do you really want to install the fonts package?</source>
+ <translation>Opravdu chcete instalovat balík fontů?</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="852"/>
+ <source>Warning</source>
+ <translation>Varování</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="853"/>
+ <source>The Application is still downloading Information about new Builds. Please try again shortly.</source>
+ <translation>Aplikace stahuje informace o nových verzích. Prosím zkuste později.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="859"/>
+ <source>Do you really want to install the voice file?</source>
+ <translation>Opravdu chcete instalovat hlasové soubory?</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="892"/>
+ <source>Error</source>
+ <translation>Chyba</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="893"/>
+ <source>Your device doesn&apos;t have a doom plugin. Aborting.</source>
+ <translation>Vaše zařízení nemá doom plugin. Přerušuje se.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="898"/>
+ <source>Do you really want to install the game addon files?</source>
+ <translation>Opravdu chcete instalovat herní balík?</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="979"/>
+ <source>Confirm Uninstallation</source>
+ <translation>Potvrdit odinstalování</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="980"/>
+ <source>Do you really want to uninstall the Bootloader?</source>
+ <translation>Opravdu chcete odinstalovat zavaděč?</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="1008"/>
+ <source>No uninstall method known.</source>
+ <translation>Neznámý způsob odinstalace.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="1035"/>
+ <source>Confirm download</source>
+ <translation>Potvrdit stahování</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="1036"/>
+ <source>Do you really want to download the manual? The manual will be saved to the root folder of your player.</source>
+ <translation>Opravdu chcete stáhnout manuál. Manuál bude uložen do koženového adresáře vašeho přehrávače.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="1086"/>
+ <source>Confirm installation</source>
+ <translation>Potvrdit instalaci</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="1087"/>
+ <source>Do you really want to install Rockbox Utility to your player? After installation you can run it from the players hard drive.</source>
+ <translation>Opravdu chcete instalovat Rockbox Utilitu na váš přehrávač? Po instalaci ji můžete spustit z disku přehrávače.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="1096"/>
+ <source>Installing Rockbox Utility</source>
+ <translation>Instaluje se Rockbox Utilita</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="1114"/>
+ <source>Error installing Rockbox Utility</source>
+ <translation>Chyba instalace Rocxbox Utility</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="1118"/>
+ <source>Installing user configuration</source>
+ <translation>Instalace uživatelských nastavení</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="1122"/>
+ <source>Error installing user configuration</source>
+ <translation>Chyba instalace uživatelských nastavení</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="1126"/>
+ <source>Successfully installed Rockbox Utility.</source>
+ <translation>Úspěšná instalace Rockbox Utility.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="1217"/>
+ <source>Your configuration is invalid. Please go to the configuration dialog and make sure the selected values are correct.</source>
+ <translation>Vaše nastavení je neplatné. Prosím zkontrolujte nastavení, zda jsou všechny vybrané hodnoty správné.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="1300"/>
+ <source>RockboxUtility Update available</source>
+ <translation>Je k dispozici aktualizace Rockbox Utility</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="1301"/>
+ <source>&lt;b&gt;New RockboxUtility Version available.&lt;/b&gt; &lt;br&gt;&lt;br&gt;Download it from here: &lt;a href=&apos;%1&apos;&gt;%2&lt;/a&gt;</source>
+ <translation>&lt;b&gt;Je k dispozici nová verze Rockbox Utility.&lt;/b&gt; &lt;br&gt;&lt;br&gt;Stáhněte si ji zde: &lt;a href=&apos;%1&apos;&gt;%2&lt;/a&gt;</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>RbUtilQtFrm</name>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqtfrm.ui" line="13"/>
+ <source>Rockbox Utility</source>
+ <translation>Rockbox Utilita</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqtfrm.ui" line="70"/>
+ <source>Device</source>
+ <translation>Zařízení</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqtfrm.ui" line="82"/>
+ <source>Selected device:</source>
+ <translation>Vybrané zařízení:</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqtfrm.ui" line="89"/>
+ <source>device / mountpoint unknown or invalid</source>
+ <translation>zařízení / bod připojení neznámý nebo neplatný</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqtfrm.ui" line="109"/>
+ <source>&amp;Change</source>
+ <translation>&amp;Změnit</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqtfrm.ui" line="127"/>
+ <location filename="../rbutilqtfrm.ui" line="834"/>
+ <source>&amp;Quick Start</source>
+ <translation>&amp;Rychlý začátek</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqtfrm.ui" line="130"/>
+ <source>Welcome</source>
+ <translation>Vítejte</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqtfrm.ui" line="136"/>
+ <source>Complete Installation</source>
+ <translation>Kompletní instalace</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqtfrm.ui" line="153"/>
+ <source>&lt;b&gt;Complete Installation&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;This installs the bootloader, a current build and the extras package. This is the recommended method for new installations.</source>
+ <translation>&lt;b&gt;Kompletní instalace&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;Instaluje se zavaděč, aktuální verze Rockboxu a doplňkové balíky. Doporučená metoda pro nová zařízení.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqtfrm.ui" line="166"/>
+ <source>Minimal Installation</source>
+ <translation>Minimální instalace</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqtfrm.ui" line="183"/>
+ <source>&lt;b&gt;Minimal installation&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;This installs bootloader and the current build of Rockbox. If you don&apos;t want the extras package, choose this option.</source>
+ <translation>&lt;b&gt;Minimální instalace&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;Instaluje se zavaděč a aktuální verze Rockboxu. Jetliže nechcete doplňkové balíky, vyberte tuto možnost.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqtfrm.ui" line="223"/>
+ <location filename="../rbutilqtfrm.ui" line="827"/>
+ <source>&amp;Installation</source>
+ <translation>&amp;Instalace</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqtfrm.ui" line="226"/>
+ <source>Basic Rockbox installation</source>
+ <translation>Základní instalace Rockboxu</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqtfrm.ui" line="232"/>
+ <source>Install Bootloader</source>
+ <translation>Instalovat zavaděč</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqtfrm.ui" line="249"/>
+ <source>&lt;b&gt;Install the bootloader&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;Before Rockbox can be run on your audio player, you may have to install a bootloader. This is only necessary the first time Rockbox is installed.</source>
+ <translation>&lt;b&gt;Instalovat zavaděč&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;Před tím, než může být Rockbox spuštěn na vašem přehrávači, může být nutno nainstalovat zavaděč. To je nutné pouze při první instalaci Rockboxu.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqtfrm.ui" line="259"/>
+ <location filename="../rbutilqtfrm.ui" line="262"/>
+ <source>Install Rockbox</source>
+ <translation>Instalovat Rockbox</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqtfrm.ui" line="279"/>
+ <source>&lt;b&gt;Install Rockbox&lt;/b&gt; on your audio player</source>
+ <translation>&lt;b&gt;Instalovat Rockbox&lt;/b&gt; na váš audio přehrávač</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqtfrm.ui" line="322"/>
+ <location filename="../rbutilqtfrm.ui" line="841"/>
+ <source>&amp;Extras</source>
+ <translation>&amp;Doplňky</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqtfrm.ui" line="325"/>
+ <source>Install extras for Rockbox</source>
+ <translation>Instalovat doplňky pro Rockbox</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqtfrm.ui" line="331"/>
+ <source>Install Fonts package</source>
+ <translation>Instalovat balík fontů</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqtfrm.ui" line="348"/>
+ <source>&lt;b&gt;Fonts Package&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;The Fonts Package contains a couple of commonly used fonts. Installation is highly recommended.</source>
+ <translation>&lt;b&gt;Balík fontů&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;Balík fonzú obsahuje několik běžně používaných fontů. Instalace se vřele doporučuje.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqtfrm.ui" line="358"/>
+ <source>Install themes</source>
+ <translation>Instalovat témata</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqtfrm.ui" line="375"/>
+ <source>&lt;b&gt;Install Themes&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;Rockbox&apos; look can be customized by themes. You can choose and install several officially distributed themes.</source>
+ <translation>&lt;b&gt;Instalace témat&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;Vzhled Rockboxu může být přizpůsoben tématy. Můžete si vybrat a instalovat několik oficiálně distribuovaných témat.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqtfrm.ui" line="385"/>
+ <source>Install game files</source>
+ <translation>Instalovat herní soubory</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqtfrm.ui" line="402"/>
+ <source>&lt;b&gt;Install Game Files&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;Doom needs a base wad file to run.</source>
+ <translation>&lt;b&gt;Instalovat herní soubory&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;Doom potřebuje pro svůj běh základní .wad soubor.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqtfrm.ui" line="439"/>
+ <location filename="../rbutilqtfrm.ui" line="849"/>
+ <source>&amp;Accessibility</source>
+ <translation>&amp;Přístupnost</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqtfrm.ui" line="442"/>
+ <source>Install accessibility add-ons</source>
+ <translation>Instalovat přídavky pro přístupnost</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqtfrm.ui" line="448"/>
+ <source>Install Voice files</source>
+ <translation>Instalovat soubory hlasů</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqtfrm.ui" line="465"/>
+ <source>&lt;b&gt;Install Voice file&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;Voice files are needed to make Rockbox speak the user interface. Speaking is enabled by default, so if you installed the voice file Rockbox will speak.</source>
+ <translation>&lt;b&gt;Instalovat soubory hlasů&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;Hlasové soubory jsou potřebné, aby Rockbox četl uživatelské rozhraní. Čtení je defalutně zapnuto, takže jestliže je instalujete, Rockbox bude mluvit.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqtfrm.ui" line="475"/>
+ <source>Install Talk files</source>
+ <translation>Instalovat .talk soubory</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqtfrm.ui" line="492"/>
+ <source>&lt;b&gt;Create Talk Files&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;Talkfiles are needed to let Rockbox speak File and Foldernames</source>
+ <translation>&lt;b&gt;Instalovat .talk soubory&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;Sobory .talk jsou potřebné, aby Rockbox mohl číst názvy souborů a adresářů</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqtfrm.ui" line="525"/>
+ <source>Create Voice files</source>
+ <translation>Vytvořit soubory hlasů</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqtfrm.ui" line="542"/>
+ <source>&lt;b&gt;Create Voice file&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;Voice files are needed to make Rockbox speak the user interface. Speaking is enabled by default, so
+ if you installed the voice file Rockbox will speak.</source>
+ <translation>&lt;b&gt;Vytvořit soubory hlasů&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;Hlasové soubory jsou potřebné, aby Rockbox četl uživatelské rozhraní. Čtení je defalutně zapnuto, takže jestliže je instalujete, Rockbox bude mluvit.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqtfrm.ui" line="554"/>
+ <location filename="../rbutilqtfrm.ui" line="857"/>
+ <source>&amp;Uninstallation</source>
+ <translation>&amp;Odinstalace</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqtfrm.ui" line="557"/>
+ <location filename="../rbutilqtfrm.ui" line="590"/>
+ <source>Uninstall Rockbox</source>
+ <translation>Odinstalovat Rockbox</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqtfrm.ui" line="563"/>
+ <source>Uninstall Bootloader</source>
+ <translation>Odinstalovat zavaděč</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqtfrm.ui" line="580"/>
+ <source>&lt;b&gt;Remove the bootloader&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;After removing the bootloader you won&apos;t be able to start Rockbox.</source>
+ <translation>&lt;b&gt;Odstranění zavaděče&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;Po odstranění zavaděče nebudete schopni spustit Rockbox.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqtfrm.ui" line="607"/>
+ <source>&lt;b&gt;Uninstall Rockbox from your audio player.&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;This will leave the bootloader in place (you need to remove it manually).</source>
+ <translation>&lt;b&gt;Odinstalovat Rockbox z vašeho audio přehrávače&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;Ponechá zavaděč na místě (musíte ho odstranit ručně).</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqtfrm.ui" line="650"/>
+ <source>&amp;Manual</source>
+ <translation>&amp;Manuál</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqtfrm.ui" line="653"/>
+ <source>View and download the manual</source>
+ <translation>Prohlédnout a stáhnout manuál</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqtfrm.ui" line="659"/>
+ <source>Read the manual</source>
+ <translation>Přečíst manuál</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqtfrm.ui" line="665"/>
+ <source>PDF manual</source>
+ <translation>PDF manuál</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqtfrm.ui" line="678"/>
+ <source>HTML manual</source>
+ <translation>HTML manuál</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqtfrm.ui" line="694"/>
+ <source>Download the manual</source>
+ <translation>Stáhnout manuál</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqtfrm.ui" line="702"/>
+ <source>&amp;PDF version</source>
+ <translation>&amp;PDF verze</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqtfrm.ui" line="709"/>
+ <source>&amp;HTML version (zip file)</source>
+ <translation>&amp;HTML verze (zip soubor)</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqtfrm.ui" line="731"/>
+ <source>Down&amp;load</source>
+ <translation>Stáh&amp;nout</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqtfrm.ui" line="755"/>
+ <source>Inf&amp;o</source>
+ <translation>Inf&amp;o</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqtfrm.ui" line="761"/>
+ <source>Currently installed packages.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Note:&lt;/b&gt; if you manually installed packages this might not be correct!</source>
+ <translation>Aktuálně nainstalované balíky.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Poznámka:&lt;/b&gt; pokud jste instalovali balíky manuálně, informace nemusí být správné!</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqtfrm.ui" line="775"/>
+ <source>1</source>
+ <translation>1</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqtfrm.ui" line="797"/>
+ <source>&amp;File</source>
+ <translation>&amp;Soubor</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqtfrm.ui" line="806"/>
+ <source>Abou&amp;t</source>
+ <translation>&amp;O aplikaci</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqtfrm.ui" line="810"/>
+ <source>&amp;Troubleshoot</source>
+ <translation>&amp;Řešení problémů</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqtfrm.ui" line="823"/>
+ <source>Action&amp;s</source>
+ <translation>&amp;Akce</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqtfrm.ui" line="875"/>
+ <source>Empty local download cache</source>
+ <translation>Vyprázdnit lokální vyrovnávací paměť stahování</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqtfrm.ui" line="880"/>
+ <source>Install Rockbox Utility on player</source>
+ <translation>Instalovat Rockbox Utilitu na váš přehrávač</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqtfrm.ui" line="885"/>
+ <source>&amp;Configure</source>
+ <translation>&amp;Nastavení</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqtfrm.ui" line="890"/>
+ <source>E&amp;xit</source>
+ <translation>U&amp;končit</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqtfrm.ui" line="893"/>
+ <source>Ctrl+Q</source>
+ <translation>Ctrl+Q</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqtfrm.ui" line="898"/>
+ <source>&amp;About</source>
+ <translation>&amp;O aplikaci</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqtfrm.ui" line="903"/>
+ <source>About &amp;Qt</source>
+ <translation>O aplikaci &amp;Qt</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqtfrm.ui" line="908"/>
+ <source>&amp;Help</source>
+ <translation>&amp;Nápověda</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqtfrm.ui" line="913"/>
+ <source>Info</source>
+ <translation>Informace</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqtfrm.ui" line="922"/>
+ <source>&amp;Complete Installation</source>
+ <translation>&amp;Kompletní Instalace</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqtfrm.ui" line="931"/>
+ <source>&amp;Minimal Installation</source>
+ <translation>&amp;Minimální Instalace</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqtfrm.ui" line="940"/>
+ <source>Install &amp;Bootloader</source>
+ <translation>Instalovat &amp;zavaděč</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqtfrm.ui" line="949"/>
+ <source>Install &amp;Rockbox</source>
+ <translation>Instalovat &amp;Rockbox</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqtfrm.ui" line="958"/>
+ <source>Install &amp;Fonts Package</source>
+ <translation>Instalovat balík &amp;fontů</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqtfrm.ui" line="967"/>
+ <source>Install &amp;Themes</source>
+ <translation>Instalovat &amp;témata</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqtfrm.ui" line="976"/>
+ <source>Install &amp;Game Files</source>
+ <translation>Instalovat &amp;herní soubory</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqtfrm.ui" line="985"/>
+ <source>&amp;Install Voice File</source>
+ <translation>&amp;Instalovat soubory hlasů</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqtfrm.ui" line="994"/>
+ <source>Create &amp;Talk Files</source>
+ <translation>Instalovat .&amp;talk soubory</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqtfrm.ui" line="1003"/>
+ <source>Remove &amp;bootloader</source>
+ <translation>Odstranit &amp;zavaděč</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqtfrm.ui" line="1012"/>
+ <source>Uninstall &amp;Rockbox</source>
+ <translation>Odinstalovat &amp;Rockbox</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqtfrm.ui" line="1017"/>
+ <source>Read PDF manual</source>
+ <translation>Přečíst PDF manuál</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqtfrm.ui" line="1022"/>
+ <source>Read HTML manual</source>
+ <translation>Přečíst HTML manuál</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqtfrm.ui" line="1027"/>
+ <source>Download PDF manual</source>
+ <translation>Stáhnout PDF manuál</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqtfrm.ui" line="1032"/>
+ <source>Download HTML manual (zip)</source>
+ <translation>Stáhnout HTML manuál (zip)</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqtfrm.ui" line="1041"/>
+ <source>Create &amp;Voice File</source>
+ <translation>Vytvořit &amp;soubor hlasů</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqtfrm.ui" line="1044"/>
+ <source>Create Voice File</source>
+ <translation>Vytvořit soubor hlasů</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqtfrm.ui" line="1049"/>
+ <source>&amp;System Info</source>
+ <translation>&amp;Informace o systému</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../rbutilqtfrm.ui" line="1054"/>
+ <source>System &amp;Trace</source>
+ <translation>Sledování &amp;sytému</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>SysTrace</name>
+ <message>
+ <location filename="../systrace.cpp" line="47"/>
+ <source>Save system trace log</source>
+ <translation>Uložit systémový sledovací log</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>SysTraceFrm</name>
+ <message>
+ <location filename="../systracefrm.ui" line="13"/>
+ <source>System Trace</source>
+ <translation>Sledování systému</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../systracefrm.ui" line="19"/>
+ <source>System State trace</source>
+ <translation>Uložit sledování systému</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../systracefrm.ui" line="45"/>
+ <source>&amp;Close</source>
+ <translation>&amp;Zavřít</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../systracefrm.ui" line="56"/>
+ <source>&amp;Save</source>
+ <translation>&amp;Uložit</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../systracefrm.ui" line="67"/>
+ <source>&amp;Refresh</source>
+ <translation>&amp;Aktualizovat</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>Sysinfo</name>
+ <message>
+ <location filename="../sysinfo.cpp" line="45"/>
+ <source>&lt;b&gt;OS&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;</source>
+ <translation>&lt;b&gt;OS&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../sysinfo.cpp" line="46"/>
+ <source>&lt;b&gt;Username&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;%1&lt;hr/&gt;</source>
+ <translation>&lt;b&gt;Uživatelské jméno&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;%1&lt;hr/&gt;</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../sysinfo.cpp" line="48"/>
+ <source>&lt;b&gt;Permissions&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;%1&lt;hr/&gt;</source>
+ <translation>&lt;b&gt;Oprávnění&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;%1&lt;hr/&gt;</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../sysinfo.cpp" line="50"/>
+ <source>&lt;b&gt;Attached USB devices&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;</source>
+ <translation>&lt;b&gt;Připojená USB zařízení&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../sysinfo.cpp" line="54"/>
+ <source>VID: %1 PID: %2, %3</source>
+ <translation>VID: %1 PID: %2, %3</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../sysinfo.cpp" line="63"/>
+ <source>Filesystem</source>
+ <translation>Souborový systém</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../sysinfo.cpp" line="66"/>
+ <source>%1, %2 MiB available</source>
+ <translation>%1, %2 MB volných</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>SysinfoFrm</name>
+ <message>
+ <location filename="../sysinfofrm.ui" line="13"/>
+ <source>System Info</source>
+ <translation>Informace o systému</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../sysinfofrm.ui" line="22"/>
+ <source>&amp;Refresh</source>
+ <translation>&amp;Aktualizovat</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../sysinfofrm.ui" line="45"/>
+ <source>&amp;OK</source>
+ <translation>&amp;OK</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>TTSExes</name>
+ <message>
+ <location filename="../base/tts.cpp" line="113"/>
+ <source>Path to TTS engine:</source>
+ <translation>Cesta k TTS enginu:</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/tts.cpp" line="115"/>
+ <source>TTS engine options:</source>
+ <translation>Možnosti TTS enginu:</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/tts.cpp" line="139"/>
+ <source>TTS executable not found</source>
+ <translation>Spouštěč TTS nenalezen</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>TTSFestival</name>
+ <message>
+ <location filename="../base/tts.cpp" line="381"/>
+ <source>Path to Festival client:</source>
+ <translation>Cesta k Festival klientu:</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/tts.cpp" line="385"/>
+ <source>Voice:</source>
+ <translation>Hlas:</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/tts.cpp" line="392"/>
+ <source>Voice description:</source>
+ <translation>Popis hlasu:</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/tts.cpp" line="491"/>
+ <source>engine could not voice string</source>
+ <translation>engine nemohl namluvit žetězec</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/tts.cpp" line="561"/>
+ <source>No description available</source>
+ <translation>Popis není k dispozici</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>TTSSapi</name>
+ <message>
+ <location filename="../base/tts.cpp" line="185"/>
+ <source>Language:</source>
+ <translation>Jazyk:</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/tts.cpp" line="190"/>
+ <source>Voice:</source>
+ <translation>Hlas:</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/tts.cpp" line="195"/>
+ <source>Speed:</source>
+ <translation>Rychlost:</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/tts.cpp" line="198"/>
+ <source>Options:</source>
+ <translation>Možnosti:</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/tts.cpp" line="238"/>
+ <source>Could not copy the Sapi-script</source>
+ <translation>Nelze kopírovat Sapi- skript</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/tts.cpp" line="259"/>
+ <source>Could not start the Sapi-script</source>
+ <translation>Nelze spustit Sapi- skript</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>TalkFileCreator</name>
+ <message>
+ <location filename="../base/talkfile.cpp" line="36"/>
+ <source>Starting Talk file generation</source>
+ <translation>Začíná generování .talk souboru</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/talkfile.cpp" line="41"/>
+ <source>Reading Filelist...</source>
+ <translation>Čtení seznamu souborů...</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/talkfile.cpp" line="44"/>
+ <source>Talk file creation aborted</source>
+ <translation>Vytváření .talk souboru přerušeno</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/talkfile.cpp" line="66"/>
+ <source>Copying Talkfiles...</source>
+ <translation>Kopírují se .talk soubory...</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/talkfile.cpp" line="78"/>
+ <source>Finished creating Talk files</source>
+ <translation>Vytváření .talk souboru dokončeno</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/talkfile.cpp" line="215"/>
+ <source>File copy aborted</source>
+ <translation>Kopírování souboru přerušeno</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/talkfile.cpp" line="233"/>
+ <source>Copying of %1 to %2 failed</source>
+ <translation>Kopírování od %1 do %2 selhalo</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/talkfile.cpp" line="254"/>
+ <source>Cleaning up..</source>
+ <translation>Čištění..</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/talkfile.cpp" line="265"/>
+ <source>Finished</source>
+ <translation>Dokončeno</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>TalkGenerator</name>
+ <message>
+ <location filename="../base/talkgenerator.cpp" line="38"/>
+ <source>Starting TTS Engine</source>
+ <translation>Spouští se TTS engine</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/talkgenerator.cpp" line="43"/>
+ <source>Init of TTS engine failed</source>
+ <translation>Inicializace TTS enginu selhala</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/talkgenerator.cpp" line="50"/>
+ <source>Starting Encoder Engine</source>
+ <translation>Spouští engine enkodéru</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/talkgenerator.cpp" line="54"/>
+ <source>Init of Encoder engine failed</source>
+ <translation>Inicializace enginu enkodéru selhala</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/talkgenerator.cpp" line="64"/>
+ <source>Voicing entries...</source>
+ <translation>Ozvučují se záznamy...</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/talkgenerator.cpp" line="79"/>
+ <source>Encoding files...</source>
+ <translation>Kódování souborů...</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/talkgenerator.cpp" line="118"/>
+ <source>Voicing aborted</source>
+ <translation>Ozvučování přerušeno</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/talkgenerator.cpp" line="153"/>
+ <location filename="../base/talkgenerator.cpp" line="158"/>
+ <source>Voicing of %1 failed: %2</source>
+ <translation>Ozvučování %1 selhalo: %2</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/talkgenerator.cpp" line="196"/>
+ <source>Encoding aborted</source>
+ <translation>Kódování přerušeno</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/talkgenerator.cpp" line="222"/>
+ <source>Encoding of %1 failed</source>
+ <translation>Kódování %1 selhalo</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>ThemeInstallFrm</name>
+ <message>
+ <location filename="../themesinstallfrm.ui" line="13"/>
+ <source>Theme Installation</source>
+ <translation>Instalace tématu</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../themesinstallfrm.ui" line="48"/>
+ <source>Selected Theme</source>
+ <translation>Vybrané téma</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../themesinstallfrm.ui" line="73"/>
+ <source>Description</source>
+ <translation>Popis</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../themesinstallfrm.ui" line="83"/>
+ <source>Download size:</source>
+ <translation>Stahovaná velikost:</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../themesinstallfrm.ui" line="93"/>
+ <source>Hold Ctrl to select multiple item, Shift for a range</source>
+ <translation>Podržte Ctrl pro výběr více položek, Shift pro více položek za sebou</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../themesinstallfrm.ui" line="115"/>
+ <source>&amp;Install</source>
+ <translation>&amp;Instalovat</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../themesinstallfrm.ui" line="125"/>
+ <source>&amp;Cancel</source>
+ <translation>&amp;Zrušit</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>ThemesInstallWindow</name>
+ <message>
+ <location filename="../themesinstallwindow.cpp" line="36"/>
+ <source>no theme selected</source>
+ <translation>není vybráno žádné téma</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../themesinstallwindow.cpp" line="37"/>
+ <source>no selection</source>
+ <translation>žádný výběr</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../themesinstallwindow.cpp" line="101"/>
+ <source>Network error: %1.
+Please check your network and proxy settings.</source>
+ <translation>Chyba připojení: %1.
+Prosím zkontrolujte nastavení sítě a proxy.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../themesinstallwindow.cpp" line="114"/>
+ <source>the following error occured:
+%1</source>
+ <translation>došlo k následující chybě:
+%1</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../themesinstallwindow.cpp" line="120"/>
+ <source>done.</source>
+ <translation>hotovo.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../themesinstallwindow.cpp" line="157"/>
+ <source>Information</source>
+ <translation>Informace</translation>
+ </message>
+ <message numerus="yes">
+ <location filename="../themesinstallwindow.cpp" line="174"/>
+ <source>Download size %L1 kiB (%n item(s))</source>
+ <translation>
+ <numerusform>Stahovaná velikost je %L1 kiB (%n položek)</numerusform>
+ <numerusform>Stahovaná velikost je %L1 kiB (%n položek)</numerusform>
+ <numerusform>Stahovaná velikost je %L1 kiB (%n položek)</numerusform>
+ </translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../themesinstallwindow.cpp" line="187"/>
+ <source>fetching details for %1</source>
+ <translation>načítá se detaily pro %1</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../themesinstallwindow.cpp" line="190"/>
+ <source>fetching preview ...</source>
+ <translation>načítám náhled ...</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../themesinstallwindow.cpp" line="203"/>
+ <source>&lt;b&gt;Author:&lt;/b&gt; %1&lt;hr/&gt;</source>
+ <translation>&lt;b&gt;Autor:&lt;/b&gt; %1&lt;hr/&gt;</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../themesinstallwindow.cpp" line="204"/>
+ <location filename="../themesinstallwindow.cpp" line="206"/>
+ <source>unknown</source>
+ <translation>neznámý</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../themesinstallwindow.cpp" line="205"/>
+ <source>&lt;b&gt;Version:&lt;/b&gt; %1&lt;hr/&gt;</source>
+ <translation>&lt;b&gt;Verze:&lt;/b&gt; %1&lt;hr/&gt;</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../themesinstallwindow.cpp" line="207"/>
+ <source>&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; %1&lt;hr/&gt;</source>
+ <translation>&lt;b&gt;Popis:&lt;/b&gt; %1&lt;hr/&gt;</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../themesinstallwindow.cpp" line="208"/>
+ <source>no description</source>
+ <translation>žádný popis</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../themesinstallwindow.cpp" line="239"/>
+ <source>Retrieving theme preview failed.
+HTTP response code: %1</source>
+ <translation>Stahování náhledu tématu selhalo.
+Kód HTTP odpovědi: %1</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../themesinstallwindow.cpp" line="251"/>
+ <source>no theme preview</source>
+ <translation>žádný náhled tématu</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../themesinstallwindow.cpp" line="282"/>
+ <source>getting themes information ...</source>
+ <translation>stahují se informace o tématu ...</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../themesinstallwindow.cpp" line="330"/>
+ <source>Mount point is wrong!</source>
+ <translation>Připojovací bod je špatně!</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>UnZip</name>
+ <message>
+ <location filename="../zip/unzip.cpp" line="250"/>
+ <source>ZIP operation completed successfully.</source>
+ <translation>ZIP operace úspěšně dokončena.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../zip/unzip.cpp" line="251"/>
+ <source>Failed to initialize or load zlib library.</source>
+ <translation>Nepodařilo se inicializovat nebo načíst knihovnu zlib.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../zip/unzip.cpp" line="252"/>
+ <source>zlib library error.</source>
+ <translation>chyba zlib knihovny.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../zip/unzip.cpp" line="253"/>
+ <source>Unable to create or open file.</source>
+ <translation>Nelze vytvořit nebo otevřít soubor.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../zip/unzip.cpp" line="254"/>
+ <source>Partially corrupted archive. Some files might be extracted.</source>
+ <translation>Částečně poškozený soubor. Některé soubory mohou být rozbaleny.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../zip/unzip.cpp" line="255"/>
+ <source>Corrupted archive.</source>
+ <translation>Poškozený archiv.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../zip/unzip.cpp" line="256"/>
+ <source>Wrong password.</source>
+ <translation>Chybné heslo.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../zip/unzip.cpp" line="257"/>
+ <source>No archive has been created yet.</source>
+ <translation>Žádný archiv nebyl dosud vytvořen.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../zip/unzip.cpp" line="258"/>
+ <source>File or directory does not exist.</source>
+ <translation>Soubor nebo adresář neexistují.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../zip/unzip.cpp" line="259"/>
+ <source>File read error.</source>
+ <translation>Chyba čtení souboru.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../zip/unzip.cpp" line="260"/>
+ <source>File write error.</source>
+ <translation>Chyba zápisu souboru.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../zip/unzip.cpp" line="261"/>
+ <source>File seek error.</source>
+ <translation>Chyba hledání souboru.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../zip/unzip.cpp" line="262"/>
+ <source>Unable to create a directory.</source>
+ <translation>Nelze vytvořit adresář.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../zip/unzip.cpp" line="263"/>
+ <source>Invalid device.</source>
+ <translation>Chybné zařízení.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../zip/unzip.cpp" line="264"/>
+ <source>Invalid or incompatible zip archive.</source>
+ <translation>Neplatný nebo nekompatibilní zip archiv.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../zip/unzip.cpp" line="265"/>
+ <source>Inconsistent headers. Archive might be corrupted.</source>
+ <translation>Nekonzistentní záhlaví. Archiv může být poškozen.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../zip/unzip.cpp" line="269"/>
+ <source>Unknown error.</source>
+ <translation>Neznámá chyba.</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>UninstallFrm</name>
+ <message>
+ <location filename="../uninstallfrm.ui" line="16"/>
+ <source>Uninstall Rockbox</source>
+ <translation>Odinstalovat Rockbox</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../uninstallfrm.ui" line="35"/>
+ <source>Please select the Uninstallation Method</source>
+ <translation>Prosím vyberte metodu Odinstalace</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../uninstallfrm.ui" line="45"/>
+ <source>Uninstallation Method</source>
+ <translation>Způsob Odinstalace</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../uninstallfrm.ui" line="51"/>
+ <source>Complete Uninstallation</source>
+ <translation>Kompletní Odinstalace</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../uninstallfrm.ui" line="58"/>
+ <source>Smart Uninstallation</source>
+ <translation>Chytrá Odinstalace</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../uninstallfrm.ui" line="68"/>
+ <source>Please select what you want to uninstall</source>
+ <translation>Prosím vyberte co chcete odebrat</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../uninstallfrm.ui" line="78"/>
+ <source>Installed Parts</source>
+ <translation>Instalované součásti</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../uninstallfrm.ui" line="128"/>
+ <source>&amp;Uninstall</source>
+ <translation>&amp;Odinstalovat</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../uninstallfrm.ui" line="138"/>
+ <source>&amp;Cancel</source>
+ <translation>&amp;Zrušit</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>Uninstaller</name>
+ <message>
+ <location filename="../base/uninstall.cpp" line="33"/>
+ <location filename="../base/uninstall.cpp" line="46"/>
+ <source>Starting Uninstallation</source>
+ <translation>Začíná Odinstalace</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/uninstall.cpp" line="38"/>
+ <source>Finished Uninstallation</source>
+ <translation>Dokončena Odinstalace</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/uninstall.cpp" line="52"/>
+ <source>Uninstalling </source>
+ <translation>Odinstaluje se</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/uninstall.cpp" line="83"/>
+ <source>Could not delete: </source>
+ <translation>Nelze odstranit: </translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/uninstall.cpp" line="112"/>
+ <source>Uninstallation finished</source>
+ <translation>Odinstalace dokončena</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>VoiceFileCreator</name>
+ <message>
+ <location filename="../base/voicefile.cpp" line="39"/>
+ <source>Starting Voicefile generation</source>
+ <translation>Začíná generování hlasového souboru</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/voicefile.cpp" line="52"/>
+ <source>could not find rockbox-info.txt</source>
+ <translation>nelze nalézt rockbox-info.txt</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/voicefile.cpp" line="81"/>
+ <source>Downloading voice info...</source>
+ <translation>Stahuje se informace o hlasu...</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/voicefile.cpp" line="94"/>
+ <source>Download error: received HTTP error %1.</source>
+ <translation>Chyba stahování: HTTP chyba %1.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/voicefile.cpp" line="100"/>
+ <source>Cached file used.</source>
+ <translation>Použit cachovaný soubor.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/voicefile.cpp" line="103"/>
+ <source>Download error: %1</source>
+ <translation>Chyba stahování: %1</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/voicefile.cpp" line="108"/>
+ <source>Download finished.</source>
+ <translation>Stahování dokončena.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/voicefile.cpp" line="116"/>
+ <source>failed to open downloaded file</source>
+ <translation>otevření staženého souboru selhalo</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/voicefile.cpp" line="124"/>
+ <source>Reading strings...</source>
+ <translation>Čtení řetězců...</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/voicefile.cpp" line="168"/>
+ <source>The downloaded file was empty!</source>
+ <translation>Stažená soubor byl prázdný!</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/voicefile.cpp" line="191"/>
+ <source>Creating voicefiles...</source>
+ <translation>Vytváří se hlasový soubor...</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/voicefile.cpp" line="196"/>
+ <source>Error opening downloaded file</source>
+ <translation>Chyba otevírání staženého souboru</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/voicefile.cpp" line="205"/>
+ <source>Error opening output file</source>
+ <translation>Chyba při otevírání výstupního souboru</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/voicefile.cpp" line="223"/>
+ <source>successfully created.</source>
+ <translation>úspěšně vytvořeno.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/voicefile.cpp" line="232"/>
+ <source>Cleaning up...</source>
+ <translation>Čištění...</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/voicefile.cpp" line="243"/>
+ <source>Finished</source>
+ <translation>Dokončeno</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>Zip</name>
+ <message>
+ <location filename="../zip/zip.cpp" line="481"/>
+ <source>ZIP operation completed successfully.</source>
+ <translation>ZIP operace úspěšně dokončena.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../zip/zip.cpp" line="482"/>
+ <source>Failed to initialize or load zlib library.</source>
+ <translation>Nepodařilo se inicializovat nebo načíst knihovnu zlib.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../zip/zip.cpp" line="483"/>
+ <source>zlib library error.</source>
+ <translation>chyba zlib knihovny.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../zip/zip.cpp" line="484"/>
+ <source>Unable to create or open file.</source>
+ <translation>Nelze vytvořit nebo otevřít soubor.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../zip/zip.cpp" line="485"/>
+ <source>No archive has been created yet.</source>
+ <translation>Žádný archiv nebyl dosud vytvořen.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../zip/zip.cpp" line="486"/>
+ <source>File or directory does not exist.</source>
+ <translation>Soubor nebo adresář neexistují.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../zip/zip.cpp" line="487"/>
+ <source>File read error.</source>
+ <translation>Chyba čtení souboru.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../zip/zip.cpp" line="488"/>
+ <source>File write error.</source>
+ <translation>Chyba zápisu souboru.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../zip/zip.cpp" line="489"/>
+ <source>File seek error.</source>
+ <translation>Chyba hledání souboru.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../zip/zip.cpp" line="493"/>
+ <source>Unknown error.</source>
+ <translation>Neznámá chyba.</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>ZipInstaller</name>
+ <message>
+ <location filename="../base/zipinstaller.cpp" line="59"/>
+ <source>done.</source>
+ <translation>hotovo.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/zipinstaller.cpp" line="67"/>
+ <source>Installation finished successfully.</source>
+ <translation>Instalace úspěšně dokončena.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/zipinstaller.cpp" line="80"/>
+ <source>Downloading file %1.%2</source>
+ <translation>Stahuje se soubor %1.%2</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/zipinstaller.cpp" line="114"/>
+ <source>Download error: received HTTP error %1.</source>
+ <translation>Chyba stahování: HTTP chyba %1.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/zipinstaller.cpp" line="120"/>
+ <source>Cached file used.</source>
+ <translation>Použit cachovaný soubor.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/zipinstaller.cpp" line="122"/>
+ <source>Download error: %1</source>
+ <translation>Chyba stahování: %1</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/zipinstaller.cpp" line="126"/>
+ <source>Download finished.</source>
+ <translation>Stahování dokončeno.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/zipinstaller.cpp" line="132"/>
+ <source>Extracting file.</source>
+ <translation>Rozbaluji soubor.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/zipinstaller.cpp" line="141"/>
+ <source>Opening archive failed: %1.</source>
+ <translation>Otevření archivu selhalo: %1.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/zipinstaller.cpp" line="152"/>
+ <source>Not enough disk space! Aborting.</source>
+ <translation>Není dost místa na disku! Přerušuje se.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/zipinstaller.cpp" line="160"/>
+ <source>Extracting failed: %1.</source>
+ <translation>Rozbalování selhalo: %1.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/zipinstaller.cpp" line="171"/>
+ <source>Installing file.</source>
+ <translation>Instaluji soubor.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/zipinstaller.cpp" line="182"/>
+ <source>Installing file failed.</source>
+ <translation>Instalace souboru selhala.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../base/zipinstaller.cpp" line="191"/>
+ <source>Creating installation log</source>
+ <translation>Vytváří se instalační log</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>aboutBox</name>
+ <message>
+ <location filename="../aboutbox.ui" line="13"/>
+ <source>About Rockbox Utility</source>
+ <translation>O Rockbox Utilitě</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../aboutbox.ui" line="35"/>
+ <source>The Rockbox Utility</source>
+ <translation>Rockbox Utilita</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../aboutbox.ui" line="57"/>
+ <source>Installer and housekeeping utility for the Rockbox open source digital audio player firmware.&lt;br/&gt;© 2005 - 2009 The Rockbox Team.&lt;br/&gt;Released under the GNU General Public License v2.&lt;br/&gt;Uses icons by the &lt;a href=&quot;http://tango.freedesktop.org/&quot;&gt;Tango Project&lt;/a&gt;.&lt;br/&gt;&lt;center&gt;&lt;a href=&quot;http://www.rockbox.org&quot;&gt;http://www.rockbox.org&lt;/a&gt;&lt;/center&gt;</source>
+ <translation>Instalační a úklidová utilita pro open source firmware a digitální audio přehrávač Rockbox.&lt;br/&gt;© 2005 - 2009 Rockbox Tým.&lt;br/&gt;Uvolněno pod licencí GNU General Public License v2.&lt;br/&gt;Použity ikony od&lt;a href=&quot;http://tango.freedesktop.org/&quot;&gt;Tango Project&lt;/a&gt;.&lt;br/&gt;&lt;center&gt;&lt;a href=&quot;http://www.rockbox.org&quot;&gt;http://www.rockbox.org&lt;/a&gt;&lt;/center&gt;</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../aboutbox.ui" line="77"/>
+ <source>&amp;Credits</source>
+ <translation>&amp;Credits</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../aboutbox.ui" line="109"/>
+ <source>&amp;License</source>
+ <translation>&amp;Licence</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../aboutbox.ui" line="151"/>
+ <source>&amp;Ok</source>
+ <translation>&amp;Ok</translation>
+ </message>
+</context>
+</TS>
diff --git a/rbutil/rbutilqt/rbutilqt.pro b/rbutil/rbutilqt/rbutilqt.pro
index fb306d9774..576d59961d 100644
--- a/rbutil/rbutilqt/rbutilqt.pro
+++ b/rbutil/rbutilqt/rbutilqt.pro
@@ -222,7 +222,8 @@ win32 {
RESOURCES += $$_PRO_FILE_PWD_/rbutilqt-lang.qrc
}
-TRANSLATIONS += lang/rbutil_de.ts \
+TRANSLATIONS += lang/rbutil_cs.ts \
+ lang/rbutil_de.ts \
lang/rbutil_fi.ts \
lang/rbutil_fr.ts \
lang/rbutil_gr.ts \