summaryrefslogtreecommitdiffstats
diff options
context:
space:
mode:
-rw-r--r--apps/lang/bulgarian.lang42
-rw-r--r--apps/lang/catala.lang44
-rw-r--r--apps/lang/chinese-simp.lang40
-rw-r--r--apps/lang/chinese-trad.lang50
-rw-r--r--apps/lang/czech.lang40
-rw-r--r--apps/lang/dansk.lang48
-rw-r--r--apps/lang/deutsch.lang40
-rw-r--r--apps/lang/eesti.lang16
-rw-r--r--apps/lang/english.lang44
-rw-r--r--apps/lang/espanol.lang50
-rw-r--r--apps/lang/finnish.lang46
-rw-r--r--apps/lang/francais.lang44
-rw-r--r--apps/lang/greek.lang40
-rw-r--r--apps/lang/hebrew.lang44
-rw-r--r--apps/lang/hindi.lang20
-rw-r--r--apps/lang/italiano.lang44
-rw-r--r--apps/lang/japanese.lang44
-rw-r--r--apps/lang/korean.lang38
-rw-r--r--apps/lang/magyar.lang48
-rw-r--r--apps/lang/nederlands.lang38
-rw-r--r--apps/lang/norsk-nynorsk.lang34
-rw-r--r--apps/lang/norsk.lang46
-rw-r--r--apps/lang/polski.lang44
-rw-r--r--apps/lang/portugues-brasileiro.lang48
-rw-r--r--apps/lang/romaneste.lang42
-rw-r--r--apps/lang/russian.lang48
-rw-r--r--apps/lang/srpski.lang48
-rw-r--r--apps/lang/svenska.lang44
-rw-r--r--apps/lang/tagalog.lang48
-rw-r--r--apps/lang/thai.lang40
-rw-r--r--firmware/export/config-e200v2.h10
-rwxr-xr-xtools/configure5
-rw-r--r--uisimulator/sdl/UI-e200v2.bmpbin0 -> 522134 bytes
-rw-r--r--uisimulator/sdl/uisdl.h6
34 files changed, 645 insertions, 638 deletions
diff --git a/apps/lang/bulgarian.lang b/apps/lang/bulgarian.lang
index be452c5ab1..0652661aa3 100644
--- a/apps/lang/bulgarian.lang
+++ b/apps/lang/bulgarian.lang
@@ -1350,7 +1350,7 @@
*: none
rtc: "OFF = Revert"
h100,h120,h300: "STOP = Revert"
- ipod*,e200,c200,sa9200: "MENU = Revert"
+ ipod*,e200*,c200,sa9200: "MENU = Revert"
x5,m5: "RECORD = Revert"
h10,h10_5gb: "PREV = Revert"
gigabeatf: "A = Revert"
@@ -1361,7 +1361,7 @@
*: none
rtc: "OFF за отказ"
h100,h120,h300: "STOP за отказ"
- ipod*,e200,c200,sa9200: "MENU за отказ"
+ ipod*,e200*,c200,sa9200: "MENU за отказ"
x5,m5: "RECORD за отказ"
h10,h10_5gb: "PREV за отказ"
gigabeatf: "A за отказ"
@@ -2920,14 +2920,14 @@
h100,h120,h300: "Building database... %d found (STOP to return)"
ipod*: "Building database... %d found (PREV to return)"
x5,m5,gigabeat*,mrobe100: "Building database... %d found (LEFT to return)"
- h10,h10_5gb,e200,c200,sa9200: "Building database... %d found (PREV to return)"
+ h10,h10_5gb,e200*,c200,sa9200: "Building database... %d found (PREV to return)"
</source>
<dest>
*: "Изграждане на базата данни... намерени %d (OFF за връщане)"
h100,h120,h300: "Изграждане на базата данни... намерени %d (STOP за връщане)"
ipod*: "Изграждане на базата данни... намерени %d (PREV за връщане)"
x5,m5,gigabeat*,mrobe100: "Изграждане на базата данни... намерени %d (LEFT за връщане)"
- h10,h10_5gb,e200,c200,sa9200: "Изграждане на базата данни... намерени %d (PREV за връщане)"
+ h10,h10_5gb,e200*,c200,sa9200: "Изграждане на базата данни... намерени %d (PREV за връщане)"
</dest>
<voice>
*: "entries found for database"
@@ -3479,7 +3479,7 @@
</dest>
<voice>
*: none
- recording,h100,h120,h300,m5,x5,ipod4g,ipodcolor,ipodnano,ipodvideo,e200,c200: ""
+ recording,h100,h120,h300,m5,x5,ipod4g,ipodcolor,ipodnano,ipodvideo,e200*,c200: ""
</voice>
</phrase>
<phrase>
@@ -4654,21 +4654,21 @@
recording: "The disk is full. Press OFF to continue."
h100,h120,h300: "The disk is full. Press STOP to continue."
m5,x5: "The disk is full. Press POWER to continue."
- e200,c200: "The disk is full. Press UP to continue."
+ e200*,c200: "The disk is full. Press UP to continue."
</source>
<dest>
*: none
recording: "Дискът е пълен. Натиснете OFF за да продължите."
h100,h120,h300: "Дискът е пълен. Натиснете STOP за да продължите."
m5,x5: "Дискът е пълен. Натиснете POWER за да продължите."
- e200,c200: "Дискът е пълен. Натиснете UP за да продължите."
+ e200*,c200: "Дискът е пълен. Натиснете UP за да продължите."
</dest>
<voice>
*: ""
recording: ""
h100,h120,h300: ""
m5,x5: ""
- e200,c200: ""
+ e200*,c200: ""
</voice>
</phrase>
<phrase>
@@ -4994,13 +4994,13 @@
<source>
*: "PLAY = Yes"
h100,h120,h300: "NAVI = Yes"
- ipod*,x5,m5,gigabeat*,e200,c200,h10,h10_5gb,mrobe100,sa9200: "SELECT = Yes"
+ ipod*,x5,m5,gigabeat*,e200*,c200,h10,h10_5gb,mrobe100,sa9200: "SELECT = Yes"
player: "(PLAY/STOP)"
</source>
<dest>
*: "PLAY = Да"
h100,h120,h300: "NAVI = Да"
- ipod*,x5,m5,gigabeat*,e200,c200,h10,h10_5gb,mrobe100,sa9200: "SELECT = Да"
+ ipod*,x5,m5,gigabeat*,e200*,c200,h10,h10_5gb,mrobe100,sa9200: "SELECT = Да"
player: "(PLAY/STOP)"
</dest>
<voice>
@@ -5029,13 +5029,13 @@
*: none
rtc: "ON = Set"
h100,h120,h300: "NAVI = Set"
- ipod*,x5,m5,h10,h10_5gb,e200,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: "SELECT = Set"
+ ipod*,x5,m5,h10,h10_5gb,e200*,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: "SELECT = Set"
</source>
<dest>
*: none
rtc: "ON = Запази"
h100,h120,h300: "NAVI = Запази"
- ipod*,x5,m5,h10,h10_5gb,e200,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: "SELECT = Запази"
+ ipod*,x5,m5,h10,h10_5gb,e200*,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: "SELECT = Запази"
</dest>
<voice>
*: none
@@ -5453,21 +5453,21 @@
player,h100,h120,h300: "STOP to abort"
ipod*: "PLAY/PAUSE to abort"
x5,m5: "Long PLAY to abort"
- h10,h10_5gb,e200,c200: "PREV to abort"
+ h10,h10_5gb,e200*,c200: "PREV to abort"
</source>
<dest>
*: "OFF за отказ"
player,h100,h120,h300: "STOP за отказ"
ipod*: "PLAY/PAUSE за отказ"
x5,m5: "Продължително PLAY за отказ"
- h10,h10_5gb,e200,c200: "PREV за отказ"
+ h10,h10_5gb,e200*,c200: "PREV за отказ"
</dest>
<voice>
*: ""
player,h100,h120,h300: ""
ipod*: ""
x5,m5: ""
- h10,h10_5gb,e200,c200: ""
+ h10,h10_5gb,e200*,c200: ""
</voice>
</phrase>
<phrase>
@@ -8859,17 +8859,17 @@
user:
<source>
*: none
- e200,c200: "mSD:"
+ e200*,c200: "mSD:"
ondio*: "MMC:"
</source>
<dest>
*: none
- e200,c200: "MSD:"
+ e200*,c200: "MSD:"
ondio*: "MMC:"
</dest>
<voice>
*: ""
- e200,c200: "micro S D"
+ e200*,c200: "micro S D"
ondio*: "M M C"
</voice>
</phrase>
@@ -10220,17 +10220,17 @@
user:
<source>
*: none
- e200: "Wheel Light Timeout"
+ e200*: "Wheel Light Timeout"
c200,gigabeatf,mrobe100,sa9200: "Button Light Timeout"
</source>
<dest>
*: none
- e200: "Изключване на осветяването на колелото"
+ e200*: "Изключване на осветяването на колелото"
c200,gigabeatf,mrobe100,sa9200: "Изключване на осветяването на бутоните"
</dest>
<voice>
*: none
- e200: ""
+ e200*: ""
c200,gigabeatf,mrobe100,sa9200: ""
</voice>
</phrase>
diff --git a/apps/lang/catala.lang b/apps/lang/catala.lang
index 54c08281c6..05c6dccc8c 100644
--- a/apps/lang/catala.lang
+++ b/apps/lang/catala.lang
@@ -261,13 +261,13 @@
<source>
*: "PLAY = Yes"
h100,h120,h300: "NAVI = Yes"
- ipod*,x5,m5,gigabeat*,e200,c200,h10,h10_5gb,mrobe100,sa9200: "SELECT = Yes"
+ ipod*,x5,m5,gigabeat*,e200*,c200,h10,h10_5gb,mrobe100,sa9200: "SELECT = Yes"
player: "(PLAY/STOP)"
</source>
<dest>
*: "PLAY = Si"
h100,h120,h300: "NAVI = Si"
- ipod*,x5,m5,gigabeat*,e200,c200,h10,h10_5gb,mrobe100,sa9200: "SELECT = Si"
+ ipod*,x5,m5,gigabeat*,e200*,c200,h10,h10_5gb,mrobe100,sa9200: "SELECT = Si"
player: "(PLAY/STOP)"
</dest>
<voice>
@@ -2363,14 +2363,14 @@
h100,h120,h300: "Building database... %d found (STOP to return)"
ipod*: "Building database... %d found (PREV to return)"
x5,m5,gigabeat*,mrobe100: "Building database... %d found (LEFT to return)"
- h10,h10_5gb,e200,c200,sa9200: "Building database... %d found (PREV to return)"
+ h10,h10_5gb,e200*,c200,sa9200: "Building database... %d found (PREV to return)"
</source>
<dest>
*: "Construint Base de dades... %d trobats (OFF per tornar)"
h100,h120,h300: "Construint Base de dades... %d trobats (STOP per tornar)"
ipod*: "Construint Base de dades... %d trobats (PREV per tornar)"
x5,m5,gigabeat*,mrobe100: "Construint Base de dades... %d trobats (LEFT per tornar)"
- h10,h10_5gb,e200,c200,sa9200: "Construint Base de dades... %d trobats (PREV per tornar)"
+ h10,h10_5gb,e200*,c200,sa9200: "Construint Base de dades... %d trobats (PREV per tornar)"
</dest>
<voice>
*: "entrades trobades per base de dades"
@@ -3827,17 +3827,17 @@
user:
<source>
*: none
- e200: "Wheel Light Timeout"
+ e200*: "Wheel Light Timeout"
c200,gigabeatf,mrobe100,sa9200: "Button Light Timeout"
</source>
<dest>
*: none
- e200: "Apagat de llum de roda"
+ e200*: "Apagat de llum de roda"
c200,gigabeatf,mrobe100,sa9200: "Apagat de llum de botons"
</dest>
<voice>
*: none
- e200: "Apagat de llum de roda"
+ e200*: "Apagat de llum de roda"
c200,gigabeatf,mrobe100,sa9200: "Apagat de llum de botons"
</voice>
</phrase>
@@ -4120,17 +4120,17 @@
*: none
rtc: "ON = Set"
h100,h120,h300: "NAVI = Set"
- ipod*,x5,m5,h10,h10_5gb,e200,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: "SELECT = Set"
+ ipod*,x5,m5,h10,h10_5gb,e200*,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: "SELECT = Set"
</source>
<dest>
*: none
rtc: "ON = Desar"
h100,h120,h300: "NAVI = Desar"
- ipod*,x5,m5,h10,h10_5gb,e200,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: "SELECT = Desar"
+ ipod*,x5,m5,h10,h10_5gb,e200*,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: "SELECT = Desar"
</dest>
<voice>
*: none
- rtc,h100,h120,h300,h10,h10_5gb,x5,m5,ipod*,e200,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: ""
+ rtc,h100,h120,h300,h10,h10_5gb,x5,m5,ipod*,e200*,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: ""
</voice>
</phrase>
<phrase>
@@ -4141,7 +4141,7 @@
*: none
rtc: "OFF = Revert"
h100,h120,h300: "STOP = Revert"
- ipod*,e200,c200,sa9200: "MENU = Revert"
+ ipod*,e200*,c200,sa9200: "MENU = Revert"
x5,m5: "RECORD = Revert"
h10,h10_5gb: "PREV = Revert"
gigabeatf: "A = Revert"
@@ -4152,7 +4152,7 @@
*: none
rtc: "OFF = Cancel·lar"
h100,h120,h300: "STOP = Cancel·lar"
- ipod*,e200,c200,sa9200: "MENU = Cancel·lar"
+ ipod*,e200*,c200,sa9200: "MENU = Cancel·lar"
x5,m5: "RECORD = Cancel·lar"
h10,h10_5gb: "PREV = Cancel·lar"
gigabeatf: "A = Cancel·lar"
@@ -4161,7 +4161,7 @@
</dest>
<voice>
*: none
- rtc,h100,h120,h300,ipod*,e200,c200,x5,m5,h10,h10_5gb,gigabeat*,mrobe100,sa9200: ""
+ rtc,h100,h120,h300,ipod*,e200*,c200,x5,m5,h10,h10_5gb,gigabeat*,mrobe100,sa9200: ""
</voice>
</phrase>
<phrase>
@@ -6917,17 +6917,17 @@
user:
<source>
*: none
- e200,c200: "mSD:"
+ e200*,c200: "mSD:"
ondio*: "MMC:"
</source>
<dest>
*: none
- e200,c200: "mSD:"
+ e200*,c200: "mSD:"
ondio*: "MMC:"
</dest>
<voice>
*: none
- e200,c200: "micro S D"
+ e200*,c200: "micro S D"
ondio*: "M M C"
</voice>
</phrase>
@@ -8287,18 +8287,18 @@
recording: "The disk is full. Press OFF to continue."
h100,h120,h300: "The disk is full. Press STOP to continue."
m5,x5: "The disk is full. Press POWER to continue."
- e200,c200: "The disk is full. Press UP to continue."
+ e200*,c200: "The disk is full. Press UP to continue."
</source>
<dest>
*: none
recording: "Disc ple. Prem OFF per continuar"
h100,h120,h300: "Disc ple. Prem STOP per continuar"
m5,x5: "Disc ple. Prem POWER per continuar"
- e200,c200: "Disc ple. Prem UP per continuar"
+ e200*,c200: "Disc ple. Prem UP per continuar"
</dest>
<voice>
*: none
- recording,h100,h120,h300,m5,x5,e200,c200: ""
+ recording,h100,h120,h300,m5,x5,e200*,c200: ""
</voice>
</phrase>
<phrase>
@@ -8389,14 +8389,14 @@
player,h100,h120,h300: "STOP to abort"
ipod*: "PLAY/PAUSE to abort"
x5,m5: "Long PLAY to abort"
- h10,h10_5gb,e200,c200: "PREV to abort"
+ h10,h10_5gb,e200*,c200: "PREV to abort"
</source>
<dest>
*: "OFF per cancelar"
player,h100,h120,h300: "STOP to cancelar"
ipod*: "PLAY/PAUSE to cancelar"
x5,m5: "Long PLAY to cancelar"
- h10,h10_5gb,e200,c200: "PREV to cancelar"
+ h10,h10_5gb,e200*,c200: "PREV to cancelar"
</dest>
<voice>
*: ""
@@ -10449,7 +10449,7 @@
</dest>
<voice>
*: none
- recording,h100,h120,h300,m5,x5,ipod4g,ipodcolor,ipodnano,ipodvideo,e200,c200: ""
+ recording,h100,h120,h300,m5,x5,ipod4g,ipodcolor,ipodnano,ipodvideo,e200*,c200: ""
</voice>
</phrase>
<phrase>
diff --git a/apps/lang/chinese-simp.lang b/apps/lang/chinese-simp.lang
index 7e670b360b..85edf6697c 100644
--- a/apps/lang/chinese-simp.lang
+++ b/apps/lang/chinese-simp.lang
@@ -4443,19 +4443,19 @@
<source>
*: none
multivolume: "HD1"
- e200,c200: "mSD:"
+ e200*,c200: "mSD:"
ondio*: "MMC:"
</source>
<dest>
*: none
multivolume: "磁盘1"
- e200,c200: "mSD:"
+ e200*,c200: "mSD:"
ondio*: "MMC:"
</dest>
<voice>
*: none
multivolume: "磁盘1"
- e200,c200: "mSD卡"
+ e200*,c200: "mSD卡"
ondio*: "MMC卡"
</voice>
</phrase>
@@ -4588,7 +4588,7 @@
*: none
rtc: "OFF = Revert"
h100,h120,h300: "STOP = Revert"
- ipod*,e200,c200,sa9200: "MENU = Revert"
+ ipod*,e200*,c200,sa9200: "MENU = Revert"
x5,m5: "RECORD = Revert"
h10,h10_5gb: "PREV = Revert"
gigabeatf: "A = Revert"
@@ -4599,7 +4599,7 @@
*: none
rtc: "OFF=放弃"
h100,h120,h300: "STOP=放弃"
- ipod*,e200,c200,sa9200: "MENU=放弃"
+ ipod*,e200*,c200,sa9200: "MENU=放弃"
x5,m5: "RECORD=放弃"
h10,h10_5gb: "PREV=放弃"
gigabeatf: "A=放弃"
@@ -4687,14 +4687,14 @@
recording: "The disk is full. Press OFF to continue."
h100,h120,h300: "The disk is full. Press STOP to continue."
m5,x5: "The disk is full. Press POWER to continue."
- e200,c200: "The disk is full. Press UP to continue."
+ e200*,c200: "The disk is full. Press UP to continue."
</source>
<dest>
*: none
recording: "磁盘已满,按下OFF继续."
h100,h120,h300: "磁盘已满,按下STOP继续."
m5,x5: "磁盘已满,按下POWER继续."
- e200,c200: "磁盘,按下UP继续."
+ e200*,c200: "磁盘,按下UP继续."
</dest>
<voice>
*: none
@@ -7397,7 +7397,7 @@
player,h100,h120,h300: "STOP to abort"
ipod*: "PLAY/PAUSE to abort"
x5,m5: "Long PLAY to abort"
- h10,h10_5gb,e200,c200: "PREV to abort"
+ h10,h10_5gb,e200*,c200: "PREV to abort"
gigabeats: "BACK to abort"
gigabeatf:"POWER to abort"
</source>
@@ -7406,7 +7406,7 @@
player,h100,h120,h300: "按STOP键取消"
ipod*: "按PLAY/PAUSE键取消"
x5,m5: "长按PLAY键取消"
- h10,h10_5gb,e200,c200: "按PREV键取消"
+ h10,h10_5gb,e200*,c200: "按PREV键取消"
gigabeats: "按BACK键取消"
gigabeatf:"按POWER键取消"
</dest>
@@ -8501,7 +8501,7 @@
</dest>
<voice>
*: none
- recording,h100,h120,h300,m5,x5,ipod4g,ipodcolor,ipodnano,ipodvideo,e200,c200: ""
+ recording,h100,h120,h300,m5,x5,ipod4g,ipodcolor,ipodnano,ipodvideo,e200*,c200: ""
</voice>
</phrase>
<phrase>
@@ -8779,21 +8779,21 @@
h100,h120,h300: "Building database... %d found (STOP to return)"
ipod*: "Building database... %d found (PREV to return)"
x5,m5,gigabeat*,mrobe100: "Building database... %d found (LEFT to return)"
- h10,h10_5gb,e200,c200,sa9200: "Building database... %d found (PREV to return)"
+ h10,h10_5gb,e200*,c200,sa9200: "Building database... %d found (PREV to return)"
</source>
<dest>
*: "数据库更新中...已找到%d个(按OFF返回)"
h100,h120,h300: "数据库更新中...已找到%d个(按STOP返回)"
ipod*: "数据库更新中...已找到%d个(按PREV返回)"
x5,m5,gigabeat*,mrobe100: "数据库更新中...已找到%d个(按LEFT返回)"
- h10,h10_5gb,e200,c200,sa9200: "数据库更新中...已找到%d个(按PREV返回)"
+ h10,h10_5gb,e200*,c200,sa9200: "数据库更新中...已找到%d个(按PREV返回)"
</dest>
<voice>
*: "数据库更新中"
h100,h120,h300: ""
ipod*: ""
x5,m5,gigabeat*,mrobe100: ""
- h10,h10_5gb,e200,c200,sa9200: ""
+ h10,h10_5gb,e200*,c200,sa9200: ""
</voice>
</phrase>
<phrase>
@@ -9352,13 +9352,13 @@
<source>
*: "PLAY = Yes"
h100,h120,h300: "NAVI = Yes"
- ipod*,x5,m5,gigabeat*,e200,c200,h10,h10_5gb,mrobe100,sa9200: "SELECT = Yes"
+ ipod*,x5,m5,gigabeat*,e200*,c200,h10,h10_5gb,mrobe100,sa9200: "SELECT = Yes"
player: "(PLAY/STOP)"
</source>
<dest>
*: "PLAY=是"
h100,h120,h300: "NAVI=是"
- ipod*,x5,m5,gigabeat*,e200,c200,h10,h10_5gb,mrobe100,sa9200: "SELECT=是"
+ ipod*,x5,m5,gigabeat*,e200*,c200,h10,h10_5gb,mrobe100,sa9200: "SELECT=是"
player: "(PLAY/STOP)"
</dest>
<voice>
@@ -9373,13 +9373,13 @@
*: none
rtc: "ON = Set"
h100,h120,h300: "NAVI = Set"
- ipod*,x5,m5,h10,h10_5gb,e200,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: "SELECT = Set"
+ ipod*,x5,m5,h10,h10_5gb,e200*,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: "SELECT = Set"
</source>
<dest>
*: none
rtc: "ON=设置"
h100,h120,h300: "NAVI=设置"
- ipod*,x5,m5,h10,h10_5gb,e200,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: "SELECT=设置"
+ ipod*,x5,m5,h10,h10_5gb,e200*,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: "SELECT=设置"
</dest>
<voice>
*: none
@@ -10686,17 +10686,17 @@
user:
<source>
*: none
- e200: "Wheel Light Timeout"
+ e200*: "Wheel Light Timeout"
c200,gigabeatf,mrobe100,sa9200: "Button Light Timeout"
</source>
<dest>
*: none
- e200: "转盘背光自动关闭时滞"
+ e200*: "转盘背光自动关闭时滞"
c200,gigabeatf,mrobe100,sa9200: "按键背光自动关闭时滞"
</dest>
<voice>
*: none
- e200: "转盘背光自动关闭时滞"
+ e200*: "转盘背光自动关闭时滞"
c200,gigabeatf,mrobe100,sa9200: "按键背光自动关闭时滞"
</voice>
</phrase>
diff --git a/apps/lang/chinese-trad.lang b/apps/lang/chinese-trad.lang
index ec80e21b51..c182a32f7e 100644
--- a/apps/lang/chinese-trad.lang
+++ b/apps/lang/chinese-trad.lang
@@ -4443,17 +4443,17 @@
user:
<source>
*: none
- e200,c200: "mSD:"
+ e200*,c200: "mSD:"
ondio*: "MMC:"
</source>
<dest>
*: none
- e200,c200: "MMC:"
+ e200*,c200: "MMC:"
ondio*: none
</dest>
<voice>
*: none
- e200,c200: "Multimedia card"
+ e200*,c200: "Multimedia card"
ondio*: ""
</voice>
</phrase>
@@ -4586,7 +4586,7 @@
*: none
rtc: "OFF = Revert"
h100,h120,h300: "STOP = Revert"
- ipod*,e200,c200,sa9200: "MENU = Revert"
+ ipod*,e200*,c200,sa9200: "MENU = Revert"
x5,m5: "RECORD = Revert"
h10,h10_5gb: "PREV = Revert"
gigabeatf: "A = Revert"
@@ -4597,7 +4597,7 @@
*: none
rtc: "OFF = 回去"
h100,h120,h300: "STOP = 回去"
- ipod*,e200,c200,sa9200: "MENU = 回去"
+ ipod*,e200*,c200,sa9200: "MENU = 回去"
x5,m5: "RECORD = 回去"
h10,h10_5gb: "PREV = 回去"
gigabeatf: "A = 回去"
@@ -4608,7 +4608,7 @@
*: none
rtc: ""
h100,h120,h300: ""
- ipod*,e200,c200,sa9200: ""
+ ipod*,e200*,c200,sa9200: ""
x5,m5: ""
h10,h10_5gb: ""
gigabeatf: ""
@@ -4693,21 +4693,21 @@
recording: "The disk is full. Press OFF to continue."
h100,h120,h300: "The disk is full. Press STOP to continue."
m5,x5: "The disk is full. Press POWER to continue."
- e200,c200: "The disk is full. Press UP to continue."
+ e200*,c200: "The disk is full. Press UP to continue."
</source>
<dest>
*: none
recording: "硬碟已滿,按下OFF繼續。"
h100,h120,h300: "硬碟已滿,按下STOP繼續。"
m5,x5: "硬碟已滿,按下POWER繼續。"
- e200,c200: "硬碟已滿,按下UP繼續。"
+ e200*,c200: "硬碟已滿,按下UP繼續。"
</dest>
<voice>
*: none
recording: ""
h100,h120,h300: ""
m5,x5: ""
- e200,c200: ""
+ e200*,c200: ""
</voice>
</phrase>
<phrase>
@@ -7407,21 +7407,21 @@
player,h100,h120,h300: "STOP to abort"
ipod*: "PLAY/PAUSE to abort"
x5,m5: "Long PLAY to abort"
- h10,h10_5gb,e200,c200: "PREV to abort"
+ h10,h10_5gb,e200*,c200: "PREV to abort"
</source>
<dest>
*: "OFF: 離開"
player,h100,h120,h300: "STOP: 離開"
ipod*: "PLAY/PAUSE: 離開"
x5,m5: "長按PLAY: 離開"
- h10,h10_5gb,e200,c200: "PREV: 離開"
+ h10,h10_5gb,e200*,c200: "PREV: 離開"
</dest>
<voice>
*: ""
player,h100,h120,h300: ""
ipod*: ""
x5,m5: ""
- h10,h10_5gb,e200,c200: ""
+ h10,h10_5gb,e200*,c200: ""
</voice>
</phrase>
<phrase>
@@ -8511,7 +8511,7 @@
</dest>
<voice>
*: none
- recording,h100,h120,h300,m5,x5,ipod4g,ipodcolor,ipodnano,ipodvideo,e200,c200: ""
+ recording,h100,h120,h300,m5,x5,ipod4g,ipodcolor,ipodnano,ipodvideo,e200*,c200: ""
</voice>
</phrase>
<phrase>
@@ -8789,21 +8789,21 @@
h100,h120,h300: "Building database... %d found (STOP to return)"
ipod*: "Building database... %d found (PREV to return)"
x5,m5,gigabeat*,mrobe100: "Building database... %d found (LEFT to return)"
- h10,h10_5gb,e200,c200,sa9200: "Building database... %d found (PREV to return)"
+ h10,h10_5gb,e200*,c200,sa9200: "Building database... %d found (PREV to return)"
</source>
<dest>
*: "建立資料庫... 找到%d項 (OFF: 回上一畫面)"
h100,h120,h300: "建立資料庫... 找到%d項 (STOP: 回上一畫面)"
ipod*: "建立資料庫... 找到%d項 (PREV: 回上一畫面)"
x5,m5,gigabeat*,mrobe100: "建立資料庫... 找到%d項 (LEFT: 回上一畫面)"
- h10,h10_5gb,e200,c200,sa9200: "建立資料庫... 找到%d項 (PREV: 回上一畫面)"
+ h10,h10_5gb,e200*,c200,sa9200: "建立資料庫... 找到%d項 (PREV: 回上一畫面)"
</dest>
<voice>
*: "entries found for database"
h100,h120,h300: ""
ipod*: ""
x5,m5,gigabeat*,mrobe100: ""
- h10,h10_5gb,e200,c200,sa9200: ""
+ h10,h10_5gb,e200*,c200,sa9200: ""
</voice>
</phrase>
<phrase>
@@ -9363,19 +9363,19 @@
<source>
*: "PLAY = Yes"
h100,h120,h300: "NAVI = Yes"
- ipod*,x5,m5,gigabeat*,e200,c200,h10,h10_5gb,mrobe100,sa9200: "SELECT = Yes"
+ ipod*,x5,m5,gigabeat*,e200*,c200,h10,h10_5gb,mrobe100,sa9200: "SELECT = Yes"
player: "(PLAY/STOP)"
</source>
<dest>
*: "PLAY = 是"
h100,h120,h300: "NAVI = 是"
- ipod*,x5,m5,gigabeat*,e200,c200,h10,h10_5gb,mrobe100,sa9200: "SELECT = 是"
+ ipod*,x5,m5,gigabeat*,e200*,c200,h10,h10_5gb,mrobe100,sa9200: "SELECT = 是"
player: "(PLAY/STOP)"
</dest>
<voice>
*: ""
h100,h120,h300: ""
- ipod*,x5,m5,gigabeat*,e200,c200,h10,h10_5gb,mrobe100,sa9200: ""
+ ipod*,x5,m5,gigabeat*,e200*,c200,h10,h10_5gb,mrobe100,sa9200: ""
player: ""
</voice>
</phrase>
@@ -9387,19 +9387,19 @@
*: none
rtc: "ON = Set"
h100,h120,h300: "NAVI = Set"
- ipod*,x5,m5,h10,h10_5gb,e200,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: "SELECT = Set"
+ ipod*,x5,m5,h10,h10_5gb,e200*,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: "SELECT = Set"
</source>
<dest>
*: none
rtc: "ON = 設定"
h100,h120,h300: "NAVI = 設定"
- ipod*,x5,m5,h10,h10_5gb,e200,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: "SELECT = 設定"
+ ipod*,x5,m5,h10,h10_5gb,e200*,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: "SELECT = 設定"
</dest>
<voice>
*: none
rtc: ""
h100,h120,h300: ""
- ipod*,x5,m5,h10,h10_5gb,e200,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: ""
+ ipod*,x5,m5,h10,h10_5gb,e200*,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: ""
</voice>
</phrase>
<phrase>
@@ -10704,17 +10704,17 @@
user:
<source>
*: none
- e200: "Wheel Light Timeout"
+ e200*: "Wheel Light Timeout"
c200,gigabeatf,mrobe100,sa9200: "Button Light Timeout"
</source>
<dest>
*: none
- e200: "轉盤燈自動關時間"
+ e200*: "轉盤燈自動關時間"
c200,gigabeatf,mrobe100,sa9200: ""
</dest>
<voice>
*: none
- e200: "Wheel Light Timeout"
+ e200*: "Wheel Light Timeout"
c200,gigabeatf,mrobe100,sa9200: ""
</voice>
</phrase>
diff --git a/apps/lang/czech.lang b/apps/lang/czech.lang
index a54cdc36cd..829c2fae13 100644
--- a/apps/lang/czech.lang
+++ b/apps/lang/czech.lang
@@ -263,13 +263,13 @@
<source>
*: "PLAY = Yes"
h100,h120,h300: "NAVI = Yes"
- ipod*,x5,m5,gigabeat*,e200,c200,h10,h10_5gb,mrobe100,sa9200: "SELECT = Yes"
+ ipod*,x5,m5,gigabeat*,e200*,c200,h10,h10_5gb,mrobe100,sa9200: "SELECT = Yes"
player: "(PLAY/STOP)"
</source>
<dest>
*: "PLAY = Ano"
h100,h120,h300: "NAVI = Ano"
- ipod*,x5,m5,gigabeat*,e200,c200,h10,h10_5gb,mrobe100,sa9200: "SELECT = Ano"
+ ipod*,x5,m5,gigabeat*,e200*,c200,h10,h10_5gb,mrobe100,sa9200: "SELECT = Ano"
player: "(PLAY/STOP)"
</dest>
<voice>
@@ -2369,14 +2369,14 @@
h100,h120,h300: "Building database... %d found (STOP to return)"
ipod*: "Building database... %d found (PREV to return)"
x5,m5,gigabeat*,mrobe100: "Building database... %d found (LEFT to return)"
- h10,h10_5gb,e200,c200,sa9200: "Building database... %d found (PREV to return)"
+ h10,h10_5gb,e200*,c200,sa9200: "Building database... %d found (PREV to return)"
</source>
<dest>
*: "Vytvářím databázi... %d found (OFF pro návrat)"
h100,h120,h300: "Vytvářím databázi... %d found (STOP pro návrat)"
ipod*: "Vytvářím databázi... %d found (PREV pro návrat)"
x5,m5,gigabeat*,mrobe100: "Vytvářím databázi... %d found (LEFT pro návrat)"
- h10,h10_5gb,e200,c200,sa9200: "Vytvářím databázi... %d found (PREV pro návrat)"
+ h10,h10_5gb,e200*,c200,sa9200: "Vytvářím databázi... %d found (PREV pro návrat)"
</dest>
<voice>
*: "záznamy nalezené v databázi"
@@ -3835,17 +3835,17 @@
user:
<source>
*: none
- e200: "Wheel Light Timeout"
+ e200*: "Wheel Light Timeout"
c200,gigabeatf,mrobe100,sa9200: "Button Light Timeout"
</source>
<dest>
*: none
- e200: "Časový limit osvětlení kolečka"
+ e200*: "Časový limit osvětlení kolečka"
c200,gigabeatf,mrobe100,sa9200: ""
</dest>
<voice>
*: none
- e200: "Časový limit osvětlení kolečka"
+ e200*: "Časový limit osvětlení kolečka"
c200,gigabeatf,mrobe100,sa9200: ""
</voice>
</phrase>
@@ -4128,13 +4128,13 @@
*: none
rtc: "ON = Set"
h100,h120,h300: "NAVI = Set"
- ipod*,x5,m5,h10,h10_5gb,e200,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: "SELECT = Set"
+ ipod*,x5,m5,h10,h10_5gb,e200*,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: "SELECT = Set"
</source>
<dest>
*: none
rtc: "ON = Nastavit"
h100,h120,h300: "NAVI = Nastavit"
- ipod*,x5,m5,h10,h10_5gb,e200,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: "SELECT = Nastavit"
+ ipod*,x5,m5,h10,h10_5gb,e200*,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: "SELECT = Nastavit"
</dest>
<voice>
*: none
@@ -4148,7 +4148,7 @@
*: none
rtc: "OFF = Revert"
h100,h120,h300: "STOP = Revert"
- ipod*,e200,c200,sa9200: "MENU = Revert"
+ ipod*,e200*,c200,sa9200: "MENU = Revert"
x5,m5: "RECORD = Revert"
h10,h10_5gb: "PREV = Revert"
gigabeatf: "A = Revert"
@@ -4159,7 +4159,7 @@
*: none
rtc: "OFF = Vrátit zpět"
h100,h120,h300: "STOP = Vrátit zpět"
- ipod*,e200,c200,sa9200: "MENU = Vrátit zpět"
+ ipod*,e200*,c200,sa9200: "MENU = Vrátit zpět"
x5,m5: "RECORD = Vrátit zpět"
h10,h10_5gb: "PREV = Vrátit zpět"
gigabeatf: "A = Vrátit zpět"
@@ -6924,17 +6924,17 @@
user:
<source>
*: none
- e200,c200: "mSD:"
+ e200*,c200: "mSD:"
ondio*: "MMC:"
</source>
<dest>
*: none
- e200,c200: "mSD:"
+ e200*,c200: "mSD:"
ondio*: "MMC:"
</dest>
<voice>
*: none
- e200,c200: "micro S D"
+ e200*,c200: "micro S D"
ondio*: "M M C"
</voice>
</phrase>
@@ -8296,18 +8296,18 @@
recording: "The disk is full. Press OFF to continue."
h100,h120,h300: "The disk is full. Press STOP to continue."
m5,x5: "The disk is full. Press POWER to continue."
- e200,c200: "The disk is full. Press UP to continue."
+ e200*,c200: "The disk is full. Press UP to continue."
</source>
<dest>
*: none
recording: "Disk je plný. Pro pokračování stiskněte OFF."
h100,h120,h300: "Disk je plný. Pro pokračování stiskněte STOP."
m5,x5: "Disk je plný. Pro pokračování stiskněte POWER."
- e200,c200: "Disk je plný. Pro pokračování stiskněte UP."
+ e200*,c200: "Disk je plný. Pro pokračování stiskněte UP."
</dest>
<voice>
*: none
- recording,h100,h120,h300,m5,x5,e200,c200: ""
+ recording,h100,h120,h300,m5,x5,e200*,c200: ""
</voice>
</phrase>
<phrase>
@@ -8398,14 +8398,14 @@
player,h100,h120,h300: "STOP to abort"
ipod*: "PLAY/PAUSE to abort"
x5,m5: "Long PLAY to abort"
- h10,h10_5gb,e200,c200: "PREV to abort"
+ h10,h10_5gb,e200*,c200: "PREV to abort"
</source>
<dest>
*: "OFF=zrušit"
player,h100,h120,h300: "STOP=zrušit"
ipod*: "PLAY/PAUSE=zrušit"
x5,m5: "Long PLAY=zrušit"
- h10,h10_5gb,e200,c200: "PREV=zrušit"
+ h10,h10_5gb,e200*,c200: "PREV=zrušit"
</dest>
<voice>
*: ""
@@ -10458,7 +10458,7 @@
</dest>
<voice>
*: none
- recording,h100,h120,h300,m5,x5,ipod4g,ipodcolor,ipodnano,ipodvideo,e200,c200: ""
+ recording,h100,h120,h300,m5,x5,ipod4g,ipodcolor,ipodnano,ipodvideo,e200*,c200: ""
</voice>
</phrase>
<phrase>
diff --git a/apps/lang/dansk.lang b/apps/lang/dansk.lang
index 4abf72e03f..8b5a0fa7ce 100644
--- a/apps/lang/dansk.lang
+++ b/apps/lang/dansk.lang
@@ -3744,19 +3744,19 @@
<source>
*: none
multivolume: "HD1"
- e200,c200: "mSD:"
+ e200*,c200: "mSD:"
ondio*: "MMC:"
</source>
<dest>
*: none
multivolume: "HD1"
- e200,c200: "mSD:"
+ e200*,c200: "mSD:"
ondio*: "MMC:"
</dest>
<voice>
*: none
multivolume: "Hard disk 1"
- e200,c200: "Mikro SD kort"
+ e200*,c200: "Mikro SD kort"
ondio*: "Multimedie kort"
</voice>
</phrase>
@@ -3889,7 +3889,7 @@
*: none
rtc: "OFF = Revert"
h100,h120,h300: "STOP = Revert"
- ipod*,e200,c200,sa9200: "MENU = Revert"
+ ipod*,e200*,c200,sa9200: "MENU = Revert"
x5,m5: "RECORD = Revert"
h10,h10_5gb: "PREV = Revert"
gigabeatf: "A = Revert"
@@ -3900,7 +3900,7 @@
*: none
rtc: "SLUK = Fortryd"
h100,h120,h300: "STOP = Fortryd"
- ipod*,e200,c200,sa9200: "MENU = Fortryd"
+ ipod*,e200*,c200,sa9200: "MENU = Fortryd"
x5,m5: "OPTAG = Fortryd"
h10,h10_5gb: "FORRIGE = Fortryd"
gigabeatf: "TÆND/SLUK = Fortryd"
@@ -3911,7 +3911,7 @@
*: none
rtc: ""
h100,h120,h300: ""
- ipod*,e200,c200,sa9200: ""
+ ipod*,e200*,c200,sa9200: ""
x5,m5: ""
h10,h10_5gb: ""
gigabeatf: ""
@@ -3996,21 +3996,21 @@
recording: "The disk is full. Press OFF to continue."
h100,h120,h300: "The disk is full. Press STOP to continue."
m5,x5: "The disk is full. Press POWER to continue."
- e200,c200: "The disk is full. Press UP to continue."
+ e200*,c200: "The disk is full. Press UP to continue."
</source>
<dest>
*: none
recording: "Disken er fuld. Tryk SLUK for at fortsætte."
h100,h120,h300: "Disken er fuld. Tryk STOP for at fortsætte."
m5,x5: "Disken er fuld. Tryk TÆND/SLUK for at fortsætte."
- e200,c200: "Disken er fuld. Tryk OP for at fortsætte."
+ e200*,c200: "Disken er fuld. Tryk OP for at fortsætte."
</dest>
<voice>
*: none
recording: ""
h100,h120,h300: ""
m5,x5: ""
- e200,c200: ""
+ e200*,c200: ""
</voice>
</phrase>
<phrase>
@@ -6617,7 +6617,7 @@
player,h100,h120,h300: "STOP to abort"
ipod*: "PLAY/PAUSE to abort"
x5,m5: "Long PLAY to abort"
- h10,h10_5gb,e200,c200: "PREV to abort"
+ h10,h10_5gb,e200*,c200: "PREV to abort"
gigabeats: "BACK to abort"
gigabeatf:"POWER to abort"
</source>
@@ -6626,7 +6626,7 @@
player,h100,h120,h300: "STOP for at afbryde"
ipod*: "SPIL/PAUSE for at afbryde"
x5,m5: "Lang SPIL for at afbryde"
- h10,h10_5gb,e200,c200: "FORRIGE for at afbryde"
+ h10,h10_5gb,e200*,c200: "FORRIGE for at afbryde"
gigabeats: "TILBAGE for at afbryde"
gigabeatf: "TÆND/SLUK for at afbryde"
</dest>
@@ -8745,7 +8745,7 @@
</dest>
<voice>
*: none
- recording,h100,h120,h300,m5,x5,ipod4g,ipodcolor,ipodnano,ipodvideo,e200,c200: ""
+ recording,h100,h120,h300,m5,x5,ipod4g,ipodcolor,ipodnano,ipodvideo,e200*,c200: ""
</voice>
</phrase>
<phrase>
@@ -9323,21 +9323,21 @@
h100,h120,h300: "Building database... %d found (STOP to return)"
ipod*: "Building database... %d found (PREV to return)"
x5,m5,gigabeat*,mrobe100: "Building database... %d found (LEFT to return)"
- h10,h10_5gb,e200,c200,sa9200: "Building database... %d found (PREV to return)"
+ h10,h10_5gb,e200*,c200,sa9200: "Building database... %d found (PREV to return)"
</source>
<dest>
*: "Bygger database... %d fundet (SLUK for at stoppe)"
h100,h120,h300: "Bygger database... %d fundet (STOP for at stoppe)"
ipod*: "Bygger database... %d fundet (FORRIGE for at stoppe)"
x5,m5,gigabeat*,mrobe100: "Bygger database... %d fundet (VENSTRE for at stoppe)"
- h10,h10_5gb,e200,c200,sa9200: "Bygger database... %d fundet (FORRIGE for at stoppe)"
+ h10,h10_5gb,e200*,c200,sa9200: "Bygger database... %d fundet (FORRIGE for at stoppe)"
</dest>
<voice>
*: "filer fundet til databasen"
h100,h120,h300: ""
ipod*: ""
x5,m5,gigabeat*,mrobe100: ""
- h10,h10_5gb,e200,c200,sa9200: ""
+ h10,h10_5gb,e200*,c200,sa9200: ""
</voice>
</phrase>
<phrase>
@@ -9932,17 +9932,17 @@
user:
<source>
*: none
- e200: "Wheel Light Timeout"
+ e200*: "Wheel Light Timeout"
c200,gigabeatf,mrobe100,sa9200: "Button Light Timeout"
</source>
<dest>
*: none
- e200: "Hjul-lys sluk"
+ e200*: "Hjul-lys sluk"
c200,gigabeatf,mrobe100,sa9200: "Knap-lys sluk"
</dest>
<voice>
*: none
- e200: "Hjul-lys sluk"
+ e200*: "Hjul-lys sluk"
c200,gigabeatf,mrobe100,sa9200: "Knap-lys sluk"
</voice>
</phrase>
@@ -10557,19 +10557,19 @@
<source>
*: "PLAY = Yes"
h100,h120,h300: "NAVI = Yes"
- ipod*,x5,m5,gigabeat*,e200,c200,h10,h10_5gb,mrobe100,sa9200: "SELECT = Yes"
+ ipod*,x5,m5,gigabeat*,e200*,c200,h10,h10_5gb,mrobe100,sa9200: "SELECT = Yes"
player: "(PLAY/STOP)"
</source>
<dest>
*: "SPIL = Ja"
h100,h120,h300: "NAVI = Ja"
- ipod*,x5,m5,gigabeat*,e200,c200,h10,h10_5gb,mrobe100,sa9200: "VÆLG = Ja"
+ ipod*,x5,m5,gigabeat*,e200*,c200,h10,h10_5gb,mrobe100,sa9200: "VÆLG = Ja"
player: "(SPIL/STOP)"
</dest>
<voice>
*: ""
h100,h120,h300: ""
- ipod*,x5,m5,gigabeat*,e200,c200,h10,h10_5gb,mrobe100,sa9200: ""
+ ipod*,x5,m5,gigabeat*,e200*,c200,h10,h10_5gb,mrobe100,sa9200: ""
player: ""
</voice>
</phrase>
@@ -10581,19 +10581,19 @@
*: none
rtc: "ON = Set"
h100,h120,h300: "NAVI = Set"
- ipod*,x5,m5,h10,h10_5gb,e200,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: "SELECT = Set"
+ ipod*,x5,m5,h10,h10_5gb,e200*,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: "SELECT = Set"
</source>
<dest>
*: none
rtc: "Tænd = Indstil"
h100,h120,h300: "NAVI = Indstil"
- ipod*,x5,m5,h10,h10_5gb,e200,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: "VÆLG = Indstil"
+ ipod*,x5,m5,h10,h10_5gb,e200*,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: "VÆLG = Indstil"
</dest>
<voice>
*: none
rtc: ""
h100,h120,h300: ""
- ipod*,x5,m5,h10,h10_5gb,e200,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: ""
+ ipod*,x5,m5,h10,h10_5gb,e200*,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: ""
</voice>
</phrase>
<phrase>
diff --git a/apps/lang/deutsch.lang b/apps/lang/deutsch.lang
index c6741a8832..7882c80a66 100644
--- a/apps/lang/deutsch.lang
+++ b/apps/lang/deutsch.lang
@@ -277,13 +277,13 @@
<source>
*: "PLAY = Yes"
h100,h120,h300: "NAVI = Yes"
- ipod*,x5,m5,gigabeat*,e200,c200,h10,h10_5gb,mrobe100,sa9200: "SELECT = Yes"
+ ipod*,x5,m5,gigabeat*,e200*,c200,h10,h10_5gb,mrobe100,sa9200: "SELECT = Yes"
player: "(PLAY/STOP)"
</source>
<dest>
*: "PLAY = Ja"
h100,h120,h300: "NAVI = Ja"
- ipod*,x5,m5,gigabeat*,e200,c200,h10,h10_5gb,mrobe100,sa9200: "SELECT = Ja"
+ ipod*,x5,m5,gigabeat*,e200*,c200,h10,h10_5gb,mrobe100,sa9200: "SELECT = Ja"
player: "(PLAY/STOP)"
</dest>
<voice>
@@ -2383,14 +2383,14 @@
h100,h120,h300: "Building database... %d found (STOP to return)"
ipod*: "Building database... %d found (PREV to return)"
x5,m5,gigabeat*,mrobe100: "Building database... %d found (LEFT to return)"
- h10,h10_5gb,e200,c200,sa9200: "Building database... %d found (PREV to return)"
+ h10,h10_5gb,e200*,c200,sa9200: "Building database... %d found (PREV to return)"
</source>
<dest>
*: "Erstelle Datenbank... %d gefunden (OFF zum Abbrechen)"
h100,h120,h300: "Erstelle Datenbank... %d gefunden (STOP zum Abbrechen)"
ipod*: "Erstelle Datenbank... %d gefunden (PLAY/PAUSE zum Abbrechen)"
x5,m5,gigabeat*,mrobe100: "Erstelle Datenbank... %d gefunden (LEFT zum Abbrechen)"
- h10,h10_5gb,e200,c200,sa9200: "Erstelle Datenbank... %d gefunden (PREV zum Abbrechen)"
+ h10,h10_5gb,e200*,c200,sa9200: "Erstelle Datenbank... %d gefunden (PREV zum Abbrechen)"
</dest>
<voice>
*: "Erstelle Datenbank"
@@ -3849,17 +3849,17 @@
user:
<source>
*: none
- e200: "Wheel Light Timeout"
+ e200*: "Wheel Light Timeout"
c200,gigabeatf,mrobe100,sa9200: "Button Light Timeout"
</source>
<dest>
*: none
- e200: "Scrollradbeleuchtungsdauer"
+ e200*: "Scrollradbeleuchtungsdauer"
c200,gigabeatf,mrobe100,sa9200: "Tastenbeleuchtungsdauer"
</dest>
<voice>
*: none
- e200: "Scrollradbeleuchtungsdauer"
+ e200*: "Scrollradbeleuchtungsdauer"
c200,gigabeatf,mrobe100,sa9200: "Tastenbeleuchtungsdauer"
</voice>
</phrase>
@@ -4144,17 +4144,17 @@
*: none
rtc: "ON = Set"
h100,h120,h300: "NAVI = Set"
- ipod*,x5,m5,h10,h10_5gb,e200,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: "SELECT = Set"
+ ipod*,x5,m5,h10,h10_5gb,e200*,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: "SELECT = Set"
</source>
<dest>
*: none
rtc: "ON = Speichern"
h100,h120,h300: "NAVI = Speichern"
- ipod*,x5,m5,h10,h10_5gb,e200,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: "SELECT = Speichern"
+ ipod*,x5,m5,h10,h10_5gb,e200*,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: "SELECT = Speichern"
</dest>
<voice>
*: none
- rtc,h100,h120,h300,h10,h10_5gb,x5,m5,ipod*,e200,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: ""
+ rtc,h100,h120,h300,h10,h10_5gb,x5,m5,ipod*,e200*,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: ""
</voice>
</phrase>
<phrase>
@@ -4165,7 +4165,7 @@
*: none
rtc: "OFF = Revert"
h100,h120,h300: "STOP = Revert"
- ipod*,e200,c200,sa9200: "MENU = Revert"
+ ipod*,e200*,c200,sa9200: "MENU = Revert"
x5,m5: "RECORD = Revert"
h10,h10_5gb: "PREV = Revert"
gigabeatf: "A = Revert"
@@ -4176,7 +4176,7 @@
*: none
rtc: "OFF = Abbrechen"
h100,h120,h300: "STOP = Abbrechen"
- ipod*,e200,c200,sa9200: "MENU = Abbrechen"
+ ipod*,e200*,c200,sa9200: "MENU = Abbrechen"
x5,m5: "RECORD = Abbrechen"
h10,h10_5gb: "PREV = Abbrechen"
gigabeatf: "A = Abbrechen"
@@ -4185,7 +4185,7 @@
</dest>
<voice>
*: none
- rtc,h100,h120,h300,ipod*,e200,c200,x5,m5,h10,h10_gb,gigabeat*,mrobe100,sa9200: ""
+ rtc,h100,h120,h300,ipod*,e200*,c200,x5,m5,h10,h10_gb,gigabeat*,mrobe100,sa9200: ""
</voice>
</phrase>
<phrase>
@@ -6943,17 +6943,17 @@
user:
<source>
*: none
- e200,c200: "mSD:"
+ e200*,c200: "mSD:"
ondio*: "MMC:"
</source>
<dest>
*: none
- e200,c200: "mSD:"
+ e200*,c200: "mSD:"
ondio*: "MMC:"
</dest>
<voice>
*: none
- e200,c200: "Micro-SD-Karte"
+ e200*,c200: "Micro-SD-Karte"
ondio*: "Multimediakarte"
</voice>
</phrase>
@@ -8314,14 +8314,14 @@
recording: "The disk is full. Press OFF to continue."
h100,h120,h300: "The disk is full. Press STOP to continue."
m5,x5: "The disk is full. Press POWER to continue."
- e200,c200: "The disk is full. Press UP to continue."
+ e200*,c200: "The disk is full. Press UP to continue."
</source>
<dest>
*: none
recording: "Kein Speicherplatz mehr vorhanden. Drücke OFF zum fortfahren."
h100,h120,h300: "Kein Speicherplatz mehr vorhanden. Drücke STOP zum fortfahren."
m5,x5: "Kein Speicherplatz mehr vorhanden. Drücke POWER zum fortfahren."
- e200,c200: "Kein Speicherplatz mehr vorhanden. Drücke UP zum fortfahren."
+ e200*,c200: "Kein Speicherplatz mehr vorhanden. Drücke UP zum fortfahren."
</dest>
<voice>
*: none
@@ -8416,14 +8416,14 @@
player,h100,h120,h300: "STOP to abort"
ipod*: "PLAY/PAUSE to abort"
x5,m5: "Long PLAY to abort"
- h10,h10_5gb,e200,c200: "PREV to abort"
+ h10,h10_5gb,e200*,c200: "PREV to abort"
</source>
<dest>
*: "OFF zum Abbrechen"
player,h100,h120,h300: "STOP zum Abbrechen"
ipod*: "PLAY/PAUSE zum Abbrechen"
x5,m5: "Long PLAY zum Abbrechen"
- h10,h10_5gb,e200,c200: "PREV zum Abbrechen"
+ h10,h10_5gb,e200*,c200: "PREV zum Abbrechen"
</dest>
<voice>
*: ""
diff --git a/apps/lang/eesti.lang b/apps/lang/eesti.lang
index b1faab624c..26aceaadfc 100644
--- a/apps/lang/eesti.lang
+++ b/apps/lang/eesti.lang
@@ -853,7 +853,7 @@
x5: "SELECT = Yes"
h10,h10_5gb: "SELECT = Yes"
gigabeatf: "SELECT = Yes"
- e200,c200: "SELECT = Yes"
+ e200*,c200: "SELECT = Yes"
</source>
<dest>
*: "PLAY = Jah"
@@ -862,7 +862,7 @@
x5: "SELECT = Jah"
h10,h10_5gb: "SELECT = Jah"
gigabeatf: "SELECT = Jah"
- e200,c200: "SELECT = Jah"
+ e200*,c200: "SELECT = Jah"
</dest>
<voice>
*: ""
@@ -4873,7 +4873,7 @@
x5: "SELECT = Set"
h10,h10_5gb: "SELECT = Set"
gigabeatf: "SELECT = Set"
- e200,c200: "SELECT = Set"
+ e200*,c200: "SELECT = Set"
</source>
<dest>
*: "ON muutmiseks"
@@ -4882,7 +4882,7 @@
x5: "SELECT muutmiseks"
h10,h10_5gb: "SELECT muutmiseks"
gigabeatf: "SELECT muutmiseks"
- e200,c200: "SELECT muutmiseks"
+ e200*,c200: "SELECT muutmiseks"
</dest>
<voice>
*: ""
@@ -4895,7 +4895,7 @@
<source>
*: "OFF = Revert"
h100,h120,h300: "STOP = Revert"
- ipod*,e200,c200: "MENU = Revert"
+ ipod*,e200*,c200: "MENU = Revert"
x5: "RECORD = Revert"
h10,h10_5gb: "PREV = Revert"
gigabeatf: "POWER = Revert"
@@ -4903,7 +4903,7 @@
<dest>
*: "OFF tagasi pöördumiseks"
h100,h120,h300: "STOP tagasi pöördumiseks"
- ipod*,e200,c200: "MENU tagasi pöördumiseks"
+ ipod*,e200*,c200: "MENU tagasi pöördumiseks"
x5: "RECORD tagasi pöördumiseks"
h10,h10_5gb: "PREV tagasi pöördumiseks"
gigabeatf: "POWER tagasi pöördumiseks"
@@ -7880,7 +7880,7 @@
ipod*: "PLAY/PAUSE to abort"
x5: "Long PLAY to abort"
h10,h10_5gb: "PREV to abort"
- e200,c200: "PREV to abort"
+ e200*,c200: "PREV to abort"
</source>
<dest>
*: "OFF katkestamiseks"
@@ -7888,7 +7888,7 @@
ipod*: "PLAY/PAUSE katkestamiseks"
x5: "Long PLAY katkestamiseks"
h10,h10_5gb: "PREV katkestamiseks"
- e200,c200: "PREV katkestamiseks"
+ e200*,c200: "PREV katkestamiseks"
</dest>
<voice>
*: ""
diff --git a/apps/lang/english.lang b/apps/lang/english.lang
index 9934f98084..0b5ff4aeee 100644
--- a/apps/lang/english.lang
+++ b/apps/lang/english.lang
@@ -334,13 +334,13 @@
<source>
*: "PLAY = Yes"
h100,h120,h300: "NAVI = Yes"
- ipod*,x5,m5,gigabeat*,e200,c200,h10,h10_5gb,mrobe100,sa9200: "SELECT = Yes"
+ ipod*,x5,m5,gigabeat*,e200*,c200,h10,h10_5gb,mrobe100,sa9200: "SELECT = Yes"
player: "(PLAY/STOP)"
</source>
<dest>
*: "PLAY = Yes"
h100,h120,h300: "NAVI = Yes"
- ipod*,x5,m5,gigabeat*,e200,c200,h10,h10_5gb,mrobe100,sa9200: "SELECT = Yes"
+ ipod*,x5,m5,gigabeat*,e200*,c200,h10,h10_5gb,mrobe100,sa9200: "SELECT = Yes"
player: "(PLAY/STOP)"
</dest>
<voice>
@@ -2457,14 +2457,14 @@
h100,h120,h300: "Building database... %d found (STOP to return)"
ipod*: "Building database... %d found (PREV to return)"
x5,m5,gigabeat*,mrobe100: "Building database... %d found (LEFT to return)"
- h10,h10_5gb,e200,c200,sa9200: "Building database... %d found (PREV to return)"
+ h10,h10_5gb,e200*,c200,sa9200: "Building database... %d found (PREV to return)"
</source>
<dest>
*: "Building database... %d found (OFF to return)"
h100,h120,h300: "Building database... %d found (STOP to return)"
ipod*: "Building database... %d found (PREV to return)"
x5,m5,gigabeat*,mrobe100: "Building database... %d found (LEFT to return)"
- h10,h10_5gb,e200,c200,sa9200: "Building database... %d found (PREV to return)"
+ h10,h10_5gb,e200*,c200,sa9200: "Building database... %d found (PREV to return)"
</dest>
<voice>
*: "entries found for database"
@@ -3923,17 +3923,17 @@
user:
<source>
*: none
- e200: "Wheel Light Timeout"
+ e200*: "Wheel Light Timeout"
c200,gigabeatf,mrobe100,sa9200: "Button Light Timeout"
</source>
<dest>
*: none
- e200: "Wheel Light Timeout"
+ e200*: "Wheel Light Timeout"
c200,gigabeatf,mrobe100,sa9200: "Button Light Timeout"
</dest>
<voice>
*: none
- e200: "Wheel Light Timeout"
+ e200*: "Wheel Light Timeout"
c200,gigabeatf,mrobe100,sa9200: "Button Light Timeout"
</voice>
</phrase>
@@ -4216,17 +4216,17 @@
*: none
rtc: "ON = Set"
h100,h120,h300: "NAVI = Set"
- ipod*,x5,m5,h10,h10_5gb,e200,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: "SELECT = Set"
+ ipod*,x5,m5,h10,h10_5gb,e200*,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: "SELECT = Set"
</source>
<dest>
*: none
rtc: "ON = Set"
h100,h120,h300: "NAVI = Set"
- ipod*,x5,m5,h10,h10_5gb,e200,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: "SELECT = Set"
+ ipod*,x5,m5,h10,h10_5gb,e200*,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: "SELECT = Set"
</dest>
<voice>
*: none
- rtc,h100,h120,h300,h10,h10_5gb,x5,m5,ipod*,e200,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: ""
+ rtc,h100,h120,h300,h10,h10_5gb,x5,m5,ipod*,e200*,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: ""
</voice>
</phrase>
<phrase>
@@ -4237,7 +4237,7 @@
*: none
rtc: "OFF = Revert"
h100,h120,h300: "STOP = Revert"
- ipod*,e200,c200,sa9200: "MENU = Revert"
+ ipod*,e200*,c200,sa9200: "MENU = Revert"
x5,m5: "RECORD = Revert"
h10,h10_5gb: "PREV = Revert"
gigabeatf: "A = Revert"
@@ -4248,7 +4248,7 @@
*: none
rtc: "OFF = Revert"
h100,h120,h300: "STOP = Revert"
- ipod*,e200,c200,sa9200: "MENU = Revert"
+ ipod*,e200*,c200,sa9200: "MENU = Revert"
x5,m5: "RECORD = Revert"
h10,h10_5gb: "PREV = Revert"
gigabeatf: "A = Revert"
@@ -4257,7 +4257,7 @@
</dest>
<voice>
*: none
- rtc,h100,h120,h300,ipod*,e200,c200,x5,m5,h10,h10_5gb,gigabeat*,mrobe100,sa9200: ""
+ rtc,h100,h120,h300,ipod*,e200*,c200,x5,m5,h10,h10_5gb,gigabeat*,mrobe100,sa9200: ""
</voice>
</phrase>
<phrase>
@@ -7016,19 +7016,19 @@
<source>
*: none
multivolume: "HD1"
- e200,c200: "mSD:"
+ e200*,c200: "mSD:"
ondio*: "MMC:"
</source>
<dest>
*: none
multivolume: "HD1"
- e200,c200: "MSD:"
+ e200*,c200: "MSD:"
ondio*: "MMC:"
</dest>
<voice>
*: none
multivolume: "H D 1"
- e200,c200: "micro S D"
+ e200*,c200: "micro S D"
ondio*: "M M C"
</voice>
</phrase>
@@ -8390,18 +8390,18 @@
recording: "The disk is full. Press OFF to continue."
h100,h120,h300: "The disk is full. Press STOP to continue."
m5,x5: "The disk is full. Press POWER to continue."
- e200,c200: "The disk is full. Press UP to continue."
+ e200*,c200: "The disk is full. Press UP to continue."
</source>
<dest>
*: none
recording: "The disk is full. Press OFF to continue."
h100,h120,h300: "The disk is full. Press STOP to continue."
m5,x5: "The disk is full. Press POWER to continue."
- e200,c200: "The disk is full. Press UP to continue."
+ e200*,c200: "The disk is full. Press UP to continue."
</dest>
<voice>
*: none
- recording,h100,h120,h300,m5,x5,e200,c200: ""
+ recording,h100,h120,h300,m5,x5,e200*,c200: ""
</voice>
</phrase>
<phrase>
@@ -8492,7 +8492,7 @@
player,h100,h120,h300: "STOP to abort"
ipod*: "PLAY/PAUSE to abort"
x5,m5: "Long PLAY to abort"
- h10,h10_5gb,e200,c200: "PREV to abort"
+ h10,h10_5gb,e200*,c200: "PREV to abort"
gigabeats: "BACK to abort"
gigabeatf:"POWER to abort"
</source>
@@ -8501,7 +8501,7 @@
player,h100,h120,h300: "STOP to abort"
ipod*: "PLAY/PAUSE to abort"
x5,m5: "Long PLAY to abort"
- h10,h10_5gb,e200,c200: "PREV to abort"
+ h10,h10_5gb,e200*,c200: "PREV to abort"
gigabeats: "BACK to abort"
gigabeatf:"POWER to abort"
</dest>
@@ -10556,7 +10556,7 @@
</dest>
<voice>
*: none
- recording,h100,h120,h300,m5,x5,ipod4g,ipodcolor,ipodnano,ipodvideo,e200,c200: ""
+ recording,h100,h120,h300,m5,x5,ipod4g,ipodcolor,ipodnano,ipodvideo,e200*,c200: ""
</voice>
</phrase>
<phrase>
diff --git a/apps/lang/espanol.lang b/apps/lang/espanol.lang
index 5cdde3bf2a..0ade8f8f52 100644
--- a/apps/lang/espanol.lang
+++ b/apps/lang/espanol.lang
@@ -2986,7 +2986,7 @@
*: none
rtc: "OFF = Revert"
h100,h120,h300: "STOP = Revert"
- ipod*,e200,c200,sa9200: "MENU = Revert"
+ ipod*,e200*,c200,sa9200: "MENU = Revert"
x5,m5: "RECORD = Revert"
h10,h10_5gb: "PREV = Revert"
gigabeatf: "A = Revert"
@@ -2997,7 +2997,7 @@
*: none
rtc: "OFF = Cancelar"
h100,h120,h300: "STOP = Cancelar"
- ipod*,e200,c200,sa9200: "MENU = Cancelar"
+ ipod*,e200*,c200,sa9200: "MENU = Cancelar"
x5,m5: "RECORD = Cancelar"
h10,h10_5gb: "PREV = Cancelar"
gigabeatf: "A = Cancelar"
@@ -3008,7 +3008,7 @@
*: none
rtc: "OFF para cancelar"
h100,h120,h300: "STOP para cancelar"
- ipod*,e200,c200,sa9200: "MENU para cancelar"
+ ipod*,e200*,c200,sa9200: "MENU para cancelar"
x5,m5: "RECORD para cancelar"
h10,h10_5gb: "PREV para cancelar"
gigabeatf: "A para cancelar"
@@ -3076,21 +3076,21 @@
recording: "The disk is full. Press OFF to continue."
h100,h120,h300: "The disk is full. Press STOP to continue."
m5,x5: "The disk is full. Press POWER to continue."
- e200,c200: "The disk is full. Press UP to continue."
+ e200*,c200: "The disk is full. Press UP to continue."
</source>
<dest>
*: none
recording: "Disco duro lleno. Pulse OFF para continuar"
h100,h120,h300: "Disco duro lleno. Pulse STOP para continuar"
m5,x5: "Disco duro lleno. Pulse POWER para continuar"
- e200,c200: "Disco duro lleno. Pulse UP para continuar"
+ e200*,c200: "Disco duro lleno. Pulse UP para continuar"
</dest>
<voice>
*: none
recording: "Disco duro lleno. Pulse OFF para continuar"
h100,h120,h300: "Disco duro lleno. Pulse STOP para continuar"
m5,x5: "Disco duro lleno. Pulse POWER para continuar"
- e200,c200: "Disco duro lleno. Pulse UP para continuar"
+ e200*,c200: "Disco duro lleno. Pulse UP para continuar"
</voice>
</phrase>
<phrase>
@@ -5420,21 +5420,21 @@
player,h100,h120,h300: "STOP to abort"
ipod*: "PLAY/PAUSE to abort"
x5,m5: "Long PLAY to abort"
- h10,h10_5gb,e200,c200: "PREV to abort"
+ h10,h10_5gb,e200*,c200: "PREV to abort"
</source>
<dest>
*: "OFF para cancelar"
player,h100,h120,h300: "STOP para cancelar"
ipod*: "PLAY/PAUSE para cancelar"
x5,m5: "Pulsación larga de PLAY para cancelar"
- h10,h10_5gb,e200,c200: "PREV para cancelar"
+ h10,h10_5gb,e200*,c200: "PREV para cancelar"
</dest>
<voice>
*: "OFF para Cancelar"
player,h100,h120,h300: "STOP para cancelar"
ipod*: "PLAY PAUSE para cancelar"
x5,m5: "Pulsación larga de PLAY para cancelar"
- h10,h10_5gb,e200,c200: "PREV para cancelar"
+ h10,h10_5gb,e200*,c200: "PREV para cancelar"
</voice>
</phrase>
<phrase>
@@ -6137,7 +6137,7 @@
</dest>
<voice>
*: none
- recording,h100,h120,h300,m5,x5,ipod4g,ipodcolor,ipodnano,ipodvideo,e200,c200: ""
+ recording,h100,h120,h300,m5,x5,ipod4g,ipodcolor,ipodnano,ipodvideo,e200*,c200: ""
</voice>
</phrase>
<phrase>
@@ -8016,17 +8016,17 @@
user:
<source>
*: none
- e200,c200: "mSD:"
+ e200*,c200: "mSD:"
ondio*: "MMC:"
</source>
<dest>
*: none
- e200,c200: "mSD:"
+ e200*,c200: "mSD:"
ondio*: "MMC:"
</dest>
<voice>
*: none
- e200,c200: "m S D :"
+ e200*,c200: "m S D :"
ondio*: "M M C :"
</voice>
</phrase>
@@ -9218,21 +9218,21 @@
h100,h120,h300: "Building database... %d found (STOP to return)"
ipod*: "Building database... %d found (PREV to return)"
x5,m5,gigabeat*,mrobe100: "Building database... %d found (LEFT to return)"
- h10,h10_5gb,e200,c200,sa9200: "Building database... %d found (PREV to return)"
+ h10,h10_5gb,e200*,c200,sa9200: "Building database... %d found (PREV to return)"
</source>
<dest>
*: "Construyendo base de datos... %d encontrados (OFF para volver)"
h100,h120,h300: "Construyendo base de datos... %d encontrados (STOP para volver)"
ipod*: "Construyendo base de datos... %d encontrados (PREV para volver)"
x5,m5,gigabeat*,mrobe100: "Construyendo base de datos... %d encontrados (LEFT para volver)"
- h10,h10_5gb,e200,c200,sa9200: "Construyendo base de datos... %d encontrados (PREV para volver)"
+ h10,h10_5gb,e200*,c200,sa9200: "Construyendo base de datos... %d encontrados (PREV para volver)"
</dest>
<voice>
*: "Construyendo base de datos . . . (OFF para volver)"
h100,h120,h300: "Construyendo base de datos . . . (STOP para volver)"
ipod*: "Construyendo base de datos . . . (PREV para volver)"
x5,m5,gigabeat*,mrobe100: "Construyendo base de datos . . . (LEFT para volver)"
- h10,h10_5gb,e200,c200,sa9200: "Construyendo base de datos . . . (PREV para volver)"
+ h10,h10_5gb,e200*,c200,sa9200: "Construyendo base de datos . . . (PREV para volver)"
</voice>
</phrase>
<phrase>
@@ -9956,19 +9956,19 @@
<source>
*: "PLAY = Yes"
h100,h120,h300: "NAVI = Yes"
- ipod*,x5,m5,gigabeat*,e200,c200,h10,h10_5gb,mrobe100,sa9200: "SELECT = Yes"
+ ipod*,x5,m5,gigabeat*,e200*,c200,h10,h10_5gb,mrobe100,sa9200: "SELECT = Yes"
player: "(PLAY/STOP)"
</source>
<dest>
*: "PLAY = Sí"
h100,h120,h300: "NAVI = Sí"
- ipod*,x5,m5,gigabeat*,e200,c200,h10,h10_5gb,mrobe100,sa9200: "SELECT = Sí"
+ ipod*,x5,m5,gigabeat*,e200*,c200,h10,h10_5gb,mrobe100,sa9200: "SELECT = Sí"
player: "(PLAY/STOP)"
</dest>
<voice>
*: "PLAY = Sí­"
h100,h120,h300: "NAVI = Sí"
- ipod*,x5,m5,gigabeat*,e200,c200,h10,h10_5gb,mrobe100,sa9200: "SELECT = Sí"
+ ipod*,x5,m5,gigabeat*,e200*,c200,h10,h10_5gb,mrobe100,sa9200: "SELECT = Sí"
player: "Pléi, estóp"
</voice>
</phrase>
@@ -9980,19 +9980,19 @@
*: none
rtc: "ON = Set"
h100,h120,h300: "NAVI = Set"
- ipod*,x5,m5,h10,h10_5gb,e200,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: "SELECT = Set"
+ ipod*,x5,m5,h10,h10_5gb,e200*,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: "SELECT = Set"
</source>
<dest>
*: none
rtc: "ON = Fijar"
h100,h120,h300: "NAVI = Fijar"
- ipod*,x5,m5,h10,h10_5gb,e200,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: "SELECT = Fijar"
+ ipod*,x5,m5,h10,h10_5gb,e200*,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: "SELECT = Fijar"
</dest>
<voice>
*: none
rtc: "ON = Fijar"
h100,h120,h300: "NAVI = Fijar"
- ipod*,x5,m5,h10,h10_5gb,e200,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: "SELECT = Fijar"
+ ipod*,x5,m5,h10,h10_5gb,e200*,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: "SELECT = Fijar"
</voice>
</phrase>
<phrase>
@@ -11180,17 +11180,17 @@
user:
<source>
*: none
- e200: "Wheel Light Timeout"
+ e200*: "Wheel Light Timeout"
c200,gigabeatf,mrobe100,sa9200: "Button Light Timeout"
</source>
<dest>
*: none
- e200: "Tiempo de espera en la luz de la rueda"
+ e200*: "Tiempo de espera en la luz de la rueda"
c200,gigabeatf,mrobe100,sa9200: "Tiempo de espera en la luz del botón"
</dest>
<voice>
*: none
- e200: "Tiempo de espera en la luz de la rueda"
+ e200*: "Tiempo de espera en la luz de la rueda"
c200,gigabeatf,mrobe100,sa9200: "Tiempo de espera en la luz del botón"
</voice>
</phrase>
diff --git a/apps/lang/finnish.lang b/apps/lang/finnish.lang
index af2e0f1714..d1dd6af27b 100644
--- a/apps/lang/finnish.lang
+++ b/apps/lang/finnish.lang
@@ -4443,19 +4443,19 @@
<source>
*: none
multivolume: "HD1"
- e200,c200: "mSD:"
+ e200*,c200: "mSD:"
ondio*: "MMC:"
</source>
<dest>
*: none
multivolume: "HD1"
- e200,c200: "MSD:"
+ e200*,c200: "MSD:"
ondio*: "MMC:"
</dest>
<voice>
*: none
multivolume: "Kiintolevy1"
- e200,c200: "micro s d muistikortti"
+ e200*,c200: "micro s d muistikortti"
ondio*: "m m c muistikortti"
</voice>
</phrase>
@@ -4588,7 +4588,7 @@
*: none
rtc: "OFF = Revert"
h100,h120,h300: "STOP = Revert"
- ipod*,e200,c200,sa9200: "MENU = Revert"
+ ipod*,e200*,c200,sa9200: "MENU = Revert"
x5,m5: "RECORD = Revert"
h10,h10_5gb: "PREV = Revert"
gigabeatf: "A = Revert"
@@ -4599,7 +4599,7 @@
*: none
rtc: "OFF = Peruuta"
h100,h120,h300: "STOP = Peruuta"
- ipod*,e200,c200,sa9200: "MENU = Peruuta"
+ ipod*,e200*,c200,sa9200: "MENU = Peruuta"
x5,m5: "RECORD = Peruuta"
h10,h10_5gb: "PREV = Peruuta"
gigabeatf: "A = Peruuta"
@@ -4687,21 +4687,21 @@
recording: "The disk is full. Press OFF to continue."
h100,h120,h300: "The disk is full. Press STOP to continue."
m5,x5: "The disk is full. Press POWER to continue."
- e200,c200: "The disk is full. Press UP to continue."
+ e200*,c200: "The disk is full. Press UP to continue."
</source>
<dest>
*: none
recording: "Levy täynnä. Jatka painamalla OFF."
h100,h120,h300: "Levy täynnä. Jatka painamalla STOP."
m5,x5: "Levy täynnä. Jatka painamalla POWER."
- e200,c200: "Levy täynnä. Jatka painamalla UP."
+ e200*,c200: "Levy täynnä. Jatka painamalla UP."
</dest>
<voice>
*: none
recording: ""
h100,h120,h300: ""
m5,x5: ""
- e200,c200: ""
+ e200*,c200: ""
</voice>
</phrase>
<phrase>
@@ -7398,7 +7398,7 @@
player,h100,h120,h300: "STOP to abort"
ipod*: "PLAY/PAUSE to abort"
x5,m5: "Long PLAY to abort"
- h10,h10_5gb,e200,c200: "PREV to abort"
+ h10,h10_5gb,e200*,c200: "PREV to abort"
gigabeats: "BACK to abort"
gigabeatf:"POWER to abort"
</source>
@@ -7407,7 +7407,7 @@
player,h100,h120,h300: "STOP keskeyttää"
ipod*: "PLAY/PAUSE keskeyttää"
x5,m5: "Pitkä PLAY keskeyttää"
- h10,h10_5gb,e200,c200: "PREV keskeyttää"
+ h10,h10_5gb,e200*,c200: "PREV keskeyttää"
gigabeats: "BACK keskeyttää"
gigabeatf:"POWER keskeyttää"
</dest>
@@ -7416,7 +7416,7 @@
player,h100,h120,h300: ""
ipod*: ""
x5,m5: ""
- h10,h10_5gb,e200,c200: ""
+ h10,h10_5gb,e200*,c200: ""
gigabeats: ""
gigabeatf:""
</voice>
@@ -8800,13 +8800,13 @@
*: none
recording: ""
h100,h120,h300: ""
- m5,x5,ipod4g,ipodcolor,ipodnano,ipodvideo,e200,c200: ""
+ m5,x5,ipod4g,ipodcolor,ipodnano,ipodvideo,e200*,c200: ""
</dest>
<voice>
*: none
recording: ""
h100,h120,h300: ""
- m5,x5,ipod4g,ipodcolor,ipodnano,ipodvideo,e200,c200: ""
+ m5,x5,ipod4g,ipodcolor,ipodnano,ipodvideo,e200*,c200: ""
</voice>
</phrase>
<phrase>
@@ -9940,14 +9940,14 @@
h100,h120,h300: "Building database... %d found (STOP to return)"
ipod*: "Building database... %d found (PREV to return)"
x5,m5,gigabeat*,mrobe100: "Building database... %d found (LEFT to return)"
- h10,h10_5gb,e200,c200,sa9200: "Building database... %d found (PREV to return)"
+ h10,h10_5gb,e200*,c200,sa9200: "Building database... %d found (PREV to return)"
</source>
<dest>
*: "Luodaan tietokantaa... %d löytyi (OFF = palaa)"
h100,h120,h300: "Luodaan tietokantaa... %d löytyi (STOP = palaa)"
ipod*: "Luodaan tietokantaa... %d löytyi (PREV = palaa)"
x5,m5,gigabeat*,mrobe100: "Luodaan tietokantaa... %d löytyi (LEFT = palaa)"
- h10,h10_5gb,e200,c200,sa9200: "Luodaan tietokantaa... %d löytyi (PREV = palaa)"
+ h10,h10_5gb,e200*,c200,sa9200: "Luodaan tietokantaa... %d löytyi (PREV = palaa)"
</dest>
<voice>
*: "tietokantaa varten löytyi merkintöjä"
@@ -9973,17 +9973,17 @@
user:
<source>
*: none
- e200: "Wheel Light Timeout"
+ e200*: "Wheel Light Timeout"
c200,gigabeatf,mrobe100,sa9200: "Button Light Timeout"
</source>
<dest>
*: none
- e200: "Rullavalon aikakatkaisu"
+ e200*: "Rullavalon aikakatkaisu"
c200,gigabeatf,mrobe100,sa9200: "Painikevalon aikakatkaisu"
</dest>
<voice>
*: none
- e200: "Rullavalon aikakatkaisu"
+ e200*: "Rullavalon aikakatkaisu"
c200,gigabeatf,mrobe100,sa9200: "Painikevalon aikakatkaisu"
</voice>
</phrase>
@@ -10491,13 +10491,13 @@
<source>
*: "PLAY = Yes"
h100,h120,h300: "NAVI = Yes"
- ipod*,x5,m5,gigabeat*,e200,c200,h10,h10_5gb,mrobe100,sa9200: "SELECT = Yes"
+ ipod*,x5,m5,gigabeat*,e200*,c200,h10,h10_5gb,mrobe100,sa9200: "SELECT = Yes"
player: "(PLAY/STOP)"
</source>
<dest>
*: "PLAY = Kyllä"
h100,h120,h300: "NAVI = Kyllä"
- ipod*,x5,m5,gigabeat*,e200,c200,h10,h10_5gb,mrobe100,sa9200: "SELECT = Kyllä"
+ ipod*,x5,m5,gigabeat*,e200*,c200,h10,h10_5gb,mrobe100,sa9200: "SELECT = Kyllä"
player: "(PLAY/STOP)"
</dest>
<voice>
@@ -10512,17 +10512,17 @@
*: none
rtc: "ON = Set"
h100,h120,h300: "NAVI = Set"
- ipod*,x5,m5,h10,h10_5gb,e200,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: "SELECT = Set"
+ ipod*,x5,m5,h10,h10_5gb,e200*,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: "SELECT = Set"
</source>
<dest>
*: none
rtc: "ON = Aseta"
h100,h120,h300: "NAVI = Aseta"
- ipod*,x5,m5,h10,h10_5gb,e200,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: "SELECT = Aseta"
+ ipod*,x5,m5,h10,h10_5gb,e200*,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: "SELECT = Aseta"
</dest>
<voice>
*: none
- rtc,h100,h120,h300,ipod*,x5,m5,h10,h10_5gb,e200,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: ""
+ rtc,h100,h120,h300,ipod*,x5,m5,h10,h10_5gb,e200*,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: ""
</voice>
</phrase>
<phrase>
diff --git a/apps/lang/francais.lang b/apps/lang/francais.lang
index 71627d0119..675969fe06 100644
--- a/apps/lang/francais.lang
+++ b/apps/lang/francais.lang
@@ -290,13 +290,13 @@
<source>
*: "PLAY = Yes"
h100,h120,h300: "NAVI = Yes"
- ipod*,x5,m5,gigabeat*,e200,c200,h10,h10_5gb,mrobe100,sa9200: "SELECT = Yes"
+ ipod*,x5,m5,gigabeat*,e200*,c200,h10,h10_5gb,mrobe100,sa9200: "SELECT = Yes"
player: "(PLAY/STOP)"
</source>
<dest>
*: "PLAY = Oui"
h100,h120,h300: "NAVI = Oui"
- ipod*,x5,m5,gigabeat*,e200,c200,h10,h10_5gb,mrobe100,sa9200: "SELECT = Oui"
+ ipod*,x5,m5,gigabeat*,e200*,c200,h10,h10_5gb,mrobe100,sa9200: "SELECT = Oui"
player: "(PLAY/STOP)"
</dest>
<voice>
@@ -2396,14 +2396,14 @@
h100,h120,h300: "Building database... %d found (STOP to return)"
ipod*: "Building database... %d found (PREV to return)"
x5,m5,gigabeat*,mrobe100: "Building database... %d found (LEFT to return)"
- h10,h10_5gb,e200,c200,sa9200: "Building database... %d found (PREV to return)"
+ h10,h10_5gb,e200*,c200,sa9200: "Building database... %d found (PREV to return)"
</source>
<dest>
*: "Création base de données... %d trouvés (OFF = retour)"
h100,h120,h300: "Création base de données... %d trouvés (STOP = retour)"
ipod*: "Création base de données... %d trouvés (PREV = retour)"
x5,m5,gigabeat*,mrobe100: "Création base de données... %d trouvés (LEFT = retour)"
- h10,h10_5gb,e200,c200,sa9200: "Création base de données... %d trouvés (PREV = retour)"
+ h10,h10_5gb,e200*,c200,sa9200: "Création base de données... %d trouvés (PREV = retour)"
</dest>
<voice>
*: "entrées trouvées pour base de données"
@@ -3862,17 +3862,17 @@
user:
<source>
*: none
- e200: "Wheel Light Timeout"
+ e200*: "Wheel Light Timeout"
c200,gigabeatf,mrobe100,sa9200: "Button Light Timeout"
</source>
<dest>
*: none
- e200: "Durée de l'éclairage de la molette"
+ e200*: "Durée de l'éclairage de la molette"
c200,gigabeatf,mrobe100,sa9200: "Durée de l'éclairage des touches"
</dest>
<voice>
*: none
- e200: "Durée de l'éclairage de la molette"
+ e200*: "Durée de l'éclairage de la molette"
c200,gigabeatf,mrobe100,sa9200: "Durée de l'éclairage des touches"
</voice>
</phrase>
@@ -4155,17 +4155,17 @@
*: none
rtc: "ON = Set"
h100,h120,h300: "NAVI = Set"
- ipod*,x5,m5,h10,h10_5gb,e200,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: "SELECT = Set"
+ ipod*,x5,m5,h10,h10_5gb,e200*,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: "SELECT = Set"
</source>
<dest>
*: none
rtc: "ON = Valider"
h100,h120,h300: "NAVI = Valider"
- ipod*,x5,m5,h10,h10_5gb,e200,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: "SELECT = Valider"
+ ipod*,x5,m5,h10,h10_5gb,e200*,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: "SELECT = Valider"
</dest>
<voice>
*: none
- rtc,h100,h120,h300,h10,h10_5gb,x5,m5,ipod*,e200,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: ""
+ rtc,h100,h120,h300,h10,h10_5gb,x5,m5,ipod*,e200*,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: ""
</voice>
</phrase>
<phrase>
@@ -4176,7 +4176,7 @@
*: none
rtc: "OFF = Revert"
h100,h120,h300: "STOP = Revert"
- ipod*,e200,c200,sa9200: "MENU = Revert"
+ ipod*,e200*,c200,sa9200: "MENU = Revert"
x5,m5: "RECORD = Revert"
h10,h10_5gb: "PREV = Revert"
gigabeatf: "A = Revert"
@@ -4187,7 +4187,7 @@
*: none
rtc: "OFF = Annuler"
h100,h120,h300: "STOP = Annuler"
- ipod*,e200,c200,sa9200: "MENU = Annuler"
+ ipod*,e200*,c200,sa9200: "MENU = Annuler"
x5,m5: "RECORD = Annuler"
h10,h10_5gb: "PREV = Annuler"
gigabeatf: "A = Annuler"
@@ -4196,7 +4196,7 @@
</dest>
<voice>
*: none
- rtc,h100,h120,h300,ipod*,e200,c200,x5,m5,h10,h10_5gb,gigabeat*,mrobe100,sa9200: ""
+ rtc,h100,h120,h300,ipod*,e200*,c200,x5,m5,h10,h10_5gb,gigabeat*,mrobe100,sa9200: ""
</voice>
</phrase>
<phrase>
@@ -6954,17 +6954,17 @@
user:
<source>
*: none
- e200,c200: "mSD:"
+ e200*,c200: "mSD:"
ondio*: "MMC:"
</source>
<dest>
*: none
- e200,c200: "mSD:"
+ e200*,c200: "mSD:"
ondio*: "MMC:"
</dest>
<voice>
*: none
- e200,c200: "micro S D"
+ e200*,c200: "micro S D"
ondio*: "M M C"
</voice>
</phrase>
@@ -8326,18 +8326,18 @@
recording: "The disk is full. Press OFF to continue."
h100,h120,h300: "The disk is full. Press STOP to continue."
m5,x5: "The disk is full. Press POWER to continue."
- e200,c200: "The disk is full. Press UP to continue."
+ e200*,c200: "The disk is full. Press UP to continue."
</source>
<dest>
*: none
recording: "Disque Plein. Presser OFF pour continuer."
h100,h120,h300: "Disque Plein. Presser STOP pour continuer."
m5,x5: "Disque Plein. Presser POWER pour continuer."
- e200,c200: "Disque Plein. Presser UP pour continuer."
+ e200*,c200: "Disque Plein. Presser UP pour continuer."
</dest>
<voice>
*: none
- recording,h100,h120,h300,m5,x5,e200,c200: ""
+ recording,h100,h120,h300,m5,x5,e200*,c200: ""
</voice>
</phrase>
<phrase>
@@ -8428,14 +8428,14 @@
player,h100,h120,h300: "STOP to abort"
ipod*: "PLAY/PAUSE to abort"
x5,m5: "Long PLAY to abort"
- h10,h10_5gb,e200,c200: "PREV to abort"
+ h10,h10_5gb,e200*,c200: "PREV to abort"
</source>
<dest>
*: "OFF pour Annuler"
player,h100,h120,h300: "STOP pour Annuler"
ipod*: "PLAY/PAUSE pour Annuler"
x5,m5: "Long PLAY pour Annuler"
- h10,h10_5gb,e200,c200: "PREV pour Annuler"
+ h10,h10_5gb,e200*,c200: "PREV pour Annuler"
</dest>
<voice>
*: ""
@@ -10488,7 +10488,7 @@
</dest>
<voice>
*: none
- recording,h100,h120,h300,m5,x5,ipod4g,ipodcolor,ipodnano,ipodvideo,e200,c200: ""
+ recording,h100,h120,h300,m5,x5,ipod4g,ipodcolor,ipodnano,ipodvideo,e200*,c200: ""
</voice>
</phrase>
<phrase>
diff --git a/apps/lang/greek.lang b/apps/lang/greek.lang
index cd7e83acf1..66ee4df938 100644
--- a/apps/lang/greek.lang
+++ b/apps/lang/greek.lang
@@ -265,13 +265,13 @@
<source>
*: "PLAY = Yes"
h100,h120,h300: "NAVI = Yes"
- ipod*,x5,m5,gigabeat*,e200,c200,h10,h10_5gb,mrobe100,sa9200: "SELECT = Yes"
+ ipod*,x5,m5,gigabeat*,e200*,c200,h10,h10_5gb,mrobe100,sa9200: "SELECT = Yes"
player: "(PLAY/STOP)"
</source>
<dest>
*: "PLAY = Επικύρωση"
h100,h120,h300: "NAVI = Επικύρωση"
- ipod*,x5,m5,gigabeat*,e200,c200,h10,h10_5gb,mrobe100,sa9200: "SELECT = Επικύρωση"
+ ipod*,x5,m5,gigabeat*,e200*,c200,h10,h10_5gb,mrobe100,sa9200: "SELECT = Επικύρωση"
player: "(PLAY/STOP)"
</dest>
<voice>
@@ -2371,14 +2371,14 @@
h100,h120,h300: "Building database... %d found (STOP to return)"
ipod*: "Building database... %d found (PREV to return)"
x5,m5,gigabeat*,mrobe100: "Building database... %d found (LEFT to return)"
- h10,h10_5gb,e200,c200,sa9200: "Building database... %d found (PREV to return)"
+ h10,h10_5gb,e200*,c200,sa9200: "Building database... %d found (PREV to return)"
</source>
<dest>
*: "Δημιουργία βάσεως δεδομένων... βρέθηκαν %d (OFF για επιστροφή)"
h100,h120,h300: "Δημιουργία βάσεως δεδομένων... βρέθηκαν %d (STOP για επιστροφή)"
ipod*: "Δημιουργία βάσεως δεδομένων... βρέθηκαν %d (PREV για επιστροφή)"
x5,m5,gigabeat*,mrobe100: "Δημιουργία βάσεως δεδομένων... βρέθηκαν %d (LEFT για επιστροφή)"
- h10,h10_5gb,e200,c200,sa9200: "Δημιουργία βάσεως δεδομένων... βρέθηκαν %d (PREV για επιστροφή)"
+ h10,h10_5gb,e200*,c200,sa9200: "Δημιουργία βάσεως δεδομένων... βρέθηκαν %d (PREV για επιστροφή)"
</dest>
<voice>
*: "Kαταχωρήσεις βρέθηκαν για τη βάση δεδομένων"
@@ -3837,17 +3837,17 @@
user:
<source>
*: none
- e200: "Wheel Light Timeout"
+ e200*: "Wheel Light Timeout"
c200,gigabeatf,mrobe100,sa9200: "Button Light Timeout"
</source>
<dest>
*: none
- e200: "Χρόνος σβησίματος τροχού"
+ e200*: "Χρόνος σβησίματος τροχού"
c200,gigabeatf,mrobe100,sa9200: "Χρόνος σβησίματος πλήκτρων"
</dest>
<voice>
*: none
- e200: "Χρόνος σβησίματος τροχού"
+ e200*: "Χρόνος σβησίματος τροχού"
c200,gigabeatf,mrobe100,sa9200: "Χρόνος σβησίματος πλήκτρων"
</voice>
</phrase>
@@ -4130,13 +4130,13 @@
*: none
rtc: "ON = Set"
h100,h120,h300: "NAVI = Set"
- ipod*,x5,m5,h10,h10_5gb,e200,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: "SELECT = Set"
+ ipod*,x5,m5,h10,h10_5gb,e200*,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: "SELECT = Set"
</source>
<dest>
*: none
rtc: "ON = Ρύθμιση"
h100,h120,h300: "NAVI = Ρύθμιση"
- ipod*,x5,m5,h10,h10_5gb,e200,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: "SELECT = Ρύθμιση"
+ ipod*,x5,m5,h10,h10_5gb,e200*,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: "SELECT = Ρύθμιση"
</dest>
<voice>
*: none
@@ -4150,7 +4150,7 @@
*: none
rtc: "OFF = Revert"
h100,h120,h300: "STOP = Revert"
- ipod*,e200,c200,sa9200: "MENU = Revert"
+ ipod*,e200*,c200,sa9200: "MENU = Revert"
x5,m5: "RECORD = Revert"
h10,h10_5gb: "PREV = Revert"
gigabeatf: "A = Revert"
@@ -4161,7 +4161,7 @@
*: none
rtc: "OFF = Ακύρωση"
h100,h120,h300: "STOP = Ακύρωση"
- ipod*,e200,c200,sa9200: "MENU = Ακύρωση"
+ ipod*,e200*,c200,sa9200: "MENU = Ακύρωση"
x5,m5: "RECORD = Ακύρωση"
h10,h10_5gb: "PREV = Ακύρωση"
gigabeatf: "A = Ακύρωση"
@@ -6926,17 +6926,17 @@
user:
<source>
*: none
- e200,c200: "mSD:"
+ e200*,c200: "mSD:"
ondio*: "MMC:"
</source>
<dest>
*: none
- e200,c200: "mSD:"
+ e200*,c200: "mSD:"
ondio*: "MMC:"
</dest>
<voice>
*: none
- e200,c200: "μάικρο Ες Ντι"
+ e200*,c200: "μάικρο Ες Ντι"
ondio*: "Εμ Εμ Σι"
</voice>
</phrase>
@@ -8298,18 +8298,18 @@
recording: "The disk is full. Press OFF to continue."
h100,h120,h300: "The disk is full. Press STOP to continue."
m5,x5: "The disk is full. Press POWER to continue."
- e200,c200: "The disk is full. Press UP to continue."
+ e200*,c200: "The disk is full. Press UP to continue."
</source>
<dest>
*: none
recording: "Ο δίσκος είναι γεμάτος. Πατήστε OFF για συνέχεια."
h100,h120,h300: "Ο δίσκος είναι γεμάτος. Πατήστε STOP για συνέχεια."
m5,x5: "Ο δίσκος είναι γεμάτος. Πατήστε POWER για συνέχεια.."
- e200,c200: "Ο δίσκος είναι γεμάτος. Πατήστε UP για συνέχεια."
+ e200*,c200: "Ο δίσκος είναι γεμάτος. Πατήστε UP για συνέχεια."
</dest>
<voice>
*: none
- recording,h100,h120,h300,m5,x5,e200,c200: ""
+ recording,h100,h120,h300,m5,x5,e200*,c200: ""
</voice>
</phrase>
<phrase>
@@ -8400,14 +8400,14 @@
player,h100,h120,h300: "STOP to abort"
ipod*: "PLAY/PAUSE to abort"
x5,m5: "Long PLAY to abort"
- h10,h10_5gb,e200,c200: "PREV to abort"
+ h10,h10_5gb,e200*,c200: "PREV to abort"
</source>
<dest>
*: "OFF για ακύρωση"
player,h100,h120,h300: "STOP για ακύρωση"
ipod*: "PLAY/PAUSE για ακύρωση"
x5,m5: "Long PLAY για ακύρωση"
- h10,h10_5gb,e200,c200: "PREV για ακύρωση"
+ h10,h10_5gb,e200*,c200: "PREV για ακύρωση"
</dest>
<voice>
*: ""
@@ -10460,7 +10460,7 @@
</dest>
<voice>
*: none
- recording,h100,h120,h300,m5,x5,ipod4g,ipodcolor,ipodnano,ipodvideo,e200,c200: ""
+ recording,h100,h120,h300,m5,x5,ipod4g,ipodcolor,ipodnano,ipodvideo,e200*,c200: ""
</voice>
</phrase>
<phrase>
diff --git a/apps/lang/hebrew.lang b/apps/lang/hebrew.lang
index 09d8369392..68585298a8 100644
--- a/apps/lang/hebrew.lang
+++ b/apps/lang/hebrew.lang
@@ -264,13 +264,13 @@
<source>
*: "PLAY = Yes"
h100,h120,h300: "NAVI = Yes"
- ipod*,x5,m5,gigabeat*,e200,c200,h10,h10_5gb,mrobe100,sa9200: "SELECT = Yes"
+ ipod*,x5,m5,gigabeat*,e200*,c200,h10,h10_5gb,mrobe100,sa9200: "SELECT = Yes"
player: "(PLAY/STOP)"
</source>
<dest>
*: "PLAY = כן"
h100,h120,h300: "NAVI = כן"
- ipod*,x5,m5,gigabeat*,e200,c200,h10,h10_5gb,mrobe100,sa9200: "SELECT = כן"
+ ipod*,x5,m5,gigabeat*,e200*,c200,h10,h10_5gb,mrobe100,sa9200: "SELECT = כן"
player: "(PLAY/STOP)"
</dest>
<voice>
@@ -2366,14 +2366,14 @@
h100,h120,h300: "Building database... %d found (STOP to return)"
ipod*: "Building database... %d found (PREV to return)"
x5,m5,gigabeat*,mrobe100: "Building database... %d found (LEFT to return)"
- h10,h10_5gb,e200,c200,sa9200: "Building database... %d found (PREV to return)"
+ h10,h10_5gb,e200*,c200,sa9200: "Building database... %d found (PREV to return)"
</source>
<dest>
*: " בונה מסד נתונים... %d (OFF כדי לחזור) נמצאו"
h100,h120,h300: "בונה מסד נתונים... %d (STOP כדי לחזור) נמצאו"
ipod*: " בונה מסד נתונים... %d (PREV כדי לחזור) נמצאו"
x5,m5,gigabeat*,mrobe100: " בונה מסד נתונים... %d (LEFT כדי לחזור) נמצאו"
- h10,h10_5gb,e200,c200,sa9200: " בונה מסד נתונים... %d (PREV כדי לחזור) נמצאו"
+ h10,h10_5gb,e200*,c200,sa9200: " בונה מסד נתונים... %d (PREV כדי לחזור) נמצאו"
</dest>
<voice>
*: "entries found for database"
@@ -3831,17 +3831,17 @@
user:
<source>
*: none
- e200: "Wheel Light Timeout"
+ e200*: "Wheel Light Timeout"
c200,gigabeatf,mrobe100,sa9200: "Button Light Timeout"
</source>
<dest>
*: none
- e200: "זמן תאורת הגלגל"
+ e200*: "זמן תאורת הגלגל"
c200,gigabeatf,mrobe100,sa9200: "זמן תאורת כפתור"
</dest>
<voice>
*: none
- e200: "Wheel Light Timeout"
+ e200*: "Wheel Light Timeout"
c200,gigabeatf,mrobe100,sa9200: "Button Light Timeout"
</voice>
</phrase>
@@ -4124,17 +4124,17 @@
*: none
rtc: "ON = Set"
h100,h120,h300: "NAVI = Set"
- ipod*,x5,m5,h10,h10_5gb,e200,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: "SELECT = Set"
+ ipod*,x5,m5,h10,h10_5gb,e200*,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: "SELECT = Set"
</source>
<dest>
*: none
rtc: "ON = כוון"
h100,h120,h300: "NAVI = כוון"
- ipod*,x5,m5,h10,h10_5gb,e200,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: "SELECT = כוון"
+ ipod*,x5,m5,h10,h10_5gb,e200*,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: "SELECT = כוון"
</dest>
<voice>
*: none
- rtc,h100,h120,h300,h10,h10_5gb,x5,m5,ipod*,e200,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: ""
+ rtc,h100,h120,h300,h10,h10_5gb,x5,m5,ipod*,e200*,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: ""
</voice>
</phrase>
<phrase>
@@ -4145,7 +4145,7 @@
*: none
rtc: "OFF = Revert"
h100,h120,h300: "STOP = Revert"
- ipod*,e200,c200,sa9200: "MENU = Revert"
+ ipod*,e200*,c200,sa9200: "MENU = Revert"
x5,m5: "RECORD = Revert"
h10,h10_5gb: "PREV = Revert"
gigabeatf: "A = Revert"
@@ -4156,7 +4156,7 @@
*: none
rtc: "OFF = ביטול"
h100,h120,h300: "STOP = ביטול"
- ipod*,e200,c200,sa9200: "MENU = ביטול"
+ ipod*,e200*,c200,sa9200: "MENU = ביטול"
x5,m5: "RECORD = ביטול"
h10,h10_5gb: "PREV = ביטול"
gigabeatf: "A = ביטול"
@@ -4165,7 +4165,7 @@
</dest>
<voice>
*: none
- rtc,h100,h120,h300,ipod*,e200,c200,x5,m5,h10,h10_5gb,gigabeat*,mrobe100,sa9200: ""
+ rtc,h100,h120,h300,ipod*,e200*,c200,x5,m5,h10,h10_5gb,gigabeat*,mrobe100,sa9200: ""
</voice>
</phrase>
<phrase>
@@ -6904,17 +6904,17 @@
user:
<source>
*: none
- e200,c200: "mSD:"
+ e200*,c200: "mSD:"
ondio*: "MMC:"
</source>
<dest>
*: none
- e200,c200: "MSD:"
+ e200*,c200: "MSD:"
ondio*: "MMC:"
</dest>
<voice>
*: none
- e200,c200: "micro S D"
+ e200*,c200: "micro S D"
ondio*: "M M C"
</voice>
</phrase>
@@ -8276,18 +8276,18 @@
recording: "The disk is full. Press OFF to continue."
h100,h120,h300: "The disk is full. Press STOP to continue."
m5,x5: "The disk is full. Press POWER to continue."
- e200,c200: "The disk is full. Press UP to continue."
+ e200*,c200: "The disk is full. Press UP to continue."
</source>
<dest>
*: none
recording: "הכונן מלא. לחץ על OFF כדי להמשיך"
h100,h120,h300: "הכונן מלא. לחץ על STOP כדי להמשיך"
m5,x5: "הכונן מלא. לחץ על POWER כדי להמשיך"
- e200,c200: "הכונן מלא. לחץ על למעלה כדי להמשיך"
+ e200*,c200: "הכונן מלא. לחץ על למעלה כדי להמשיך"
</dest>
<voice>
*: none
- recording,h100,h120,h300,m5,x5,e200,c200: ""
+ recording,h100,h120,h300,m5,x5,e200*,c200: ""
</voice>
</phrase>
<phrase>
@@ -8378,14 +8378,14 @@
player,h100,h120,h300: "STOP to abort"
ipod*: "PLAY/PAUSE to abort"
x5,m5: "Long PLAY to abort"
- h10,h10_5gb,e200,c200: "PREV to abort"
+ h10,h10_5gb,e200*,c200: "PREV to abort"
</source>
<dest>
*: "OFF כדי לבטל"
player,h100,h120,h300: "STOP כדי לבטל"
ipod*: "PLAY/PAUSE כדי לבטל"
x5,m5: "PLAY ארוך כדי לבטל"
- h10,h10_5gb,e200,c200: "PREV כדי לבטל"
+ h10,h10_5gb,e200*,c200: "PREV כדי לבטל"
</dest>
<voice>
*: ""
@@ -10438,7 +10438,7 @@
</dest>
<voice>
*: none
- recording,h100,h120,h300,m5,x5,ipod4g,ipodcolor,ipodnano,ipodvideo,e200,c200: ""
+ recording,h100,h120,h300,m5,x5,ipod4g,ipodcolor,ipodnano,ipodvideo,e200*,c200: ""
</voice>
</phrase>
<phrase>
diff --git a/apps/lang/hindi.lang b/apps/lang/hindi.lang
index b78a4513dc..afba834700 100644
--- a/apps/lang/hindi.lang
+++ b/apps/lang/hindi.lang
@@ -233,13 +233,13 @@
<source>
*: "PLAY = Yes"
h100,h120,h300: "NAVI = Yes"
- ipod*,x5,m5,gigabeatf,e200,c200,h10,h10_5gb: "SELECT = Yes"
+ ipod*,x5,m5,gigabeatf,e200*,c200,h10,h10_5gb: "SELECT = Yes"
player: "(PLAY/STOP)"
</source>
<dest>
*: "बजाना = हां"
h100,h120,h300: "NAVI = हां"
- ipod*,x5,m5,gigabeatf,e200,c200,h10,h10_5gb: "चुन = हां"
+ ipod*,x5,m5,gigabeatf,e200*,c200,h10,h10_5gb: "चुन = हां"
player: "(बजाना/रोक)"
</dest>
<voice>
@@ -1270,14 +1270,14 @@
h100,h120,h300: "Building database... %d found (STOP to return)"
ipod*: "Building database... %d found (PREV to return)"
x5,m5: "Building database... %d found (LEFT to return)"
- h10,h10_5gb,e200,c200: "Building database... %d found (PREV to return)"
+ h10,h10_5gb,e200*,c200: "Building database... %d found (PREV to return)"
</source>
<dest>
*: "डाटाबेस बन रहा है... %d मिले (OFF to बढ़)"
h100,h120,h300: "डाटाबेस बन रहा है... %d मिले (STOP to बढ़)"
ipod*: "डाटाबेस बन रहा है... %d मिले (PREV to बढ़)"
x5,m5: "डाटाबेस बन रहा है... %d मिले (LEFT to बढ़)"
- h10,h10_5gb,e200,c200: "डाटाबेस बन रहा है... %d मिले (PREV to बढ़)"
+ h10,h10_5gb,e200*,c200: "डाटाबेस बन रहा है... %d मिले (PREV to बढ़)"
</dest>
<voice>
*: "entries found for database"
@@ -4039,18 +4039,18 @@
recording: "The disk is full. Press OFF to continue."
h100,h120,h300: "The disk is full. Press STOP to continue."
m5,x5: "The disk is full. Press POWER to continue."
- e200,c200: "The disk is full. Press UP to continue."
+ e200*,c200: "The disk is full. Press UP to continue."
</source>
<dest>
*: none
recording: "दिसक भरी ह. Press OFF to continue."
h100,h120,h300: "दिसक भरी ह. Press STOP to continue."
m5,x5: "दिसक भरी ह. Press POWER to continue."
- e200,c200: "दिसक भरी ह. Press UP to continue."
+ e200*,c200: "दिसक भरी ह. Press UP to continue."
</dest>
<voice>
*: none
- recording,h100,h120,h300,m5,x5,e200,c200: ""
+ recording,h100,h120,h300,m5,x5,e200*,c200: ""
</voice>
</phrase>
<phrase>
@@ -5052,17 +5052,17 @@
*: none
recording: "The disk is full. Press OFF to continue."
h100,h120,h300: "The disk is full. Press STOP to continue."
- m5,x5,ipod4g,ipodcolor,ipodnano,ipodvideo,e200,c200: "The disk is full. Press LEFT to continue."
+ m5,x5,ipod4g,ipodcolor,ipodnano,ipodvideo,e200*,c200: "The disk is full. Press LEFT to continue."
</source>
<dest>
*: none
recording: "दिसक भरी ह. Press OFF to continue."
h100,h120,h300: "दिसक भरी ह. Press STOP to continue."
- m5,x5,ipod4g,ipodcolor,ipodnano,ipodvideo,e200,c200: "दिसक भरी ह. Press LEFT to continue."
+ m5,x5,ipod4g,ipodcolor,ipodnano,ipodvideo,e200*,c200: "दिसक भरी ह. Press LEFT to continue."
</dest>
<voice>
*: none
- recording,h100,h120,h300,m5,x5,ipod4g,ipodcolor,ipodnano,ipodvideo,e200,c200: ""
+ recording,h100,h120,h300,m5,x5,ipod4g,ipodcolor,ipodnano,ipodvideo,e200*,c200: ""
</voice>
</phrase>
<phrase>
diff --git a/apps/lang/italiano.lang b/apps/lang/italiano.lang
index d6c0ffe1cf..db6fb3d746 100644
--- a/apps/lang/italiano.lang
+++ b/apps/lang/italiano.lang
@@ -263,13 +263,13 @@
<source>
*: "PLAY = Yes"
h100,h120,h300: "NAVI = Yes"
- ipod*,x5,m5,gigabeat*,e200,c200,h10,h10_5gb,mrobe100,sa9200: "SELECT = Yes"
+ ipod*,x5,m5,gigabeat*,e200*,c200,h10,h10_5gb,mrobe100,sa9200: "SELECT = Yes"
player: "(PLAY/STOP)"
</source>
<dest>
*: "PLAY = Sì"
h100,h120,h300: "NAVI = Sì"
- ipod*,x5,m5,gigabeat*,e200,c200,h10,h10_5gb,mrobe100,sa9200: "SELECT = Sì"
+ ipod*,x5,m5,gigabeat*,e200*,c200,h10,h10_5gb,mrobe100,sa9200: "SELECT = Sì"
player: "(PLAY/STOP)"
</dest>
<voice>
@@ -2386,14 +2386,14 @@
h100,h120,h300: "Building database... %d found (STOP to return)"
ipod*: "Building database... %d found (PREV to return)"
x5,m5,gigabeat*,mrobe100: "Building database... %d found (LEFT to return)"
- h10,h10_5gb,e200,c200,sa9200: "Building database... %d found (PREV to return)"
+ h10,h10_5gb,e200*,c200,sa9200: "Building database... %d found (PREV to return)"
</source>
<dest>
*: "Costruzione database... %d trovato (OFF per uscire)"
h100,h120,h300: "Costruzione database... %d trovato (STOP per uscire)"
ipod*: "Costruzione database... %d trovato (PREV per uscire)"
x5,m5,gigabeat*,mrobe100: "Costruzione database... %d trovato (Sinistra per uscire)"
- h10,h10_5gb,e200,c200,sa9200: "Costruzione database... %d trovato (PREV per uscire)"
+ h10,h10_5gb,e200*,c200,sa9200: "Costruzione database... %d trovato (PREV per uscire)"
</dest>
<voice>
*: "Elementi trovati per il database"
@@ -3852,17 +3852,17 @@
user:
<source>
*: none
- e200: "Wheel Light Timeout"
+ e200*: "Wheel Light Timeout"
c200,gigabeatf,mrobe100,sa9200: "Button Light Timeout"
</source>
<dest>
*: none
- e200: "Tempo di spegnimento illuminazione rotella"
+ e200*: "Tempo di spegnimento illuminazione rotella"
c200,gigabeatf,mrobe100,sa9200: "Tempo di spegnimento illuminazione tasti"
</dest>
<voice>
*: none
- e200: "Tempo di spegnimento illuminazione rotella"
+ e200*: "Tempo di spegnimento illuminazione rotella"
c200,gigabeatf,mrobe100,sa9200: "Tempo di spegnimento illuminazione tasti"
</voice>
</phrase>
@@ -4145,17 +4145,17 @@
*: none
rtc: "ON = Set"
h100,h120,h300: "NAVI = Set"
- ipod*,x5,m5,h10,h10_5gb,e200,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: "SELECT = Set"
+ ipod*,x5,m5,h10,h10_5gb,e200*,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: "SELECT = Set"
</source>
<dest>
*: none
rtc: "ON = Imposta"
h100,h120,h300: "NAVI = Imposta"
- ipod*,x5,m5,h10,h10_5gb,e200,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: "SELECT = Imposta"
+ ipod*,x5,m5,h10,h10_5gb,e200*,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: "SELECT = Imposta"
</dest>
<voice>
*: none
- rtc,h100,h120,h300,h10,h10_5gb,x5,m5,ipod*,e200,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: ""
+ rtc,h100,h120,h300,h10,h10_5gb,x5,m5,ipod*,e200*,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: ""
</voice>
</phrase>
<phrase>
@@ -4166,7 +4166,7 @@
*: none
rtc: "OFF = Revert"
h100,h120,h300: "STOP = Revert"
- ipod*,e200,c200,sa9200: "MENU = Revert"
+ ipod*,e200*,c200,sa9200: "MENU = Revert"
x5,m5: "RECORD = Revert"
h10,h10_5gb: "PREV = Revert"
gigabeatf: "A = Revert"
@@ -4177,7 +4177,7 @@
*: none
rtc: "OFF = Annulla"
h100,h120,h300: "STOP = Annulla"
- ipod*,e200,c200,sa9200: "MENU = Annulla"
+ ipod*,e200*,c200,sa9200: "MENU = Annulla"
x5,m5: "RECORD = Annulla"
h10,h10_5gb: "PREV = Annulla"
gigabeatf: "A = Annulla"
@@ -4186,7 +4186,7 @@
</dest>
<voice>
*: none
- rtc,h100,h120,h300,ipod*,e200,c200,x5,m5,h10,h10_5gb,gigabeat*,mrobe100,sa9200: ""
+ rtc,h100,h120,h300,ipod*,e200*,c200,x5,m5,h10,h10_5gb,gigabeat*,mrobe100,sa9200: ""
</voice>
</phrase>
<phrase>
@@ -6945,19 +6945,19 @@
<source>
*: none
multivolume: "HD1"
- e200,c200: "mSD:"
+ e200*,c200: "mSD:"
ondio*: "MMC:"
</source>
<dest>
*: none
multivolume: "HD1"
- e200,c200: "MSD:"
+ e200*,c200: "MSD:"
ondio*: "MMC:"
</dest>
<voice>
*: none
multivolume: "HD 1"
- e200,c200: "Micro SD"
+ e200*,c200: "Micro SD"
ondio*: "M M C"
</voice>
</phrase>
@@ -8319,18 +8319,18 @@
recording: "The disk is full. Press OFF to continue."
h100,h120,h300: "The disk is full. Press STOP to continue."
m5,x5: "The disk is full. Press POWER to continue."
- e200,c200: "The disk is full. Press UP to continue."
+ e200*,c200: "The disk is full. Press UP to continue."
</source>
<dest>
*: none
recording: "Disco pieno. Premi STOP per continuare."
h100,h120,h300: "Disco pieno. Premi stop per continuare."
m5,x5: "Disco pieno. Premi POWER per continuare."
- e200,c200: "Disco pieno. Premi UP per continuare."
+ e200*,c200: "Disco pieno. Premi UP per continuare."
</dest>
<voice>
*: none
- recording,h100,h120,h300,m5,x5,e200,c200: ""
+ recording,h100,h120,h300,m5,x5,e200*,c200: ""
</voice>
</phrase>
<phrase>
@@ -8421,7 +8421,7 @@
player,h100,h120,h300: "STOP to abort"
ipod*: "PLAY/PAUSE to abort"
x5,m5: "Long PLAY to abort"
- h10,h10_5gb,e200,c200: "PREV to abort"
+ h10,h10_5gb,e200*,c200: "PREV to abort"
gigabeats: "BACK to abort"
gigabeatf:"POWER to abort"
</source>
@@ -8430,7 +8430,7 @@
player,h100,h120,h300: "STOP = Annulla"
ipod*: "PLAY/PAUSA = Annulla"
x5,m5: "PLAY LUNGO = Annulla"
- h10,h10_5gb,e200,c200: "PREV = Annulla"
+ h10,h10_5gb,e200*,c200: "PREV = Annulla"
gigabeats: "BACK = Annulla"
gigabeatf:"POWER = Annulla"
</dest>
@@ -10485,7 +10485,7 @@
</dest>
<voice>
*: none
- recording,h100,h120,h300,m5,x5,ipod4g,ipodcolor,ipodnano,ipodvideo,e200,c200: ""
+ recording,h100,h120,h300,m5,x5,ipod4g,ipodcolor,ipodnano,ipodvideo,e200*,c200: ""
</voice>
</phrase>
<phrase>
diff --git a/apps/lang/japanese.lang b/apps/lang/japanese.lang
index 42da20ee96..bb7ea0f2d7 100644
--- a/apps/lang/japanese.lang
+++ b/apps/lang/japanese.lang
@@ -266,13 +266,13 @@
<source>
*: "PLAY = Yes"
h100,h120,h300: "NAVI = Yes"
- ipod*,x5,m5,gigabeat*,e200,c200,h10,h10_5gb,mrobe100,sa9200: "SELECT = Yes"
+ ipod*,x5,m5,gigabeat*,e200*,c200,h10,h10_5gb,mrobe100,sa9200: "SELECT = Yes"
player: "(PLAY/STOP)"
</source>
<dest>
*: "PLAY = はい"
h100,h120,h300: "NAVI = はい"
- ipod*,x5,m5,gigabeat*,e200,c200,h10,h10_5gb,mrobe100,sa9200: "SELECT = はい"
+ ipod*,x5,m5,gigabeat*,e200*,c200,h10,h10_5gb,mrobe100,sa9200: "SELECT = はい"
player: "(PLAY/STOP)"
</dest>
<voice>
@@ -2368,14 +2368,14 @@
h100,h120,h300: "Building database... %d found (STOP to return)"
ipod*: "Building database... %d found (PREV to return)"
x5,m5,gigabeat*,mrobe100: "Building database... %d found (LEFT to return)"
- h10,h10_5gb,e200,c200,sa9200: "Building database... %d found (PREV to return)"
+ h10,h10_5gb,e200*,c200,sa9200: "Building database... %d found (PREV to return)"
</source>
<dest>
*: "データベース構築中... %d 件 (OFFで戻る)"
h100,h120,h300: "データベース構築中... %d 件 (STOPで戻る)"
ipod*: "データベース構築中... %d 件 (PLAY/PAUSEで戻る)"
x5,m5,gigabeat*,mrobe100: "データベース構築中... %d 件 (左で戻る)"
- h10,h10_5gb,e200,c200,sa9200: "データベース構築中... %d 件 (PREVで戻る)"
+ h10,h10_5gb,e200*,c200,sa9200: "データベース構築中... %d 件 (PREVで戻る)"
</dest>
<voice>
*: "データベースに登録"
@@ -3833,17 +3833,17 @@
user:
<source>
*: none
- e200: "Wheel Light Timeout"
+ e200*: "Wheel Light Timeout"
c200,gigabeatf,mrobe100,sa9200: "Button Light Timeout"
</source>
<dest>
*: none
- e200: "ホイールライトのタイムアウト"
+ e200*: "ホイールライトのタイムアウト"
c200,gigabeatf,mrobe100,sa9200: "ボタンライトのタイムアウト"
</dest>
<voice>
*: none
- e200: "ホイールライトのタイムアウト"
+ e200*: "ホイールライトのタイムアウト"
c200,gigabeatf,mrobe100,sa9200: "ボタンライトのタイムアウト"
</voice>
</phrase>
@@ -4126,17 +4126,17 @@
*: none
rtc: "ON = Set"
h100,h120,h300: "NAVI = Set"
- ipod*,x5,m5,h10,h10_5gb,e200,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: "SELECT = Set"
+ ipod*,x5,m5,h10,h10_5gb,e200*,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: "SELECT = Set"
</source>
<dest>
*: none
rtc: "ON = 設定"
h100,h120,h300: "NAVI = 設定"
- ipod*,x5,m5,h10,h10_5gb,e200,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: "SELECT = 設定"
+ ipod*,x5,m5,h10,h10_5gb,e200*,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: "SELECT = 設定"
</dest>
<voice>
*: none
- rtc,h100,h120,h300,h10,h10_5gb,x5,m5,ipod*,e200,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: ""
+ rtc,h100,h120,h300,h10,h10_5gb,x5,m5,ipod*,e200*,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: ""
</voice>
</phrase>
<phrase>
@@ -4147,7 +4147,7 @@
*: none
rtc: "OFF = Revert"
h100,h120,h300: "STOP = Revert"
- ipod*,e200,c200,sa9200: "MENU = Revert"
+ ipod*,e200*,c200,sa9200: "MENU = Revert"
x5,m5: "RECORD = Revert"
h10,h10_5gb: "PREV = Revert"
gigabeatf: "A = Revert"
@@ -4158,7 +4158,7 @@
*: none
rtc: "OFF = 元に戻す"
h100,h120,h300: "STOP = 元に戻す"
- ipod*,e200,c200,sa9200: "MENU = 元に戻す"
+ ipod*,e200*,c200,sa9200: "MENU = 元に戻す"
x5,m5: "RECORD = 元に戻す"
h10,h10_5gb: "PREV = 元に戻す"
gigabeatf: "A = 元に戻す"
@@ -4167,7 +4167,7 @@
</dest>
<voice>
*: none
- rtc,h100,h120,h300,ipod*,e200,c200,x5,m5,h10,h10_5gb,gigabeat*,mrobe100,sa9200: ""
+ rtc,h100,h120,h300,ipod*,e200*,c200,x5,m5,h10,h10_5gb,gigabeat*,mrobe100,sa9200: ""
</voice>
</phrase>
<phrase>
@@ -6906,17 +6906,17 @@
user:
<source>
*: none
- e200,c200: "mSD:"
+ e200*,c200: "mSD:"
ondio*: "MMC:"
</source>
<dest>
*: none
- e200,c200: "mSD:"
+ e200*,c200: "mSD:"
ondio*: "MMC:"
</dest>
<voice>
*: none
- e200,c200: "マイクロSD"
+ e200*,c200: "マイクロSD"
ondio*: "マルチメディアカード"
</voice>
</phrase>
@@ -8278,18 +8278,18 @@
recording: "The disk is full. Press OFF to continue."
h100,h120,h300: "The disk is full. Press STOP to continue."
m5,x5: "The disk is full. Press POWER to continue."
- e200,c200: "The disk is full. Press UP to continue."
+ e200*,c200: "The disk is full. Press UP to continue."
</source>
<dest>
*: none
recording: "ディスクが一杯です.停止ボタンを押してください"
h100,h120,h300: "ディスクが一杯です.停止ボタンを押してください"
m5,x5: "ディスクが一杯です.電源ボタンを押してください"
- e200,c200: "ディスクが一杯です.上ボタンを押してください"
+ e200*,c200: "ディスクが一杯です.上ボタンを押してください"
</dest>
<voice>
*: none
- recording,h100,h120,h300,m5,x5,e200,c200: ""
+ recording,h100,h120,h300,m5,x5,e200*,c200: ""
</voice>
</phrase>
<phrase>
@@ -8380,14 +8380,14 @@
player,h100,h120,h300: "STOP to abort"
ipod*: "PLAY/PAUSE to abort"
x5,m5: "Long PLAY to abort"
- h10,h10_5gb,e200,c200: "PREV to abort"
+ h10,h10_5gb,e200*,c200: "PREV to abort"
</source>
<dest>
*: "OFF: キャンセル"
player,h100,h120,h300: "STOP: キャンセル"
ipod*: "PLAY/PAUSE: キャンセル"
x5,m5: "Long PLAY: キャンセル"
- h10,h10_5gb,e200,c200: "PREV: キャンセル"
+ h10,h10_5gb,e200*,c200: "PREV: キャンセル"
</dest>
<voice>
*: ""
@@ -10440,7 +10440,7 @@
</dest>
<voice>
*: none
- recording,h100,h120,h300,m5,x5,ipod4g,ipodcolor,ipodnano,ipodvideo,e200,c200: ""
+ recording,h100,h120,h300,m5,x5,ipod4g,ipodcolor,ipodnano,ipodvideo,e200*,c200: ""
</voice>
</phrase>
<phrase>
diff --git a/apps/lang/korean.lang b/apps/lang/korean.lang
index 8da26c56cc..693c441370 100644
--- a/apps/lang/korean.lang
+++ b/apps/lang/korean.lang
@@ -866,7 +866,7 @@
x5: "SELECT = Yes"
h10,h10_5gb: "SELECT = Yes"
gigabeatf: "SELECT = Yes"
- e200,c200: "SELECT = Yes"
+ e200*,c200: "SELECT = Yes"
</source>
<dest>
*: "[재생]: 예"
@@ -875,7 +875,7 @@
x5: "[선택]: 예"
h10,h10_5gb: "[선택]: 예"
gigabeatf: "[선택]: 예"
- e200,c200: "[선택]: 예"
+ e200*,c200: "[선택]: 예"
</dest>
<voice>
*: ""
@@ -4735,7 +4735,7 @@
x5: "RECORD = Exit"
h10,h10_5gb: "PREV = Exit"
gigabeatf: "A = Exit"
- e200,c200: "POWER = Exit"
+ e200*,c200: "POWER = Exit"
</source>
<dest>
*: "[꺼짐]: 나가기"
@@ -4744,7 +4744,7 @@
x5: "[녹음]: 나가기"
h10,h10_5gb: "[이전]: 나가기"
gigabeatf: "[A버튼]: 나가기"
- e200,c200: "[전원]: 나가기"
+ e200*,c200: "[전원]: 나가기"
</dest>
<voice>
*: ""
@@ -4803,7 +4803,7 @@
x5: "SELECT = Select"
h10,h10_5gb: "SELECT = Select"
gigabeatf: "SELECT = Select"
- e200,c200: "SELECT = Select"
+ e200*,c200: "SELECT = Select"
</source>
<dest>
*: "[재생]: 선택"
@@ -4812,7 +4812,7 @@
x5: "[선택]: 선택"
h10,h10_5gb: "[선택]: 선택"
gigabeatf: "[선택]: 선택"
- e200,c200: "[선택]: 선택"
+ e200*,c200: "[선택]: 선택"
</dest>
<voice>
*: ""
@@ -4829,7 +4829,7 @@
x5: "Long RECORD = Delete"
h10,h10_5gb: "REWIND = Delete"
gigabeatf: "POWER = Delete"
- e200,c200: "PLAY = Delete"
+ e200*,c200: "PLAY = Delete"
</source>
<dest>
*: "[켜짐]+[재생]: 삭제"
@@ -4838,7 +4838,7 @@
x5: "[녹음버튼 길게]: 삭제"
h10,h10_5gb: "[되감기]: 삭제"
gigabeatf: "[전원]: 삭제"
- e200,c200: "[재생]: 삭제"
+ e200*,c200: "[재생]: 삭제"
</dest>
<voice>
*: ""
@@ -4925,7 +4925,7 @@
x5: "SELECT = Set"
h10,h10_5gb: "SELECT = Set"
gigabeatf: "SELECT = Set"
- e200,c200: "SELECT = Set"
+ e200*,c200: "SELECT = Set"
</source>
<dest>
*: "[재생]: 설정 저장"
@@ -4934,7 +4934,7 @@
x5: "[선택]: 설정 저장"
h10,h10_5gb: "[선택]: 설정 저장"
gigabeatf: "[선택]: 설정 저장"
- e200,c200: "[선택]: 설정 저장"
+ e200*,c200: "[선택]: 설정 저장"
</dest>
<voice>
*: ""
@@ -4951,7 +4951,7 @@
x5: "RECORD = Revert"
h10,h10_5gb: "PREV = Revert"
gigabeatf: "POWER = Revert"
- e200,c200: "PREV = Revert"
+ e200*,c200: "PREV = Revert"
</source>
<dest>
*: "[꺼짐]: 원상태 복구"
@@ -4960,7 +4960,7 @@
x5: "[녹음]: 원상태 복구"
h10,h10_5gb: "[이전]: 원상태 복구"
gigabeatf: "[전원]: 원상태 복구"
- e200,c200: "[이전]: 원상태 복구"
+ e200*,c200: "[이전]: 원상태 복구"
</dest>
<voice>
*: ""
@@ -7936,7 +7936,7 @@
ipod*: "PLAY/PAUSE to abort"
x5: "Long PLAY to abort"
h10,h10_5gb: "PREV to abort"
- e200,c200: "PREV to abort"
+ e200*,c200: "PREV to abort"
</source>
<dest>
*: "[꺼짐]: 취소"
@@ -7944,7 +7944,7 @@
ipod*: "[재생/일시정지]: 취소"
x5: "[재생버튼 길게]: 취소"
h10,h10_5gb: "[이전]: 나가기"
- e200,c200: "[이전]: 나가기"
+ e200*,c200: "[이전]: 나가기"
</dest>
<voice>
*: ""
@@ -10727,7 +10727,7 @@
ipod*: "Building database... %d found (PLAY/PAUSE to return)"
x5: "Building database... %d found (Long PLAY to return)"
h10,h10_5gb: "Building database... %d found (PREV to return)"
- e200,c200: "Building database... %d found (PREV to return)"
+ e200*,c200: "Building database... %d found (PREV to return)"
</source>
<dest>
*: "음악 DB 생성 중... %d개 완료 ([꺼짐]: 취소)"
@@ -10735,7 +10735,7 @@
ipod*: "음악 DB 생성 중... %d개 완료 ([재생/일시정지]: 취소)"
x5: "음악 DB 생성 중... %d개 완료 ([재생버튼 길게]: 취소)"
h10,h10_5gb: "음악 DB 생성 중... %d개 완료 ([이전]: 취소)"
- e200,c200: "음악 DB 생성 중... %d개 완료 ([이전]: 취소)"
+ e200*,c200: "음악 DB 생성 중... %d개 완료 ([이전]: 취소)"
</dest>
<voice>
*: ""
@@ -10761,17 +10761,17 @@
user:
<source>
*: ""
- e200: "Wheel Light Timeout"
+ e200*: "Wheel Light Timeout"
c200,gigabeatf,mrobe100: "Button Light Timeout"
</source>
<dest>
*: ""
- e200: "휠버튼 조명 시간"
+ e200*: "휠버튼 조명 시간"
c200,gigabeatf,mrobe100: "버튼 조명 시간"
</dest>
<voice>
*: ""
- e200: "휠버튼 조명 시간"
+ e200*: "휠버튼 조명 시간"
c200,gigabeatf,mrobe100: "버튼 조명 시간"
</voice>
</phrase>
diff --git a/apps/lang/magyar.lang b/apps/lang/magyar.lang
index af4089c111..96fa818fa1 100644
--- a/apps/lang/magyar.lang
+++ b/apps/lang/magyar.lang
@@ -261,13 +261,13 @@
<source>
*: "PLAY = Yes"
h100,h120,h300: "NAVI = Yes"
- ipod*,x5,m5,gigabeatf,e200,c200,h10,h10_5gb: "SELECT = Yes"
+ ipod*,x5,m5,gigabeatf,e200*,c200,h10,h10_5gb: "SELECT = Yes"
player: "(PLAY/STOP)"
</source>
<dest>
*: "PLAY = Igen"
h100,h120,h300: "NAVI = Igen"
- ipod*,x5,m5,gigabeatf,e200,c200,h10,h10_5gb: "SELECT = Igen"
+ ipod*,x5,m5,gigabeatf,e200*,c200,h10,h10_5gb: "SELECT = Igen"
player: "(PLAY/STOP)"
</dest>
<voice>
@@ -2362,14 +2362,14 @@
h100,h120,h300: "Building database... %d found (STOP to return)"
ipod*: "Building database... %d found (PLAY/PAUSE to return)"
x5,m5: "Building database... %d found (LEFT to return)"
- h10,h10_5gb,e200,c200: "Building database... %d found (PREV to return)"
+ h10,h10_5gb,e200*,c200: "Building database... %d found (PREV to return)"
</source>
<dest>
*: "Készítem az adatbázist... %d-t találtam (OFF - vissza)"
h100,h120,h300: "Készítem az adatbázist... %d-t találtam (STOP - vissza)"
ipod*: "Készítem az adatbázist... %d-t találtam (PLAY/PAUSE - vissza)"
x5,m5: "Készítem az adatbázist... %d-t találtam (BAL - vissza)"
- h10,h10_5gb,e200,c200: "Készítem az adatbázist... %d-t találtam (PREV - vissza)"
+ h10,h10_5gb,e200*,c200: "Készítem az adatbázist... %d-t találtam (PREV - vissza)"
</dest>
<voice>
*: "entries found for database"
@@ -3826,17 +3826,17 @@
user:
<source>
*: none
- e200: "Wheel Light Timeout"
+ e200*: "Wheel Light Timeout"
c200,gigabeatf,mrobe100: "Button Light Timeout"
</source>
<dest>
*: none
- e200: "Kerék világításának hossza"
+ e200*: "Kerék világításának hossza"
c200,gigabeatf,mrobe100: "Gomb világításának hossza"
</dest>
<voice>
*: none
- e200: "Wheel Light Timeout"
+ e200*: "Wheel Light Timeout"
c200,gigabeatf,mrobe100: "Button Light Timeout"
</voice>
</phrase>
@@ -4119,17 +4119,17 @@
*: none
rtc: "ON = Set"
h100,h120,h300: "NAVI = Set"
- ipod*,x5,m5,h10,h10_5gb,e200,c200,gigabeatf: "SELECT = Set"
+ ipod*,x5,m5,h10,h10_5gb,e200*,c200,gigabeatf: "SELECT = Set"
</source>
<dest>
*: none
rtc: "ON = Beállít"
h100,h120,h300: "NAVI = Beállít"
- ipod*,x5,m5,h10,h10_5gb,e200,c200,gigabeatf: "SELECT = Beállít"
+ ipod*,x5,m5,h10,h10_5gb,e200*,c200,gigabeatf: "SELECT = Beállít"
</dest>
<voice>
*: none
- rtc,h100,h120,h300,h10,h10_5gb,x5,m5,ipod*,e200,c200,gigabeatf: ""
+ rtc,h100,h120,h300,h10,h10_5gb,x5,m5,ipod*,e200*,c200,gigabeatf: ""
</voice>
</phrase>
<phrase>
@@ -4140,7 +4140,7 @@
*: none
rtc: "OFF = Revert"
h100,h120,h300: "STOP = Revert"
- ipod*,e200,c200: "MENU = Revert"
+ ipod*,e200*,c200: "MENU = Revert"
x5,m5: "RECORD = Revert"
h10,h10_5gb: "PREV = Revert"
gigabeatf: "A = Revert"
@@ -4149,14 +4149,14 @@
*: none
rtc: "KI = mégsem"
h100,h120,h300: "STOP = mégsem"
- ipod*,e200,c200: "MENU = mégsem"
+ ipod*,e200*,c200: "MENU = mégsem"
x5,m5: "RECORD = mégsem"
h10,h10_5gb: "PREV = mégsem"
gigabeatf: "POWER = mégsem"
</dest>
<voice>
*: none
- rtc,h100,h120,h300,ipod*,e200,c200,x5,m5,h10,h10_gb,gigabeatf: ""
+ rtc,h100,h120,h300,ipod*,e200*,c200,x5,m5,h10,h10_gb,gigabeatf: ""
</voice>
</phrase>
<phrase>
@@ -6890,17 +6890,17 @@
user:
<source>
*: none
- e200,c200: "mSD:"
+ e200*,c200: "mSD:"
ondio*: "MMC:"
</source>
<dest>
*: none
- e200,c200: "mSD"
+ e200*,c200: "mSD"
ondio*: "MMC:"
</dest>
<voice>
*: none
- e200,c200: "micro Secure Digital card:"
+ e200*,c200: "micro Secure Digital card:"
ondio*: "Multimedia card"
</voice>
</phrase>
@@ -8264,18 +8264,18 @@
recording: "The disk is full. Press OFF to continue."
h100,h120,h300: "The disk is full. Press STOP to continue."
m5,x5: "The disk is full. Press POWER to continue."
- e200,c200: "The disk is full. Press UP to continue."
+ e200*,c200: "The disk is full. Press UP to continue."
</source>
<dest>
*: none
recording: "A merevlemez tele van. Folytatáshoz nyomj OFF-ot."
h100,h120,h300: "A merevlemez tele van. Folytatáshoz nyomj STOP-ot."
m5,x5: "A merevlemez tele van. Folytatáshoz nyomd meg a POWER gombot."
- e200,c200: "A merevlemez tele van. Folytatáshoz nyomd meg az UP gombot."
+ e200*,c200: "A merevlemez tele van. Folytatáshoz nyomd meg az UP gombot."
</dest>
<voice>
*: none
- recording,h100,h120,h300,m5,x5,e200,c200: ""
+ recording,h100,h120,h300,m5,x5,e200*,c200: ""
</voice>
</phrase>
<phrase>
@@ -8366,14 +8366,14 @@
player,h100,h120,h300: "STOP to abort"
ipod*: "PLAY/PAUSE to abort"
x5,m5: "Long PLAY to abort"
- h10,h10_5gb,e200,c200: "PREV to abort"
+ h10,h10_5gb,e200*,c200: "PREV to abort"
</source>
<dest>
*: "OFF - megszakít"
player,h100,h120,h300: "STOP - megszakít"
ipod*: "PLAY/PAUSE - megszakít"
x5,m5: "PLAY hosszan - megszakít"
- h10,h10_5gb,e200,c200: "PREV - megszakít"
+ h10,h10_5gb,e200*,c200: "PREV - megszakít"
</dest>
<voice>
*: ""
@@ -10419,17 +10419,17 @@
*: none
recording: "The disk is full. Press OFF to continue."
h100,h120,h300: "The disk is full. Press STOP to continue."
- m5,x5,ipod4g,ipodcolor,ipodnano,ipodvideo,e200,c200: "The disk is full. Press LEFT to continue."
+ m5,x5,ipod4g,ipodcolor,ipodnano,ipodvideo,e200*,c200: "The disk is full. Press LEFT to continue."
</source>
<dest>
*: none
recording: "A merevlemez tele van. Folytatáshoz nyomj OFF-ot."
h100,h120,h300: "A merevlemez tele van. Folytatáshoz nyomj STOP-ot."
- m5,x5,ipod4g,ipodcolor,ipodnano,ipodvideo,e200,c200: "A merevlemez tele van. Folytatáshoz nyomd meg a BAL gombot."
+ m5,x5,ipod4g,ipodcolor,ipodnano,ipodvideo,e200*,c200: "A merevlemez tele van. Folytatáshoz nyomd meg a BAL gombot."
</dest>
<voice>
*: none
- recording,h100,h120,h300,m5,x5,ipod4g,ipodcolor,ipodnano,ipodvideo,e200,c200: ""
+ recording,h100,h120,h300,m5,x5,ipod4g,ipodcolor,ipodnano,ipodvideo,e200*,c200: ""
</voice>
</phrase>
<phrase>
diff --git a/apps/lang/nederlands.lang b/apps/lang/nederlands.lang
index ee3fce5a85..c89b7c4eb4 100644
--- a/apps/lang/nederlands.lang
+++ b/apps/lang/nederlands.lang
@@ -4441,19 +4441,19 @@
<source>
*: none
multivolume: "HD1"
- e200,c200: "mSD:"
+ e200*,c200: "mSD:"
ondio*: "MMC:"
</source>
<dest>
*: none
multivolume: "HD1"
- e200,c200: "mSD:"
+ e200*,c200: "mSD:"
ondio*: "MMC:"
</dest>
<voice>
*: none
multivolume: "HD1"
- e200,c200: "micro S D"
+ e200*,c200: "micro S D"
ondio*: "Multimedia kaart"
</voice>
</phrase>
@@ -4586,7 +4586,7 @@
*: none
rtc: "OFF = Revert"
h100,h120,h300: "STOP = Revert"
- ipod*,e200,c200,sa9200: "MENU = Revert"
+ ipod*,e200*,c200,sa9200: "MENU = Revert"
x5,m5: "RECORD = Revert"
h10,h10_5gb: "PREV = Revert"
gigabeatf: "A = Revert"
@@ -4597,7 +4597,7 @@
*: none
rtc: "OFF = terugzetten"
h100,h120,h300: "STOP = terugzetten"
- ipod*,e200,c200,sa9200: "MENU = terugzetten"
+ ipod*,e200*,c200,sa9200: "MENU = terugzetten"
x5,m5: "RECORD = terugzetten"
h10,h10_5gb: "PREV = terugzetten"
gigabeatf: "POWER = terugzetten"
@@ -4685,14 +4685,14 @@
recording: "The disk is full. Press OFF to continue."
h100,h120,h300: "The disk is full. Press STOP to continue."
m5,x5: "The disk is full. Press POWER to continue."
- e200,c200: "The disk is full. Press UP to continue."
+ e200*,c200: "The disk is full. Press UP to continue."
</source>
<dest>
*: none
recording: "De schijf is vol. Druk OFF om door te gaan."
h100,h120,h300: "De schijf is vol. Druk STOP om door te gaan."
m5,x5: "De schijf is vol. Druk POWER om door te gaan."
- e200,c200: "De schijf is vol. Druk UP om door te gaan."
+ e200*,c200: "De schijf is vol. Druk UP om door te gaan."
</dest>
<voice>
*: ""
@@ -7395,7 +7395,7 @@
player,h100,h120,h300: "STOP to abort"
ipod*: "PLAY/PAUSE to abort"
x5,m5: "Long PLAY to abort"
- h10,h10_5gb,e200,c200: "PREV to abort"
+ h10,h10_5gb,e200*,c200: "PREV to abort"
gigabeats: "BACK to abort"
gigabeatf:"POWER to abort"
</source>
@@ -7404,7 +7404,7 @@
player,h100,h120,h300: "STOP om af te breken"
ipod*: "PLAY/PAUSE om af te breken"
x5,m5: "Long PLAY om af te breken"
- h10,h10_5gb,e200,c200: "PREV om af te breken"
+ h10,h10_5gb,e200*,c200: "PREV om af te breken"
gigabeats: "BACK om af te breken"
gigabeatf:"POWER om af te breken"
</dest>
@@ -9959,14 +9959,14 @@
h100,h120,h300: "Building database... %d found (STOP to return)"
ipod*: "Building database... %d found (PREV to return)"
x5,m5,gigabeat*,mrobe100: "Building database... %d found (LEFT to return)"
- h10,h10_5gb,e200,c200,sa9200: "Building database... %d found (PREV to return)"
+ h10,h10_5gb,e200*,c200,sa9200: "Building database... %d found (PREV to return)"
</source>
<dest>
*: "Aanmaken van database... %d gevonden (OFF = terug)"
h100,h120,h300: "Aanmaken van database... %d gevonden (STOP = terug)"
ipod*: "Aanmaken van database... %d gevonden (PREV = terug)"
x5,m5,gigabeat*,mrobe100: "Aanmaken van database... %d gevonden (LINKS = terug)"
- h10,h10_5gb,e200,c200,sa9200: "Aanmaken van database... %d gevonden (PREV = terug)"
+ h10,h10_5gb,e200*,c200,sa9200: "Aanmaken van database... %d gevonden (PREV = terug)"
</dest>
<voice>
*: "Aanmaken van database"
@@ -10273,17 +10273,17 @@
user:
<source>
*: none
- e200: "Wheel Light Timeout"
+ e200*: "Wheel Light Timeout"
c200,gigabeatf,mrobe100,sa9200: "Button Light Timeout"
</source>
<dest>
*: none
- e200: "Wiel Licht Vertraging"
+ e200*: "Wiel Licht Vertraging"
c200,gigabeatf,mrobe100,sa9200: "Knoppen Licht Vertraging"
</dest>
<voice>
*: none
- e200: "Wiel Licht Vertraging"
+ e200*: "Wiel Licht Vertraging"
c200,gigabeatf,mrobe100,sa9200: "Knoppen Licht Vertraging"
</voice>
</phrase>
@@ -10524,13 +10524,13 @@
<source>
*: "PLAY = Yes"
h100,h120,h300: "NAVI = Yes"
- ipod*,x5,m5,gigabeat*,e200,c200,h10,h10_5gb,mrobe100,sa9200: "SELECT = Yes"
+ ipod*,x5,m5,gigabeat*,e200*,c200,h10,h10_5gb,mrobe100,sa9200: "SELECT = Yes"
player: "(PLAY/STOP)"
</source>
<dest>
*: "PLAY = Ja"
h100,h120,h300: "NAVI = Ja"
- ipod*,x5,m5,gigabeat*,e200,c200,h10,h10_5gb,mrobe100,sa9200: "SELECT = Ja"
+ ipod*,x5,m5,gigabeat*,e200*,c200,h10,h10_5gb,mrobe100,sa9200: "SELECT = Ja"
player: "(PLAY/STOP)"
</dest>
<voice>
@@ -10545,17 +10545,17 @@
*: none
rtc: "ON = Set"
h100,h120,h300: "NAVI = Set"
- ipod*,x5,m5,h10,h10_5gb,e200,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: "SELECT = Set"
+ ipod*,x5,m5,h10,h10_5gb,e200*,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: "SELECT = Set"
</source>
<dest>
*: none
rtc: "ON = Instellen"
h100,h120,h300: "NAVI = Instellen"
- ipod*,x5,m5,h10,h10_5gb,e200,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: "SELECT = Instellen"
+ ipod*,x5,m5,h10,h10_5gb,e200*,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: "SELECT = Instellen"
</dest>
<voice>
*: none
- rtc,h100,h120,h300,h10,h10_5gb,x5,m5,ipod*,e200,gigabeatf: ""
+ rtc,h100,h120,h300,h10,h10_5gb,x5,m5,ipod*,e200*,gigabeatf: ""
</voice>
</phrase>
<phrase>
diff --git a/apps/lang/norsk-nynorsk.lang b/apps/lang/norsk-nynorsk.lang
index 37a0c65525..392d98b41f 100644
--- a/apps/lang/norsk-nynorsk.lang
+++ b/apps/lang/norsk-nynorsk.lang
@@ -4382,12 +4382,12 @@
user:
<source>
*: none
- e200,c200: "mSD:"
+ e200*,c200: "mSD:"
ondio*: "MMC:"
</source>
<dest>
*: none
- e200,c200: "mSD:"
+ e200*,c200: "mSD:"
</dest>
<voice>
*: none
@@ -4519,7 +4519,7 @@
*: none
rtc: "OFF = Revert"
h100,h120,h300: "STOP = Revert"
- ipod*,e200,c200,sa9200: "MENU = Revert"
+ ipod*,e200*,c200,sa9200: "MENU = Revert"
x5,m5: "RECORD = Revert"
h10,h10_5gb: "PREV = Revert"
gigabeatf: "A = Revert"
@@ -4530,7 +4530,7 @@
*: none
rtc: "AV = tilbakestill"
h100,h120,h300: "STOPP = tilbakestill"
- ipod*,e200,c200,sa9200: "MENY = tilbakestill"
+ ipod*,e200*,c200,sa9200: "MENY = tilbakestill"
x5,m5: "OPPTAK = tilbakestill"
h10,h10_5gb: "TILBAKE = tilbakestill"
gigabeatf: "A = tilbakestill"
@@ -4616,7 +4616,7 @@
recording: "The disk is full. Press OFF to continue."
h100,h120,h300: "The disk is full. Press STOP to continue."
m5,x5: "The disk is full. Press POWER to continue."
- e200,c200: "The disk is full. Press UP to continue."
+ e200*,c200: "The disk is full. Press UP to continue."
</source>
<dest>
*: none
@@ -7284,13 +7284,13 @@
player,h100,h120,h300: "STOP to abort"
ipod*: "PLAY/PAUSE to abort"
x5,m5: "Long PLAY to abort"
- h10,h10_5gb,e200,c200: "PREV to abort"
+ h10,h10_5gb,e200*,c200: "PREV to abort"
</source>
<dest>
*: "AV for å avbryta"
ipod*: "SPEL/PAUSE for å avbryta"
x5,m5: "SPEL (lenge) for å avbryta"
- h10,h10_5gb,e200,c200: "TILBAKE for å avbryta"
+ h10,h10_5gb,e200*,c200: "TILBAKE for å avbryta"
h100,h120,h300: ""
</dest>
<voice>
@@ -8591,7 +8591,7 @@
</dest>
<voice>
*: none
- recording,h100,h120,h300,m5,x5,ipod4g,ipodcolor,ipodnano,ipodvideo,e200,c200: ""
+ recording,h100,h120,h300,m5,x5,ipod4g,ipodcolor,ipodnano,ipodvideo,e200*,c200: ""
</voice>
</phrase>
<phrase>
@@ -9691,14 +9691,14 @@
h100,h120,h300: "Building database... %d found (STOP to return)"
ipod*: "Building database... %d found (PREV to return)"
x5,m5,gigabeat*,mrobe100: "Building database... %d found (LEFT to return)"
- h10,h10_5gb,e200,c200,sa9200: "Building database... %d found (PREV to return)"
+ h10,h10_5gb,e200*,c200,sa9200: "Building database... %d found (PREV to return)"
</source>
<dest>
*: "Byggjer database … Fann %d. (AV for å gå tilbake.)"
h100,h120,h300: "Byggjer database … Fann %d. (STOPP for å gå tilbake.)"
ipod*: "Byggjer database … Fann %d. (SPEL/PAUSE for å gå tilbake.)"
x5,m5,gigabeat*,mrobe100: "Byggjer database … Fann %d. (VENSTRE for å gå tilbake.)"
- h10,h10_5gb,e200,c200,sa9200: "Byggjer database … Fann %d. (TILBAKE for å gå tilbake.)"
+ h10,h10_5gb,e200*,c200,sa9200: "Byggjer database … Fann %d. (TILBAKE for å gå tilbake.)"
</dest>
<voice>
*: "oppføringar funne til databasen"
@@ -9870,17 +9870,17 @@
user:
<source>
*: none
- e200: "Wheel Light Timeout"
+ e200*: "Wheel Light Timeout"
c200,gigabeatf,mrobe100,sa9200: "Button Light Timeout"
</source>
<dest>
*: none
- e200: "Avbrotstid for hjullys"
+ e200*: "Avbrotstid for hjullys"
c200,gigabeatf,mrobe100,sa9200: "Avbrotstid for knappelys"
</dest>
<voice>
*: none
- e200: "Avbrotstid for hjullys"
+ e200*: "Avbrotstid for hjullys"
c200,gigabeatf,mrobe100,sa9200: "Avbrotstid for knappelys"
</voice>
</phrase>
@@ -10234,13 +10234,13 @@
<source>
*: "PLAY = Yes"
h100,h120,h300: "NAVI = Yes"
- ipod*,x5,m5,gigabeat*,e200,c200,h10,h10_5gb,mrobe100,sa9200: "SELECT = Yes"
+ ipod*,x5,m5,gigabeat*,e200*,c200,h10,h10_5gb,mrobe100,sa9200: "SELECT = Yes"
player: "(PLAY/STOP)"
</source>
<dest>
*: "SPEL = ja"
h100,h120,h300: "NAVI = ja"
- ipod*,x5,m5,gigabeat*,e200,c200,h10,h10_5gb,mrobe100,sa9200: "VEL = ja"
+ ipod*,x5,m5,gigabeat*,e200*,c200,h10,h10_5gb,mrobe100,sa9200: "VEL = ja"
player: "(SPEL/STOPP)"
</dest>
<voice>
@@ -10255,13 +10255,13 @@
*: none
rtc: "ON = Set"
h100,h120,h300: "NAVI = Set"
- ipod*,x5,m5,h10,h10_5gb,e200,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: "SELECT = Set"
+ ipod*,x5,m5,h10,h10_5gb,e200*,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: "SELECT = Set"
</source>
<dest>
*: none
rtc: "PÅ = vel"
h100,h120,h300: "NAVI = vel"
- ipod*,x5,m5,h10,h10_5gb,e200,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: "VEL = ja"
+ ipod*,x5,m5,h10,h10_5gb,e200*,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: "VEL = ja"
</dest>
<voice>
*: none
diff --git a/apps/lang/norsk.lang b/apps/lang/norsk.lang
index b892ae0e14..41627d2da7 100644
--- a/apps/lang/norsk.lang
+++ b/apps/lang/norsk.lang
@@ -3747,17 +3747,17 @@
user:
<source>
*: none
- e200,c200: "mSD:"
+ e200*,c200: "mSD:"
ondio*: "MMC:"
</source>
<dest>
*: none
- e200,c200: "mSD:"
+ e200*,c200: "mSD:"
ondio*: "MMC:"
</dest>
<voice>
*: none
- e200,c200: "mikro S D"
+ e200*,c200: "mikro S D"
ondio*: "M M C"
</voice>
</phrase>
@@ -3890,7 +3890,7 @@
*: none
rtc: "OFF = Revert"
h100,h120,h300: "STOP = Revert"
- ipod*,e200,c200,sa9200: "MENU = Revert"
+ ipod*,e200*,c200,sa9200: "MENU = Revert"
x5,m5: "RECORD = Revert"
h10,h10_5gb: "PREV = Revert"
gigabeatf: "A = Revert"
@@ -3901,7 +3901,7 @@
*: none
rtc: "OFF = Tilbakestill"
h100,h120,h300: "STOP = Tilbakestill"
- ipod*,e200,c200,sa9200: "MENU = Tilbakestill"
+ ipod*,e200*,c200,sa9200: "MENU = Tilbakestill"
x5,m5: "RECORD = Tilbakestill"
h10,h10_5gb: "PREV = Tilbakestill"
gigabeatf: "A = Tilbakestill"
@@ -3910,7 +3910,7 @@
</dest>
<voice>
*: none
- rtc,h100,h120,h300,ipod*,e200,c200,x5,m5,h10,h10_5gb,gigabeat*,mrobe100,sa9200: ""
+ rtc,h100,h120,h300,ipod*,e200*,c200,x5,m5,h10,h10_5gb,gigabeat*,mrobe100,sa9200: ""
</voice>
</phrase>
<phrase>
@@ -3990,18 +3990,18 @@
recording: "The disk is full. Press OFF to continue."
h100,h120,h300: "The disk is full. Press STOP to continue."
m5,x5: "The disk is full. Press POWER to continue."
- e200,c200: "The disk is full. Press UP to continue."
+ e200*,c200: "The disk is full. Press UP to continue."
</source>
<dest>
*: none
recording: "Disken er full. Trykk OFF for å fortsette."
h100,h120,h300: "Disken er full. Trykk STOP for å fortsette."
m5,x5: "Disken er full. Trykk POWER for å fortsette."
- e200,c200: "Disken er full. Trykk UP for å fortsette."
+ e200*,c200: "Disken er full. Trykk UP for å fortsette."
</dest>
<voice>
*: none
- recording,h100,h120,h300,m5,x5,e200,c200: ""
+ recording,h100,h120,h300,m5,x5,e200*,c200: ""
</voice>
</phrase>
<phrase>
@@ -6608,14 +6608,14 @@
player,h100,h120,h300: "STOP to abort"
ipod*: "PLAY/PAUSE to abort"
x5,m5: "Long PLAY to abort"
- h10,h10_5gb,e200,c200: "PREV to abort"
+ h10,h10_5gb,e200*,c200: "PREV to abort"
</source>
<dest>
*: "OFF for å avbryte"
player,h100,h120,h300: "STOP for å avbryte"
ipod*: "PLAY/PAUSE for å avbryte"
x5,m5: "Hold PLAY for å avbryte"
- h10,h10_5gb,e200,c200: "PREV for å avbryte"
+ h10,h10_5gb,e200*,c200: "PREV for å avbryte"
</dest>
<voice>
*: ""
@@ -8391,7 +8391,7 @@
</dest>
<voice>
*: none
- recording,h100,h120,h300,m5,x5,ipod4g,ipodcolor,ipodnano,ipodvideo,e200,c200: ""
+ recording,h100,h120,h300,m5,x5,ipod4g,ipodcolor,ipodnano,ipodvideo,e200*,c200: ""
</voice>
</phrase>
<phrase>
@@ -9753,14 +9753,14 @@
h100,h120,h300: "Building database... %d found (STOP to return)"
ipod*: "Building database... %d found (PREV to return)"
x5,m5,gigabeat*,mrobe100: "Building database... %d found (LEFT to return)"
- h10,h10_5gb,e200,c200,sa9200: "Building database... %d found (PREV to return)"
+ h10,h10_5gb,e200*,c200,sa9200: "Building database... %d found (PREV to return)"
</source>
<dest>
*: "Bygger database... %d funnet (OFF for å gå tilbake)"
h100,h120,h300: "Bygger database... %d funnet (STOP for å gå tilbake)"
ipod*: "Bygger database... %d funnet (PREV for å gå tilbake)"
x5,m5,gigabeat*,mrobe100: "Bygger database... %d funnet (LEFT for å gå tilbake)"
- h10,h10_5gb,e200,c200,sa9200: "Bygger database... %d funnet (PREV for å gå tilbake)"
+ h10,h10_5gb,e200*,c200,sa9200: "Bygger database... %d funnet (PREV for å gå tilbake)"
</dest>
<voice>
*: "filer funnet for database"
@@ -10022,17 +10022,17 @@
user:
<source>
*: none
- e200: "Wheel Light Timeout"
+ e200*: "Wheel Light Timeout"
c200,gigabeatf,mrobe100,sa9200: "Button Light Timeout"
</source>
<dest>
*: none
- e200: "Slukketid for hjullys"
+ e200*: "Slukketid for hjullys"
c200,gigabeatf,mrobe100,sa9200: "Slukketid for knapplys"
</dest>
<voice>
*: none
- e200: "Tid før lys på hjul slukker"
+ e200*: "Tid før lys på hjul slukker"
c200,gigabeatf,mrobe100,sa9200: "Tid før lys på knapper slukker"
</voice>
</phrase>
@@ -10511,19 +10511,19 @@
<source>
*: "PLAY = Yes"
h100,h120,h300: "NAVI = Yes"
- ipod*,x5,m5,gigabeat*,e200,c200,h10,h10_5gb,mrobe100,sa9200: "SELECT = Yes"
+ ipod*,x5,m5,gigabeat*,e200*,c200,h10,h10_5gb,mrobe100,sa9200: "SELECT = Yes"
player: "(PLAY/STOP)"
</source>
<dest>
*: "PLAY = Ja"
h100,h120,h300: "NAVI = Ja"
- ipod*,x5,m5,gigabeat*,e200,c200,h10,h10_5gb,mrobe100,sa9200: "SELECT = Ja"
+ ipod*,x5,m5,gigabeat*,e200*,c200,h10,h10_5gb,mrobe100,sa9200: "SELECT = Ja"
player: "(PLAY/STOP)"
</dest>
<voice>
*: ""
h100,h120,h300: ""
- ipod*,x5,m5,gigabeat*,e200,c200,h10,h10_5gb,mrobe100,sa9200: ""
+ ipod*,x5,m5,gigabeat*,e200*,c200,h10,h10_5gb,mrobe100,sa9200: ""
player: ""
</voice>
</phrase>
@@ -10535,19 +10535,19 @@
*: none
rtc: "ON = Set"
h100,h120,h300: "NAVI = Set"
- ipod*,x5,m5,h10,h10_5gb,e200,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: "SELECT = Set"
+ ipod*,x5,m5,h10,h10_5gb,e200*,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: "SELECT = Set"
</source>
<dest>
*: none
rtc: "ON = Sett"
h100,h120,h300: "NAVI = Sett"
- ipod*,x5,m5,h10,h10_5gb,e200,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: "SELECT = Sett"
+ ipod*,x5,m5,h10,h10_5gb,e200*,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: "SELECT = Sett"
</dest>
<voice>
*: none
rtc: ""
h100,h120,h300: ""
- ipod*,x5,m5,h10,h10_5gb,e200,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: ""
+ ipod*,x5,m5,h10,h10_5gb,e200*,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: ""
</voice>
</phrase>
<phrase>
diff --git a/apps/lang/polski.lang b/apps/lang/polski.lang
index 717c9a790d..7486d2764d 100644
--- a/apps/lang/polski.lang
+++ b/apps/lang/polski.lang
@@ -268,13 +268,13 @@
<source>
*: "PLAY = Yes"
h100,h120,h300: "NAVI = Yes"
- ipod*,x5,m5,gigabeat*,e200,c200,h10,h10_5gb,mrobe100,sa9200: "SELECT = Yes"
+ ipod*,x5,m5,gigabeat*,e200*,c200,h10,h10_5gb,mrobe100,sa9200: "SELECT = Yes"
player: "(PLAY/STOP)"
</source>
<dest>
*: "PLAY = Tak"
h100,h120,h300: "NAVI = Tak"
- ipod*,x5,m5,gigabeat*,e200,c200,h10,h10_5gb,mrobe100,sa9200: "WYBIERZ = TAK"
+ ipod*,x5,m5,gigabeat*,e200*,c200,h10,h10_5gb,mrobe100,sa9200: "WYBIERZ = TAK"
player: "(PLAY/STOP)"
</dest>
<voice>
@@ -2374,14 +2374,14 @@
h100,h120,h300: "Building database... %d found (STOP to return)"
ipod*: "Building database... %d found (PREV to return)"
x5,m5,gigabeat*,mrobe100: "Building database... %d found (LEFT to return)"
- h10,h10_5gb,e200,c200,sa9200: "Building database... %d found (PREV to return)"
+ h10,h10_5gb,e200*,c200,sa9200: "Building database... %d found (PREV to return)"
</source>
<dest>
*: "Budowanie biblioteki... %d znalezionych (OFF żeby wrócić)"
h100,h120,h300: "Budowanie biblioteki... %d znalezionych (STOP żeby wrócić)"
ipod*: "Budowanie biblioteki... %d znalezionych (PLAY/PAUSE żeby wrócić)"
x5,m5,gigabeat*,mrobe100: "Budowanie biblioteki... %d znalezionych (LEWO żeby wrócić)"
- h10,h10_5gb,e200,c200,sa9200: "Budowanie biblioteki... %d znalezionych (COFNIJ żeby wrócić)"
+ h10,h10_5gb,e200*,c200,sa9200: "Budowanie biblioteki... %d znalezionych (COFNIJ żeby wrócić)"
</dest>
<voice>
*: "Znaleziono wpisy do biblioteki"
@@ -3840,17 +3840,17 @@
user:
<source>
*: none
- e200: "Wheel Light Timeout"
+ e200*: "Wheel Light Timeout"
c200,gigabeatf,mrobe100,sa9200: "Button Light Timeout"
</source>
<dest>
*: none
- e200: "Wygaszanie koła sterującego"
+ e200*: "Wygaszanie koła sterującego"
c200,gigabeatf,mrobe100,sa9200: "Wygaszanie klawiszy"
</dest>
<voice>
*: none
- e200: "Wygaszanie koła sterującego"
+ e200*: "Wygaszanie koła sterującego"
c200,gigabeatf,mrobe100,sa9200: "Wygaszanie klawiszy"
</voice>
</phrase>
@@ -4133,17 +4133,17 @@
*: none
rtc: "ON = Set"
h100,h120,h300: "NAVI = Set"
- ipod*,x5,m5,h10,h10_5gb,e200,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: "SELECT = Set"
+ ipod*,x5,m5,h10,h10_5gb,e200*,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: "SELECT = Set"
</source>
<dest>
*: none
rtc: "ON = Ustaw"
h100,h120,h300: "NAVI = Ustaw"
- ipod*,x5,m5,h10,h10_5gb,e200,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: "WYBIERZ = Ustaw"
+ ipod*,x5,m5,h10,h10_5gb,e200*,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: "WYBIERZ = Ustaw"
</dest>
<voice>
*: none
- rtc,h100,h120,h300,h10,h10_5gb,x5,m5,ipod*,e200,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: ""
+ rtc,h100,h120,h300,h10,h10_5gb,x5,m5,ipod*,e200*,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: ""
</voice>
</phrase>
<phrase>
@@ -4154,7 +4154,7 @@
*: none
rtc: "OFF = Revert"
h100,h120,h300: "STOP = Revert"
- ipod*,e200,c200,sa9200: "MENU = Revert"
+ ipod*,e200*,c200,sa9200: "MENU = Revert"
x5,m5: "RECORD = Revert"
h10,h10_5gb: "PREV = Revert"
gigabeatf: "A = Revert"
@@ -4165,7 +4165,7 @@
*: none
rtc: "OFF = Przywróć"
h100,h120,h300: "STOP = Przywróć"
- ipod*,e200,c200,sa9200: "MENU = Przywróć"
+ ipod*,e200*,c200,sa9200: "MENU = Przywróć"
x5,m5: "RECORD = Przywróć"
h10,h10_5gb: "COFNIJ = Przywróć"
gigabeatf: "A = Przywróć"
@@ -4174,7 +4174,7 @@
</dest>
<voice>
*: none
- rtc,h100,h120,h300,ipod*,e200,c200,x5,m5,h10,h10_5gb,gigabeat*,mrobe100,sa9200: ""
+ rtc,h100,h120,h300,ipod*,e200*,c200,x5,m5,h10,h10_5gb,gigabeat*,mrobe100,sa9200: ""
</voice>
</phrase>
<phrase>
@@ -6931,17 +6931,17 @@
user:
<source>
*: none
- e200,c200: "mSD:"
+ e200*,c200: "mSD:"
ondio*: "MMC:"
</source>
<dest>
*: none
- e200,c200: "microSD:"
+ e200*,c200: "microSD:"
ondio*: "MMC:"
</dest>
<voice>
*: none
- e200,c200: "mikro es di"
+ e200*,c200: "mikro es di"
ondio*: "em em ce"
</voice>
</phrase>
@@ -8303,18 +8303,18 @@
recording: "The disk is full. Press OFF to continue."
h100,h120,h300: "The disk is full. Press STOP to continue."
m5,x5: "The disk is full. Press POWER to continue."
- e200,c200: "The disk is full. Press UP to continue."
+ e200*,c200: "The disk is full. Press UP to continue."
</source>
<dest>
*: none
recording: "Pamięć jest pełna. Wciśnij OFF żeby kontynuować."
h100,h120,h300: "Pamięć jest pełna. Wciśnij STOP żeby kontynuować."
m5,x5: "Pamięć jest pełna. Wciśnij POWER żeby kontynuować."
- e200,c200: "Pamięć jest pełna. Wciśnij GÓRA żeby kontynuować."
+ e200*,c200: "Pamięć jest pełna. Wciśnij GÓRA żeby kontynuować."
</dest>
<voice>
*: none
- recording,h100,h120,h300,m5,x5,e200,c200: ""
+ recording,h100,h120,h300,m5,x5,e200*,c200: ""
</voice>
</phrase>
<phrase>
@@ -8405,14 +8405,14 @@
player,h100,h120,h300: "STOP to abort"
ipod*: "PLAY/PAUSE to abort"
x5,m5: "Long PLAY to abort"
- h10,h10_5gb,e200,c200: "PREV to abort"
+ h10,h10_5gb,e200*,c200: "PREV to abort"
</source>
<dest>
*: "OFF = Anuluj"
player,h100,h120,h300: "STOP = Anuluj"
ipod*: "PLAY/PAUSE = Anuluj"
x5,m5: "Przytrzymaj PLAY = Anuluj"
- h10,h10_5gb,e200,c200: "COFNIJ = Anuluj"
+ h10,h10_5gb,e200*,c200: "COFNIJ = Anuluj"
</dest>
<voice>
*: ""
@@ -10465,7 +10465,7 @@
</dest>
<voice>
*: none
- recording,h100,h120,h300,m5,x5,ipod4g,ipodcolor,ipodnano,ipodvideo,e200,c200: ""
+ recording,h100,h120,h300,m5,x5,ipod4g,ipodcolor,ipodnano,ipodvideo,e200*,c200: ""
</voice>
</phrase>
<phrase>
diff --git a/apps/lang/portugues-brasileiro.lang b/apps/lang/portugues-brasileiro.lang
index edc7d458a8..15d42c9576 100644
--- a/apps/lang/portugues-brasileiro.lang
+++ b/apps/lang/portugues-brasileiro.lang
@@ -261,19 +261,19 @@
<source>
*: "PLAY = Yes"
h100,h120,h300: "NAVI = Yes"
- ipod*,x5,m5,gigabeat*,e200,c200,h10,h10_5gb,mrobe100,sa9200: "SELECT = Yes"
+ ipod*,x5,m5,gigabeat*,e200*,c200,h10,h10_5gb,mrobe100,sa9200: "SELECT = Yes"
player: "(PLAY/STOP)"
</source>
<dest>
*: "PLAY = Sim"
h100,h120,h300: "NAVI = Sim"
- ipod*,x5,m5,gigabeat*,e200,c200,h10,h10_5gb,mrobe100,sa9200: "SELECT = Sim"
+ ipod*,x5,m5,gigabeat*,e200*,c200,h10,h10_5gb,mrobe100,sa9200: "SELECT = Sim"
player: "(PLAY/STOP)"
</dest>
<voice>
*: ""
h100,h120,h300: ""
- ipod*,x5,m5,gigabeat*,e200,c200,h10,h10_5gb,mrobe100,sa9200: ""
+ ipod*,x5,m5,gigabeat*,e200*,c200,h10,h10_5gb,mrobe100,sa9200: ""
player: ""
</voice>
</phrase>
@@ -2370,21 +2370,21 @@
h100,h120,h300: "Building database... %d found (STOP to return)"
ipod*: "Building database... %d found (PREV to return)"
x5,m5,gigabeat*,mrobe100: "Building database... %d found (LEFT to return)"
- h10,h10_5gb,e200,c200,sa9200: "Building database... %d found (PREV to return)"
+ h10,h10_5gb,e200*,c200,sa9200: "Building database... %d found (PREV to return)"
</source>
<dest>
*: "Construindo Base de Dados... %d encontrados (OFF para retornar)"
h100,h120,h300: "Construindo Base de Dados... %d encontrados (STOP para retornar)"
ipod*: "Construindo Base de Dados... %d encontrados (PREV para retornar)"
x5,m5,gigabeat*,mrobe100: "Construindo Base de Dados... %d encontrados (LEFT para retornar)"
- h10,h10_5gb,e200,c200,sa9200: "Construindo Base de Dados... %d encontrados (PREV para retornar)"
+ h10,h10_5gb,e200*,c200,sa9200: "Construindo Base de Dados... %d encontrados (PREV para retornar)"
</dest>
<voice>
*: "entradas encontradas para a base de dados"
h100,h120,h300: ""
ipod*: ""
x5,m5,gigabeat*,mrobe100: ""
- h10,h10_5gb,e200,c200,sa9200: ""
+ h10,h10_5gb,e200*,c200,sa9200: ""
</voice>
</phrase>
<phrase>
@@ -3840,17 +3840,17 @@
user:
<source>
*: none
- e200: "Wheel Light Timeout"
+ e200*: "Wheel Light Timeout"
c200,gigabeatf,mrobe100,sa9200: "Button Light Timeout"
</source>
<dest>
*: none
- e200: "Duração da Luz da Roda"
+ e200*: "Duração da Luz da Roda"
c200,gigabeatf,mrobe100,sa9200: "Duração da Luz do Botão"
</dest>
<voice>
*: none
- e200: "Duração da Luz da Roda"
+ e200*: "Duração da Luz da Roda"
c200,gigabeatf,mrobe100,sa9200: "Duração da Luz do Botão"
</voice>
</phrase>
@@ -4133,19 +4133,19 @@
*: none
rtc: "ON = Set"
h100,h120,h300: "NAVI = Set"
- ipod*,x5,m5,h10,h10_5gb,e200,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: "SELECT = Set"
+ ipod*,x5,m5,h10,h10_5gb,e200*,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: "SELECT = Set"
</source>
<dest>
*: none
rtc: "ON = Ajustar"
h100,h120,h300: "NAVI = Ajustar"
- ipod*,x5,m5,h10,h10_5gb,e200,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: "SELECT = Ajustar"
+ ipod*,x5,m5,h10,h10_5gb,e200*,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: "SELECT = Ajustar"
</dest>
<voice>
*: none
rtc: ""
h100,h120,h300: ""
- ipod*,x5,m5,h10,h10_5gb,e200,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: ""
+ ipod*,x5,m5,h10,h10_5gb,e200*,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: ""
</voice>
</phrase>
<phrase>
@@ -4156,7 +4156,7 @@
*: none
rtc: "OFF = Revert"
h100,h120,h300: "STOP = Revert"
- ipod*,e200,c200,sa9200: "MENU = Revert"
+ ipod*,e200*,c200,sa9200: "MENU = Revert"
x5,m5: "RECORD = Revert"
h10,h10_5gb: "PREV = Revert"
gigabeatf: "A = Revert"
@@ -4167,7 +4167,7 @@
*: none
rtc: "OFF = Reverter"
h100,h120,h300: "STOP = Reverter"
- ipod*,e200,c200,sa9200: "MENU = Reverter"
+ ipod*,e200*,c200,sa9200: "MENU = Reverter"
x5,m5: "RECORD = Reverter"
h10,h10_5gb: "PREV = Reverter"
gigabeatf: "A = Reverter"
@@ -4176,7 +4176,7 @@
</dest>
<voice>
*: none
- rtc,h100,h120,h300,ipod*,e200,c200,x5,m5,h10,h10_5gb,gigabeat*,mrobe100,sa9200: ""
+ rtc,h100,h120,h300,ipod*,e200*,c200,x5,m5,h10,h10_5gb,gigabeat*,mrobe100,sa9200: ""
</voice>
</phrase>
<phrase>
@@ -6915,17 +6915,17 @@
user:
<source>
*: none
- e200,c200: "mSD:"
+ e200*,c200: "mSD:"
ondio*: "MMC:"
</source>
<dest>
*: none
- e200,c200: "MSD:"
+ e200*,c200: "MSD:"
ondio*: "MMC:"
</dest>
<voice>
*: none
- e200,c200: "micro S D"
+ e200*,c200: "micro S D"
ondio*: "M M C"
</voice>
</phrase>
@@ -8287,18 +8287,18 @@
recording: "The disk is full. Press OFF to continue."
h100,h120,h300: "The disk is full. Press STOP to continue."
m5,x5: "The disk is full. Press POWER to continue."
- e200,c200: "The disk is full. Press UP to continue."
+ e200*,c200: "The disk is full. Press UP to continue."
</source>
<dest>
*: none
recording: "O disco está cheio. Pressione OFF para continuar."
h100,h120,h300: "O disco está cheio. Pressione STOP para continuar."
m5,x5: "O disco está cheio. Pressione POWER para continuar."
- e200,c200: "O disco está cheio. Pressione UP para continuar."
+ e200*,c200: "O disco está cheio. Pressione UP para continuar."
</dest>
<voice>
*: none
- recording,h100,h120,h300,m5,x5,e200,c200: ""
+ recording,h100,h120,h300,m5,x5,e200*,c200: ""
</voice>
</phrase>
<phrase>
@@ -8389,14 +8389,14 @@
player,h100,h120,h300: "STOP to abort"
ipod*: "PLAY/PAUSE to abort"
x5,m5: "Long PLAY to abort"
- h10,h10_5gb,e200,c200: "PREV to abort"
+ h10,h10_5gb,e200*,c200: "PREV to abort"
</source>
<dest>
*: "OFF para abortar"
player,h100,h120,h300: "STOP para abortar"
ipod*: "PLAY/PAUSE para abortar"
x5,m5: "PLAY Longo para abortar"
- h10,h10_5gb,e200,c200: "PREV para abortar"
+ h10,h10_5gb,e200*,c200: "PREV para abortar"
</dest>
<voice>
*: ""
@@ -10449,7 +10449,7 @@
</dest>
<voice>
*: none
- recording,h100,h120,h300,m5,x5,ipod4g,ipodcolor,ipodnano,ipodvideo,e200,c200: ""
+ recording,h100,h120,h300,m5,x5,ipod4g,ipodcolor,ipodnano,ipodvideo,e200*,c200: ""
</voice>
</phrase>
<phrase>
diff --git a/apps/lang/romaneste.lang b/apps/lang/romaneste.lang
index f72f762cfc..1e88f821aa 100644
--- a/apps/lang/romaneste.lang
+++ b/apps/lang/romaneste.lang
@@ -1519,7 +1519,7 @@
*: none
rtc: "OFF = Revert"
h100,h120,h300: "STOP = Revert"
- ipod*,e200,c200,sa9200: "MENU = Revert"
+ ipod*,e200*,c200,sa9200: "MENU = Revert"
x5,m5: "RECORD = Revert"
h10,h10_5gb: "PREV = Revert"
gigabeatf: "A = Revert"
@@ -1530,7 +1530,7 @@
*: none
rtc: "OFF pentru anulare"
h100,h120,h300: "STOP pentru anulare"
- ipod*,e200,c200,sa9200: "MENU pentru anulare"
+ ipod*,e200*,c200,sa9200: "MENU pentru anulare"
x5,m5: "RECORD pentru anulare"
h10,h10_5gb: "PREV pentru anulare"
gigabeatf: "A pentru anulare"
@@ -3235,14 +3235,14 @@
h100,h120,h300: "Building database... %d found (STOP to return)"
ipod*: "Building database... %d found (PREV to return)"
x5,m5,gigabeat*,mrobe100: "Building database... %d found (LEFT to return)"
- h10,h10_5gb,e200,c200,sa9200: "Building database... %d found (PREV to return)"
+ h10,h10_5gb,e200*,c200,sa9200: "Building database... %d found (PREV to return)"
</source>
<dest>
*: "Creare bază de date... %d găsite (OFF pentru revenire)"
h100,h120,h300: "Creare bază de date... %d găsite (STOP pentru revenire)"
ipod*: "Creare bază de date... %d găsite (PREV pentru revenire)"
x5,m5,gigabeat*,mrobe100: "Creare bază de date... %d găsite (LEFT pentru revenire)"
- h10,h10_5gb,e200,c200,sa9200: "Creare bază de date... %d găsite (PREV pentru revenire)"
+ h10,h10_5gb,e200*,c200,sa9200: "Creare bază de date... %d găsite (PREV pentru revenire)"
</dest>
<voice>
*: "intrări găsite pentru baza de date"
@@ -3763,7 +3763,7 @@
</dest>
<voice>
*: none
- recording,h100,h120,h300,m5,x5,ipod4g,ipodcolor,ipodnano,ipodvideo,e200,c200: ""
+ recording,h100,h120,h300,m5,x5,ipod4g,ipodcolor,ipodnano,ipodvideo,e200*,c200: ""
</voice>
</phrase>
<phrase>
@@ -4913,21 +4913,21 @@
recording: "The disk is full. Press OFF to continue."
h100,h120,h300: "The disk is full. Press STOP to continue."
m5,x5: "The disk is full. Press POWER to continue."
- e200,c200: "The disk is full. Press UP to continue."
+ e200*,c200: "The disk is full. Press UP to continue."
</source>
<dest>
*: none
recording: "Discul este plin. Apasati OFF pentru a continua."
h100,h120,h300: "Discul este plin. Apasati STOP pentru a continua."
m5,x5: "Discul este plin. Apasati POWER pentru a continua."
- e200,c200: "Discul este plin. Apasati UP pentru a continua."
+ e200*,c200: "Discul este plin. Apasati UP pentru a continua."
</dest>
<voice>
*: none
recording: ""
h100,h120,h300: ""
m5,x5: ""
- e200,c200: ""
+ e200*,c200: ""
</voice>
</phrase>
<phrase>
@@ -5253,13 +5253,13 @@
<source>
*: "PLAY = Yes"
h100,h120,h300: "NAVI = Yes"
- ipod*,x5,m5,gigabeat*,e200,c200,h10,h10_5gb,mrobe100,sa9200: "SELECT = Yes"
+ ipod*,x5,m5,gigabeat*,e200*,c200,h10,h10_5gb,mrobe100,sa9200: "SELECT = Yes"
player: "(PLAY/STOP)"
</source>
<dest>
*: "PLAY = Da"
h100,h120,h300: "NAVI = Da"
- ipod*,x5,m5,gigabeat*,e200,c200,h10,h10_5gb,mrobe100,sa9200: "SELECT = Da"
+ ipod*,x5,m5,gigabeat*,e200*,c200,h10,h10_5gb,mrobe100,sa9200: "SELECT = Da"
player: "(PLAY/STOP)"
</dest>
<voice>
@@ -5288,13 +5288,13 @@
*: none
rtc: "ON = Set"
h100,h120,h300: "NAVI = Set"
- ipod*,x5,m5,h10,h10_5gb,e200,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: "SELECT = Set"
+ ipod*,x5,m5,h10,h10_5gb,e200*,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: "SELECT = Set"
</source>
<dest>
*: none
rtc: "ON = Setat"
h100,h120,h300: "NAVI = Setat"
- ipod*,x5,m5,h10,h10_5gb,e200,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: "SELECT = Setat"
+ ipod*,x5,m5,h10,h10_5gb,e200*,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: "SELECT = Setat"
</dest>
<voice>
*: none
@@ -5684,21 +5684,21 @@
player,h100,h120,h300: "STOP to abort"
ipod*: "PLAY/PAUSE to abort"
x5,m5: "Long PLAY to abort"
- h10,h10_5gb,e200,c200: "PREV to abort"
+ h10,h10_5gb,e200*,c200: "PREV to abort"
</source>
<dest>
*: "OFF pentru anulare"
player,h100,h120,h300: "STOP pentru anulare"
ipod*: "PLAY/PAUSE pentru anulare"
x5,m5: "PLAY (apasare lunga) pentru anulare"
- h10,h10_5gb,e200,c200: "PREV pentru anulare"
+ h10,h10_5gb,e200*,c200: "PREV pentru anulare"
</dest>
<voice>
*: ""
player,h100,h120,h300: ""
ipod*: ""
x5,m5: ""
- h10,h10_5gb,e200,c200: ""
+ h10,h10_5gb,e200*,c200: ""
</voice>
</phrase>
<phrase>
@@ -9000,17 +9000,17 @@
user:
<source>
*: none
- e200,c200: "mSD:"
+ e200*,c200: "mSD:"
ondio*: "MMC:"
</source>
<dest>
*: none
- e200,c200: "mSD:"
+ e200*,c200: "mSD:"
ondio*: "MMC:"
</dest>
<voice>
*: none
- e200,c200: "micro S D"
+ e200*,c200: "micro S D"
ondio*: "M M C"
</voice>
</phrase>
@@ -10302,17 +10302,17 @@
user:
<source>
*: none
- e200: "Wheel Light Timeout"
+ e200*: "Wheel Light Timeout"
c200,gigabeatf,mrobe100,sa9200: "Button Light Timeout"
</source>
<dest>
*: none
- e200: "Timp iluminare rotita"
+ e200*: "Timp iluminare rotita"
c200,gigabeatf,mrobe100,sa9200: "Timp iluminare butoane"
</dest>
<voice>
*: none
- e200: "Timp iluminare rotita"
+ e200*: "Timp iluminare rotita"
c200,gigabeatf,mrobe100,sa9200: "Timp iluminare butoane"
</voice>
</phrase>
diff --git a/apps/lang/russian.lang b/apps/lang/russian.lang
index a0102caa5e..b24949a38f 100644
--- a/apps/lang/russian.lang
+++ b/apps/lang/russian.lang
@@ -4086,17 +4086,17 @@
user:
<source>
*: none
- e200,c200: "mSD:"
+ e200*,c200: "mSD:"
ondio*: "MMC:"
</source>
<dest>
*: none
- e200,c200: "mSD"
+ e200*,c200: "mSD"
ondio*: "MMC:"
</dest>
<voice>
*: none
- e200,c200: "mSD"
+ e200*,c200: "mSD"
ondio*: "MMC:"
</voice>
</phrase>
@@ -4229,7 +4229,7 @@
*: none
rtc: "OFF = Revert"
h100,h120,h300: "STOP = Revert"
- ipod*,e200,c200,sa9200: "MENU = Revert"
+ ipod*,e200*,c200,sa9200: "MENU = Revert"
x5,m5: "RECORD = Revert"
h10,h10_5gb: "PREV = Revert"
gigabeatf: "A = Revert"
@@ -4240,7 +4240,7 @@
*: none
rtc: "ВЫКЛ. = Отмена"
h100,h120,h300: "СТОП = Отмена"
- ipod*,e200,c200,sa9200: "МЕНЮ = Отмена"
+ ipod*,e200*,c200,sa9200: "МЕНЮ = Отмена"
x5,m5: "ЗАПИСЬ = Отмена"
h10,h10_5gb: "ПРЕД. = Отмена"
gigabeatf: "А = Отмена"
@@ -4251,7 +4251,7 @@
*: none
rtc: ""
h100,h120,h300: ""
- ipod*,e200,c200,sa9200: ""
+ ipod*,e200*,c200,sa9200: ""
x5,m5: ""
h10,h10_5gb: ""
gigabeatf: ""
@@ -4336,18 +4336,18 @@
recording: "The disk is full. Press OFF to continue."
h100,h120,h300: "The disk is full. Press STOP to continue."
m5,x5: "The disk is full. Press POWER to continue."
- e200,c200: "The disk is full. Press UP to continue."
+ e200*,c200: "The disk is full. Press UP to continue."
</source>
<dest>
*: none
recording: "Диск заполнен. Нажмите ВЫКЛ. для продолжения."
h100,h120,h300: "Диск заполнен. Нажмите СТОП для продолжения."
m5,x5: "Диск заполнен. Нажмите ВЫКЛ. для продолжения."
- e200,c200: "Диск заполнен. Нажмите ВВЕРХ для продолжения."
+ e200*,c200: "Диск заполнен. Нажмите ВВЕРХ для продолжения."
</dest>
<voice>
*: none
- recording,h100,h120,h300,m5,x5,e200,c200: ""
+ recording,h100,h120,h300,m5,x5,e200*,c200: ""
</voice>
</phrase>
<phrase>
@@ -6954,14 +6954,14 @@
player,h100,h120,h300: "STOP to abort"
ipod*: "PLAY/PAUSE to abort"
x5,m5: "Long PLAY to abort"
- h10,h10_5gb,e200,c200: "PREV to abort"
+ h10,h10_5gb,e200*,c200: "PREV to abort"
</source>
<dest>
*: "ВЫКЛ. для отмены"
player,h100,h120,h300: "СТОП для отмены"
ipod*: "ПАУЗА для отмены"
x5,m5: "ВОСПР. для отмены"
- h10,h10_5gb,e200,c200: "ПРЕД. для отмены"
+ h10,h10_5gb,e200*,c200: "ПРЕД. для отмены"
</dest>
<voice>
*: ""
@@ -7769,7 +7769,7 @@
</dest>
<voice>
*: none
- recording,h100,h120,h300,m5,x5,ipod4g,ipodcolor,ipodnano,ipodvideo,e200,c200: ""
+ recording,h100,h120,h300,m5,x5,ipod4g,ipodcolor,ipodnano,ipodvideo,e200*,c200: ""
</voice>
</phrase>
<phrase>
@@ -8143,21 +8143,21 @@
h100,h120,h300: "Building database... %d found (STOP to return)"
ipod*: "Building database... %d found (PREV to return)"
x5,m5,gigabeat*,mrobe100: "Building database... %d found (LEFT to return)"
- h10,h10_5gb,e200,c200,sa9200: "Building database... %d found (PREV to return)"
+ h10,h10_5gb,e200*,c200,sa9200: "Building database... %d found (PREV to return)"
</source>
<dest>
*: "Построение базы... %d найдено (ВЫКЛ. для отмены)"
h100,h120,h300: "Построение базы... %d найдено (СТОП для отмены)"
ipod*: "Построение базы... %d найдено (ПРЕД. для отмены)"
x5,m5,gigabeat*,mrobe100: ""
- h10,h10_5gb,e200,c200,sa9200: ""
+ h10,h10_5gb,e200*,c200,sa9200: ""
</dest>
<voice>
*: "найдено записей в базе"
h100,h120,h300: ""
ipod*: ""
x5,m5,gigabeat*,mrobe100: ""
- h10,h10_5gb,e200,c200,sa9200: ""
+ h10,h10_5gb,e200*,c200,sa9200: ""
</voice>
</phrase>
<phrase>
@@ -8930,19 +8930,19 @@
<source>
*: "PLAY = Yes"
h100,h120,h300: "NAVI = Yes"
- ipod*,x5,m5,gigabeat*,e200,c200,h10,h10_5gb,mrobe100,sa9200: "SELECT = Yes"
+ ipod*,x5,m5,gigabeat*,e200*,c200,h10,h10_5gb,mrobe100,sa9200: "SELECT = Yes"
player: "(PLAY/STOP)"
</source>
<dest>
*: "ВОСПР. = Да"
h100,h120,h300: "НАВИГ. = Да"
- ipod*,x5,m5,gigabeat*,e200,c200,h10,h10_5gb,mrobe100,sa9200: "ВЫБОР = Да"
+ ipod*,x5,m5,gigabeat*,e200*,c200,h10,h10_5gb,mrobe100,sa9200: "ВЫБОР = Да"
player: "(ВОСПР./СТОП)"
</dest>
<voice>
*: ""
h100,h120,h300: ""
- ipod*,x5,m5,gigabeat*,e200,c200,h10,h10_5gb,mrobe100,sa9200: ""
+ ipod*,x5,m5,gigabeat*,e200*,c200,h10,h10_5gb,mrobe100,sa9200: ""
player: ""
</voice>
</phrase>
@@ -8954,19 +8954,19 @@
*: none
rtc: "ON = Set"
h100,h120,h300: "NAVI = Set"
- ipod*,x5,m5,h10,h10_5gb,e200,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: "SELECT = Set"
+ ipod*,x5,m5,h10,h10_5gb,e200*,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: "SELECT = Set"
</source>
<dest>
*: none
rtc: "ВКЛ. = Установить"
h100,h120,h300: "НАВИГ. = Установить"
- ipod*,x5,m5,h10,h10_5gb,e200,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: "ВЫБОР = Установить"
+ ipod*,x5,m5,h10,h10_5gb,e200*,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: "ВЫБОР = Установить"
</dest>
<voice>
*: none
rtc: ""
h100,h120,h300: ""
- ipod*,x5,m5,h10,h10_5gb,e200,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: ""
+ ipod*,x5,m5,h10,h10_5gb,e200*,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: ""
</voice>
</phrase>
<phrase>
@@ -10948,17 +10948,17 @@
user:
<source>
*: none
- e200: "Wheel Light Timeout"
+ e200*: "Wheel Light Timeout"
c200,gigabeatf,mrobe100,sa9200: "Button Light Timeout"
</source>
<dest>
*: none
- e200: "Таймаут подсветки колёсика"
+ e200*: "Таймаут подсветки колёсика"
c200,gigabeatf,mrobe100,sa9200: "Таймаут подсветки клавиш"
</dest>
<voice>
*: none
- e200: "Таймаут подсветки колёсика"
+ e200*: "Таймаут подсветки колёсика"
c200,gigabeatf,mrobe100,sa9200: "Таймаут подсветки клавиш"
</voice>
</phrase>
diff --git a/apps/lang/srpski.lang b/apps/lang/srpski.lang
index ab19683228..0f750e9908 100644
--- a/apps/lang/srpski.lang
+++ b/apps/lang/srpski.lang
@@ -261,19 +261,19 @@
<source>
*: "PLAY = Yes"
h100,h120,h300: "NAVI = Yes"
- ipod*,x5,m5,gigabeat*,e200,c200,h10,h10_5gb,mrobe100,sa9200: "SELECT = Yes"
+ ipod*,x5,m5,gigabeat*,e200*,c200,h10,h10_5gb,mrobe100,sa9200: "SELECT = Yes"
player: "(PLAY/STOP)"
</source>
<dest>
*: "PLAY = Да"
h100,h120,h300: "NAVI = Да"
- ipod*,x5,m5,gigabeat*,e200,c200,h10,h10_5gb,mrobe100,sa9200: "SELECT = Да"
+ ipod*,x5,m5,gigabeat*,e200*,c200,h10,h10_5gb,mrobe100,sa9200: "SELECT = Да"
player: "(PLAY/STOP)"
</dest>
<voice>
*: ""
h100,h120,h300: ""
- ipod*,x5,m5,gigabeat*,e200,c200,h10,h10_5gb,mrobe100,sa9200: ""
+ ipod*,x5,m5,gigabeat*,e200*,c200,h10,h10_5gb,mrobe100,sa9200: ""
player: ""
</voice>
</phrase>
@@ -2370,21 +2370,21 @@
h100,h120,h300: "Building database... %d found (STOP to return)"
ipod*: "Building database... %d found (PREV to return)"
x5,m5,gigabeat*,mrobe100: "Building database... %d found (LEFT to return)"
- h10,h10_5gb,e200,c200,sa9200: "Building database... %d found (PREV to return)"
+ h10,h10_5gb,e200*,c200,sa9200: "Building database... %d found (PREV to return)"
</source>
<dest>
*: "Креирам базу података... %d пронађено (OFF за повратак)"
h100,h120,h300: "Креирам базу података... %d пронађено (STOP за повратак)"
ipod*: "Креирам базу података... %d пронађено (PREV за повратак)"
x5,m5,gigabeat*,mrobe100: "Креирам базу података... %d пронађено (LEFT за повратак)"
- h10,h10_5gb,e200,c200,sa9200: "Креирам базу података... %d пронађено (PREV за повратак)"
+ h10,h10_5gb,e200*,c200,sa9200: "Креирам базу података... %d пронађено (PREV за повратак)"
</dest>
<voice>
*: "улази за базу података"
h100,h120,h300: ""
ipod*: ""
x5,m5,gigabeat*,mrobe100: ""
- h10,h10_5gb,e200,c200,sa9200: ""
+ h10,h10_5gb,e200*,c200,sa9200: ""
</voice>
</phrase>
<phrase>
@@ -3840,17 +3840,17 @@
user:
<source>
*: none
- e200: "Wheel Light Timeout"
+ e200*: "Wheel Light Timeout"
c200,gigabeatf,mrobe100,sa9200: "Button Light Timeout"
</source>
<dest>
*: none
- e200: "Wheel Light Timeout"
+ e200*: "Wheel Light Timeout"
c200,gigabeatf,mrobe100,sa9200: ""
</dest>
<voice>
*: none
- e200: "Wheel Light Timeout"
+ e200*: "Wheel Light Timeout"
c200,gigabeatf,mrobe100,sa9200: ""
</voice>
</phrase>
@@ -4133,19 +4133,19 @@
*: none
rtc: "ON = Set"
h100,h120,h300: "NAVI = Set"
- ipod*,x5,m5,h10,h10_5gb,e200,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: "SELECT = Set"
+ ipod*,x5,m5,h10,h10_5gb,e200*,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: "SELECT = Set"
</source>
<dest>
*: none
rtc: "ON = Постави"
h100,h120,h300: "NAVI = Постави"
- ipod*,x5,m5,h10,h10_5gb,e200,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: "SELECT = Постави"
+ ipod*,x5,m5,h10,h10_5gb,e200*,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: "SELECT = Постави"
</dest>
<voice>
*: none
rtc: ""
h100,h120,h300: ""
- ipod*,x5,m5,h10,h10_5gb,e200,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: ""
+ ipod*,x5,m5,h10,h10_5gb,e200*,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: ""
</voice>
</phrase>
<phrase>
@@ -4156,7 +4156,7 @@
*: none
rtc: "OFF = Revert"
h100,h120,h300: "STOP = Revert"
- ipod*,e200,c200,sa9200: "MENU = Revert"
+ ipod*,e200*,c200,sa9200: "MENU = Revert"
x5,m5: "RECORD = Revert"
h10,h10_5gb: "PREV = Revert"
gigabeatf: "A = Revert"
@@ -4167,7 +4167,7 @@
*: none
rtc: "OFF = Врати на старо"
h100,h120,h300: "STOP = Врати на старо"
- ipod*,e200,c200,sa9200: "MENU = Врати на старо"
+ ipod*,e200*,c200,sa9200: "MENU = Врати на старо"
x5,m5: "RECORD = Врати на старо"
h10,h10_5gb: "PREV = Врати на старо"
gigabeatf: "A = Врати на старо"
@@ -4178,7 +4178,7 @@
*: none
rtc: ""
h100,h120,h300: ""
- ipod*,e200,c200,sa9200: ""
+ ipod*,e200*,c200,sa9200: ""
x5,m5: ""
h10,h10_5gb: ""
gigabeatf: ""
@@ -6941,17 +6941,17 @@
user:
<source>
*: none
- e200,c200: "mSD:"
+ e200*,c200: "mSD:"
ondio*: "MMC:"
</source>
<dest>
*: none
- e200,c200: "mSD:"
+ e200*,c200: "mSD:"
ondio*: "MMC:"
</dest>
<voice>
*: none
- e200,c200: "мајкро Ес Де"
+ e200*,c200: "мајкро Ес Де"
ondio*: "M M C"
</voice>
</phrase>
@@ -8313,18 +8313,18 @@
recording: "The disk is full. Press OFF to continue."
h100,h120,h300: "The disk is full. Press STOP to continue."
m5,x5: "The disk is full. Press POWER to continue."
- e200,c200: "The disk is full. Press UP to continue."
+ e200*,c200: "The disk is full. Press UP to continue."
</source>
<dest>
*: none
recording: "Диск је пун. Притисните OFF за наставак."
h100,h120,h300: "Диск је пун. Притисните STOP за наставак."
m5,x5: "Диск је пун. Притисните POWER за наставак."
- e200,c200: "Диск је пун. Притисните UP за наставак."
+ e200*,c200: "Диск је пун. Притисните UP за наставак."
</dest>
<voice>
*: none
- recording,h100,h120,h300,m5,x5,e200,c200: ""
+ recording,h100,h120,h300,m5,x5,e200*,c200: ""
</voice>
</phrase>
<phrase>
@@ -8415,14 +8415,14 @@
player,h100,h120,h300: "STOP to abort"
ipod*: "PLAY/PAUSE to abort"
x5,m5: "Long PLAY to abort"
- h10,h10_5gb,e200,c200: "PREV to abort"
+ h10,h10_5gb,e200*,c200: "PREV to abort"
</source>
<dest>
*: "OFF to abort"
player,h100,h120,h300: "STOP за прекид"
ipod*: "PLAY/PAUSE за прекид"
x5,m5: "Long PLAY за прекид"
- h10,h10_5gb,e200,c200: "PREV за прекид"
+ h10,h10_5gb,e200*,c200: "PREV за прекид"
</dest>
<voice>
*: ""
@@ -10475,7 +10475,7 @@
</dest>
<voice>
*: none
- recording,h100,h120,h300,m5,x5,ipod4g,ipodcolor,ipodnano,ipodvideo,e200,c200: ""
+ recording,h100,h120,h300,m5,x5,ipod4g,ipodcolor,ipodnano,ipodvideo,e200*,c200: ""
</voice>
</phrase>
<phrase>
diff --git a/apps/lang/svenska.lang b/apps/lang/svenska.lang
index 987b3920b9..3b3eaedba5 100644
--- a/apps/lang/svenska.lang
+++ b/apps/lang/svenska.lang
@@ -267,13 +267,13 @@
<source>
*: "PLAY = Yes"
h100,h120,h300: "NAVI = Yes"
- ipod*,x5,m5,gigabeat*,e200,c200,h10,h10_5gb,mrobe100,sa9200: "SELECT = Yes"
+ ipod*,x5,m5,gigabeat*,e200*,c200,h10,h10_5gb,mrobe100,sa9200: "SELECT = Yes"
player: "(PLAY/STOP)"
</source>
<dest>
*: "SPELA = Ja"
h100,h120,h300: "NAVI = Ja"
- ipod*,x5,m5,gigabeat*,e200,c200,h10,h10_5gb,mrobe100,sa9200: "VÄLJ = Ja"
+ ipod*,x5,m5,gigabeat*,e200*,c200,h10,h10_5gb,mrobe100,sa9200: "VÄLJ = Ja"
player: "SPELA/STOPP"
</dest>
<voice>
@@ -2369,14 +2369,14 @@
h100,h120,h300: "Building database... %d found (STOP to return)"
ipod*: "Building database... %d found (PREV to return)"
x5,m5,gigabeat*,mrobe100: "Building database... %d found (LEFT to return)"
- h10,h10_5gb,e200,c200,sa9200: "Building database... %d found (PREV to return)"
+ h10,h10_5gb,e200*,c200,sa9200: "Building database... %d found (PREV to return)"
</source>
<dest>
*: "Skapar databas... %d hittade (AV = Återgå)"
h100,h120,h300: "Skapar databas... %d hittade (STOPP = Återgå)"
ipod*: "Skapar databas... %d hittade (FÖREGÅENDE = Återgå)"
x5,m5,gigabeat*,mrobe100: "Skapar databas... %d hittade (VÄNSTER = Återgå)"
- h10,h10_5gb,e200,c200,sa9200: "Skapar databas... %d hittade (FÖREGÅENDE = Återgå)"
+ h10,h10_5gb,e200*,c200,sa9200: "Skapar databas... %d hittade (FÖREGÅENDE = Återgå)"
</dest>
<voice>
*: "objekt hittade för databasen"
@@ -3834,17 +3834,17 @@
user:
<source>
*: none
- e200: "Wheel Light Timeout"
+ e200*: "Wheel Light Timeout"
c200,gigabeatf,mrobe100,sa9200: "Button Light Timeout"
</source>
<dest>
*: none
- e200: "Hjulbelysning"
+ e200*: "Hjulbelysning"
c200,gigabeatf,mrobe100,sa9200: "Knappbelysning"
</dest>
<voice>
*: none
- e200: "Hjulbelysning"
+ e200*: "Hjulbelysning"
c200,gigabeatf,mrobe100,sa9200: "Knappbelysning"
</voice>
</phrase>
@@ -4127,17 +4127,17 @@
*: none
rtc: "ON = Set"
h100,h120,h300: "NAVI = Set"
- ipod*,x5,m5,h10,h10_5gb,e200,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: "SELECT = Set"
+ ipod*,x5,m5,h10,h10_5gb,e200*,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: "SELECT = Set"
</source>
<dest>
*: none
rtc: "PÅ = Ställ"
h100,h120,h300: "NAVI = Ställ"
- ipod*,x5,m5,h10,h10_5gb,e200,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: "VÄLJ = Ställ"
+ ipod*,x5,m5,h10,h10_5gb,e200*,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: "VÄLJ = Ställ"
</dest>
<voice>
*: none
- rtc,h100,h120,h300,h10,h10_5gb,x5,m5,ipod*,e200,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: ""
+ rtc,h100,h120,h300,h10,h10_5gb,x5,m5,ipod*,e200*,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: ""
</voice>
</phrase>
<phrase>
@@ -4148,7 +4148,7 @@
*: none
rtc: "OFF = Revert"
h100,h120,h300: "STOP = Revert"
- ipod*,e200,c200,sa9200: "MENU = Revert"
+ ipod*,e200*,c200,sa9200: "MENU = Revert"
x5,m5: "RECORD = Revert"
h10,h10_5gb: "PREV = Revert"
gigabeatf: "A = Revert"
@@ -4159,7 +4159,7 @@
*: none
rtc: "AV = Avbryt"
h100,h120,h300: "STOPP = Avbryt"
- ipod*,e200,c200,sa9200: "MENY = Avbryt"
+ ipod*,e200*,c200,sa9200: "MENY = Avbryt"
x5,m5: "SPELA IN = Avbryt"
h10,h10_5gb: "FÖREGÅENDE = Avbryt"
gigabeatf: "A = Avbryt"
@@ -4168,7 +4168,7 @@
</dest>
<voice>
*: none
- rtc,h100,h120,h300,ipod*,e200,c200,x5,m5,h10,h10_5gb,gigabeat*,mrobe100,sa9200: ""
+ rtc,h100,h120,h300,ipod*,e200*,c200,x5,m5,h10,h10_5gb,gigabeat*,mrobe100,sa9200: ""
</voice>
</phrase>
<phrase>
@@ -6907,17 +6907,17 @@
user:
<source>
*: none
- e200,c200: "mSD:"
+ e200*,c200: "mSD:"
ondio*: "MMC:"
</source>
<dest>
*: none
- e200,c200: "mSD:"
+ e200*,c200: "mSD:"
ondio*: "MMC:"
</dest>
<voice>
*: none
- e200,c200: "mikro S D"
+ e200*,c200: "mikro S D"
ondio*: "M M C"
</voice>
</phrase>
@@ -8279,18 +8279,18 @@
recording: "The disk is full. Press OFF to continue."
h100,h120,h300: "The disk is full. Press STOP to continue."
m5,x5: "The disk is full. Press POWER to continue."
- e200,c200: "The disk is full. Press UP to continue."
+ e200*,c200: "The disk is full. Press UP to continue."
</source>
<dest>
*: none
recording: "Disken är full. Tryck AV för att fortsätta."
h100,h120,h300: "Disken är full. Tryck STOPP för att fortsätta."
m5,x5: "Disken är full. Tryck PÅ/AV för att fortsätta."
- e200,c200: "Disken är full. Tryck UPP för att fortsätta."
+ e200*,c200: "Disken är full. Tryck UPP för att fortsätta."
</dest>
<voice>
*: none
- recording,h100,h120,h300,m5,x5,e200,c200: ""
+ recording,h100,h120,h300,m5,x5,e200*,c200: ""
</voice>
</phrase>
<phrase>
@@ -8381,7 +8381,7 @@
player,h100,h120,h300: "STOP to abort"
ipod*: "PLAY/PAUSE to abort"
x5,m5: "Long PLAY to abort"
- h10,h10_5gb,e200,c200: "PREV to abort"
+ h10,h10_5gb,e200*,c200: "PREV to abort"
gigabeats: "BACK to abort"
gigabeatf:"POWER to abort"
</source>
@@ -8390,7 +8390,7 @@
player,h100,h120,h300: "STOPP = Avbryt"
ipod*: "SPELA/PAUSA = Avbryt"
x5,m5: "Lång SPELA = Avbryt"
- h10,h10_5gb,e200,c200: "FÖREGÅENDE = Avbryt"
+ h10,h10_5gb,e200*,c200: "FÖREGÅENDE = Avbryt"
gigabeats: "BAKÅT = Avbryt"
gigabeatf: "PÅ/AV = Avbryt"
</dest>
@@ -10445,7 +10445,7 @@
</dest>
<voice>
*: none
- recording,h100,h120,h300,m5,x5,ipod4g,ipodcolor,ipodnano,ipodvideo,e200,c200: ""
+ recording,h100,h120,h300,m5,x5,ipod4g,ipodcolor,ipodnano,ipodvideo,e200*,c200: ""
</voice>
</phrase>
<phrase>
diff --git a/apps/lang/tagalog.lang b/apps/lang/tagalog.lang
index 8a3221a8dd..bce96f3490 100644
--- a/apps/lang/tagalog.lang
+++ b/apps/lang/tagalog.lang
@@ -261,19 +261,19 @@
<source>
*: "PLAY = Yes"
h100,h120,h300: "NAVI = Yes"
- ipod*,x5,m5,gigabeat*,e200,c200,h10,h10_5gb,mrobe100,sa9200: "SELECT = Yes"
+ ipod*,x5,m5,gigabeat*,e200*,c200,h10,h10_5gb,mrobe100,sa9200: "SELECT = Yes"
player: "(PLAY/STOP)"
</source>
<dest>
*: "PLAY = Oo"
h100,h120,h300: "NAVI = Oo"
- ipod*,x5,m5,gigabeat*,e200,c200,h10,h10_5gb,mrobe100,sa9200: "SELECT = Oo"
+ ipod*,x5,m5,gigabeat*,e200*,c200,h10,h10_5gb,mrobe100,sa9200: "SELECT = Oo"
player: "(PLAY/STOP)"
</dest>
<voice>
*: ""
h100,h120,h300: ""
- ipod*,x5,m5,gigabeat*,e200,c200,h10,h10_5gb,mrobe100,sa9200: ""
+ ipod*,x5,m5,gigabeat*,e200*,c200,h10,h10_5gb,mrobe100,sa9200: ""
player: ""
</voice>
</phrase>
@@ -2370,21 +2370,21 @@
h100,h120,h300: "Building database... %d found (STOP to return)"
ipod*: "Building database... %d found (PREV to return)"
x5,m5,gigabeat*,mrobe100: "Building database... %d found (LEFT to return)"
- h10,h10_5gb,e200,c200,sa9200: "Building database... %d found (PREV to return)"
+ h10,h10_5gb,e200*,c200,sa9200: "Building database... %d found (PREV to return)"
</source>
<dest>
*: "Gumawa database... %d found (OFF sa pagbalik)"
h100,h120,h300: "Gumawa database... %d found (STOP sa pagbalik)"
ipod*: "Gumawa database... %d found (PLAY/PAUSE sa pagbalik)"
x5,m5,gigabeat*,mrobe100: "Gumawa database... %d found (LEFT sa pagbalik)"
- h10,h10_5gb,e200,c200,sa9200: "Gumawa database... %d found (PREV sa pagbalik)"
+ h10,h10_5gb,e200*,c200,sa9200: "Gumawa database... %d found (PREV sa pagbalik)"
</dest>
<voice>
*: "entries found for database"
h100,h120,h300: ""
ipod*: ""
x5,m5,gigabeat*,mrobe100: ""
- h10,h10_5gb,e200,c200,sa9200: ""
+ h10,h10_5gb,e200*,c200,sa9200: ""
</voice>
</phrase>
<phrase>
@@ -3840,17 +3840,17 @@
user:
<source>
*: none
- e200: "Wheel Light Timeout"
+ e200*: "Wheel Light Timeout"
c200,gigabeatf,mrobe100,sa9200: "Button Light Timeout"
</source>
<dest>
*: none
- e200: "Pahintuin gulong sa ilaw"
+ e200*: "Pahintuin gulong sa ilaw"
c200,gigabeatf,mrobe100,sa9200: "Pahintuin buttones sa ilaw"
</dest>
<voice>
*: none
- e200: "Wheel Light Timeout"
+ e200*: "Wheel Light Timeout"
c200,gigabeatf,mrobe100,sa9200: ""
</voice>
</phrase>
@@ -4133,19 +4133,19 @@
*: none
rtc: "ON = Set"
h100,h120,h300: "NAVI = Set"
- ipod*,x5,m5,h10,h10_5gb,e200,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: "SELECT = Set"
+ ipod*,x5,m5,h10,h10_5gb,e200*,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: "SELECT = Set"
</source>
<dest>
*: none
rtc: "ON = Ilagay"
h100,h120,h300: "NAVI = Ilagay"
- ipod*,x5,m5,h10,h10_5gb,e200,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: "SELECT = Ilagay"
+ ipod*,x5,m5,h10,h10_5gb,e200*,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: "SELECT = Ilagay"
</dest>
<voice>
*: none
rtc: ""
h100,h120,h300: ""
- ipod*,x5,m5,h10,h10_5gb,e200,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: ""
+ ipod*,x5,m5,h10,h10_5gb,e200*,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: ""
</voice>
</phrase>
<phrase>
@@ -4156,7 +4156,7 @@
*: none
rtc: "OFF = Revert"
h100,h120,h300: "STOP = Revert"
- ipod*,e200,c200,sa9200: "MENU = Revert"
+ ipod*,e200*,c200,sa9200: "MENU = Revert"
x5,m5: "RECORD = Revert"
h10,h10_5gb: "PREV = Revert"
gigabeatf: "A = Revert"
@@ -4167,7 +4167,7 @@
*: none
rtc: "OFF = Mabalik"
h100,h120,h300: "STOP = Mabalik"
- ipod*,e200,c200,sa9200: "MENU = Mabalik"
+ ipod*,e200*,c200,sa9200: "MENU = Mabalik"
x5,m5: "RECORD = Mabalik"
h10,h10_5gb: "PREV = Mabalik"
gigabeatf: "A = Mabalik"
@@ -4178,7 +4178,7 @@
*: none
rtc: ""
h100,h120,h300: ""
- ipod*,e200,c200,sa9200: ""
+ ipod*,e200*,c200,sa9200: ""
x5,m5: ""
h10,h10_5gb: ""
gigabeatf: ""
@@ -7030,7 +7030,7 @@
</dest>
<voice>
*: none
- recording,h100,h120,h300,m5,x5,ipod4g,ipodcolor,ipodnano,ipodvideo,e200,c200: ""
+ recording,h100,h120,h300,m5,x5,ipod4g,ipodcolor,ipodnano,ipodvideo,e200*,c200: ""
</voice>
</phrase>
<phrase>
@@ -7620,18 +7620,18 @@
recording: "The disk is full. Press OFF to continue."
h100,h120,h300: "The disk is full. Press STOP to continue."
m5,x5: "The disk is full. Press POWER to continue."
- e200,c200: "The disk is full. Press UP to continue."
+ e200*,c200: "The disk is full. Press UP to continue."
</source>
<dest>
*: none
recording: "Puno disk. Magpatuloy Pindutin OFF."
h100,h120,h300: "Puno disk. Magpatuloy Pindutin STOP."
m5,x5: "Puno disk. Magpatuloy Pindutin POWER."
- e200,c200: "Puno disk. Magpatuloy Pindutin UP."
+ e200*,c200: "Puno disk. Magpatuloy Pindutin UP."
</dest>
<voice>
*: none
- recording,h100,h120,h300,m5,x5,e200,c200: ""
+ recording,h100,h120,h300,m5,x5,e200*,c200: ""
</voice>
</phrase>
<phrase>
@@ -8085,7 +8085,7 @@
player,h100,h120,h300: "STOP to abort"
ipod*: "PLAY/PAUSE to abort"
x5,m5: "Long PLAY to abort"
- h10,h10_5gb,e200,c200: "PREV to abort"
+ h10,h10_5gb,e200*,c200: "PREV to abort"
gigabeats: "BACK to abort"
gigabeatf: "POWER to abort"
</source>
@@ -8094,7 +8094,7 @@
player,h100,h120,h300: "STOP sa agas"
ipod*: "PLAY/PAUSE sa agas"
x5,m5: "Long PLAY sa agas"
- h10,h10_5gb,e200,c200: "PREV sa agas"
+ h10,h10_5gb,e200*,c200: "PREV sa agas"
gigabeats: "BACK sa agas"
gigabeatf: "POWER sa agas"
</dest>
@@ -10131,17 +10131,17 @@
user:
<source>
*: none
- e200,c200: "mSD:"
+ e200*,c200: "mSD:"
ondio*: "MMC:"
</source>
<dest>
*: none
- e200,c200: "MSD:"
+ e200*,c200: "MSD:"
ondio*: "MMC:"
</dest>
<voice>
*: none
- e200,c200: "micro S D"
+ e200*,c200: "micro S D"
ondio*: "M M C"
</voice>
</phrase>
diff --git a/apps/lang/thai.lang b/apps/lang/thai.lang
index 6ee4ccf848..6a769826c0 100644
--- a/apps/lang/thai.lang
+++ b/apps/lang/thai.lang
@@ -262,13 +262,13 @@
<source>
*: "PLAY = Yes"
h100,h120,h300: "NAVI = Yes"
- ipod*,x5,m5,gigabeat*,e200,c200,h10,h10_5gb,mrobe100,sa9200: "SELECT = Yes"
+ ipod*,x5,m5,gigabeat*,e200*,c200,h10,h10_5gb,mrobe100,sa9200: "SELECT = Yes"
player: "(PLAY/STOP)"
</source>
<dest>
*: "PLAY = ใช่"
h100,h120,h300: "NAVI = ใช่"
- ipod*,x5,m5,gigabeat*,e200,c200,h10,h10_5gb,mrobe100,sa9200: "SELECT = ใช่"
+ ipod*,x5,m5,gigabeat*,e200*,c200,h10,h10_5gb,mrobe100,sa9200: "SELECT = ใช่"
player: "(PLAY/STOP)"
</dest>
<voice>
@@ -2368,14 +2368,14 @@
h100,h120,h300: "Building database... %d found (STOP to return)"
ipod*: "Building database... %d found (PREV to return)"
x5,m5,gigabeat*,mrobe100: "Building database... %d found (LEFT to return)"
- h10,h10_5gb,e200,c200,sa9200: "Building database... %d found (PREV to return)"
+ h10,h10_5gb,e200*,c200,sa9200: "Building database... %d found (PREV to return)"
</source>
<dest>
*: "กำลังสร้างฐานข้อมูล...พบแล้ว %d (OFF เพื่อย้อนกลับ)"
h100,h120,h300: "กำลังสร้างฐานข้อมูล...พบแล้ว %d (STOP เพื่อย้อนกลับ)"
ipod*: "กำลังสร้างฐานข้อมูล...พบแล้ว %d (PREV เพื่อย้อนกลับ)"
x5,m5,gigabeat*,mrobe100: "กำลังสร้างฐานข้อมูล...พบแล้ว %d (LEFT เพื่อย้อนกลับ)"
- h10,h10_5gb,e200,c200,sa9200: "กำลังสร้างฐานข้อมูล...พบแล้ว %d (PREV เพื่อย้อนกลับ)"
+ h10,h10_5gb,e200*,c200,sa9200: "กำลังสร้างฐานข้อมูล...พบแล้ว %d (PREV เพื่อย้อนกลับ)"
</dest>
<voice>
*: "entries found for database"
@@ -3834,17 +3834,17 @@
user:
<source>
*: none
- e200: "Wheel Light Timeout"
+ e200*: "Wheel Light Timeout"
c200,gigabeatf,mrobe100,sa9200: "Button Light Timeout"
</source>
<dest>
*: none
- e200: "เวลาเปิดไฟล้อหมุน"
+ e200*: "เวลาเปิดไฟล้อหมุน"
c200,gigabeatf,mrobe100,sa9200: ""
</dest>
<voice>
*: none
- e200: "Wheel Light Timeout"
+ e200*: "Wheel Light Timeout"
c200,gigabeatf,mrobe100,sa9200: ""
</voice>
</phrase>
@@ -4127,13 +4127,13 @@
*: none
rtc: "ON = Set"
h100,h120,h300: "NAVI = Set"
- ipod*,x5,m5,h10,h10_5gb,e200,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: "SELECT = Set"
+ ipod*,x5,m5,h10,h10_5gb,e200*,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: "SELECT = Set"
</source>
<dest>
*: none
rtc: "ON = ตั้งค่า"
h100,h120,h300: "NAVI = ตั้งค่า"
- ipod*,x5,m5,h10,h10_5gb,e200,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: "SELECT = ตั้งค่า"
+ ipod*,x5,m5,h10,h10_5gb,e200*,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: "SELECT = ตั้งค่า"
</dest>
<voice>
*: none
@@ -4147,7 +4147,7 @@
*: none
rtc: "OFF = Revert"
h100,h120,h300: "STOP = Revert"
- ipod*,e200,c200,sa9200: "MENU = Revert"
+ ipod*,e200*,c200,sa9200: "MENU = Revert"
x5,m5: "RECORD = Revert"
h10,h10_5gb: "PREV = Revert"
gigabeatf: "A = Revert"
@@ -4158,7 +4158,7 @@
*: none
rtc: "OFF = ยกเลิก"
h100,h120,h300: "STOP = ยกเลิก"
- ipod*,e200,c200,sa9200: "MENU = ยกเลิก"
+ ipod*,e200*,c200,sa9200: "MENU = ยกเลิก"
x5,m5: "RECORD = ยกเลิก"
h10,h10_5gb: "PREV = ยกเลิก"
gigabeatf: "A = ยกเลิก"
@@ -6923,17 +6923,17 @@
user:
<source>
*: none
- e200,c200: "mSD:"
+ e200*,c200: "mSD:"
ondio*: "MMC:"
</source>
<dest>
*: none
- e200,c200: "mSD:"
+ e200*,c200: "mSD:"
ondio*: "MMC:"
</dest>
<voice>
*: none
- e200,c200: "micro Secure Digital card:"
+ e200*,c200: "micro Secure Digital card:"
ondio*: "Multimedia card"
</voice>
</phrase>
@@ -8295,18 +8295,18 @@
recording: "The disk is full. Press OFF to continue."
h100,h120,h300: "The disk is full. Press STOP to continue."
m5,x5: "The disk is full. Press POWER to continue."
- e200,c200: "The disk is full. Press UP to continue."
+ e200*,c200: "The disk is full. Press UP to continue."
</source>
<dest>
*: none
recording: "ดีสก์เต็ม กดปุ่ม OFF เพื่อทำงานต่อ"
h100,h120,h300: "ดีสก์เต็ม กดปุ่ม STOP เพื่อทำงานต่อ"
m5,x5: "ดีสก์เต็ม กดปุ่ม POWER เพื่อทำงานต่อ"
- e200,c200: "ดีสก์เต็ม กดปุ่ม UP เพื่อทำงานต่อ"
+ e200*,c200: "ดีสก์เต็ม กดปุ่ม UP เพื่อทำงานต่อ"
</dest>
<voice>
*: none
- recording,h100,h120,h300,m5,x5,e200,c200: ""
+ recording,h100,h120,h300,m5,x5,e200*,c200: ""
</voice>
</phrase>
<phrase>
@@ -8397,14 +8397,14 @@
player,h100,h120,h300: "STOP to abort"
ipod*: "PLAY/PAUSE to abort"
x5,m5: "Long PLAY to abort"
- h10,h10_5gb,e200,c200: "PREV to abort"
+ h10,h10_5gb,e200*,c200: "PREV to abort"
</source>
<dest>
*: "OFF เพื่อยกเลิก"
player,h100,h120,h300: "STOP เพื่อยกเลิก"
ipod*: "PLAY/PAUSE เพื่อยกเลิก"
x5,m5: "Long PLAY เพื่อยกเลิก"
- h10,h10_5gb,e200,c200: "PREV เพื่อยกเลิก"
+ h10,h10_5gb,e200*,c200: "PREV เพื่อยกเลิก"
</dest>
<voice>
*: ""
@@ -10457,7 +10457,7 @@
</dest>
<voice>
*: none
- recording,h100,h120,h300,m5,x5,ipod4g,ipodcolor,ipodnano,ipodvideo,e200,c200: ""
+ recording,h100,h120,h300,m5,x5,ipod4g,ipodcolor,ipodnano,ipodvideo,e200*,c200: ""
</voice>
</phrase>
<phrase>
diff --git a/firmware/export/config-e200v2.h b/firmware/export/config-e200v2.h
index 1f2366c548..5b051f2a89 100644
--- a/firmware/export/config-e200v2.h
+++ b/firmware/export/config-e200v2.h
@@ -67,11 +67,13 @@
/* Define this if you do software codec */
#define CONFIG_CODEC SWCODEC
+
/* There is no hardware tone control */
#define HAVE_SW_TONE_CONTROLS
-/* Define this if you have an AMS AS3525 */
-#define HAVE_AS3525
+/* We're working on the assumption that the AS3525 has something
+ similar to the AS3514 for audio codec etc */
+#define HAVE_AS3514
/* define this if you have a real-time clock */
#ifndef BOOTLOADER
@@ -92,8 +94,8 @@
#define AB_REPEAT_ENABLE 1
-/* FM Tuner */
-/* #define CONFIG_TUNER LV24020LP */
+/* FM Tuner - suspected to be the SI4702, but use SI4700 for now */
+#define CONFIG_TUNER SI4700
/* #define HAVE_TUNER_PWR_CTRL */
/* Define this for LCD backlight available */
diff --git a/tools/configure b/tools/configure
index 335c279d94..6ec13a2df3 100755
--- a/tools/configure
+++ b/tools/configure
@@ -1707,12 +1707,13 @@ fi
memory=8
arm9tdmicc
bmp2rb_mono="$rootdir/tools/bmp2rb -f 0"
- bmp2rb_native="$bmp2rb_mono"
+ bmp2rb_native="$rootdir/tools/bmp2rb -f 4"
tool="$rootdir/tools/scramble -add=e2v2"
output="rockbox.sansa"
bootoutput="bootloader-e200v2.sansa"
appextra="recorder:gui"
- plugins=""
+ plugins="yes"
+ swcodec="yes"
toolset=$scramblebitmaptools
t_cpu="arm"
t_manufacturer="as3525"
diff --git a/uisimulator/sdl/UI-e200v2.bmp b/uisimulator/sdl/UI-e200v2.bmp
new file mode 100644
index 0000000000..4b6d4f5b8e
--- /dev/null
+++ b/uisimulator/sdl/UI-e200v2.bmp
Binary files differ
diff --git a/uisimulator/sdl/uisdl.h b/uisimulator/sdl/uisdl.h
index 88271eb81e..aeac51f7bf 100644
--- a/uisimulator/sdl/uisdl.h
+++ b/uisimulator/sdl/uisdl.h
@@ -303,8 +303,12 @@
#define UI_LCD_WIDTH LCD_WIDTH /* * 1.5 */
#define UI_LCD_HEIGHT LCD_HEIGHT /* * 1.5 */
-#elif defined(SANSA_E200)
+#elif defined(SANSA_E200) || defined(SANSA_E200V2)
+#ifdef SANSA_E200
#define UI_TITLE "Sansa e200"
+#else
+#define UI_TITLE "Sansa e200v2"
+#endif
#define UI_WIDTH 260 /* width of GUI window */
#define UI_HEIGHT 502 /* height of GUI window */
/* high-colour */