summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/apps/lang/norsk.lang
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'apps/lang/norsk.lang')
-rw-r--r--apps/lang/norsk.lang40
1 files changed, 20 insertions, 20 deletions
diff --git a/apps/lang/norsk.lang b/apps/lang/norsk.lang
index 9a6257a8fc..35a4e3fe5e 100644
--- a/apps/lang/norsk.lang
+++ b/apps/lang/norsk.lang
@@ -3748,19 +3748,19 @@
<source>
*: none
multivolume: "HD1"
- e200*,c200: "mSD:"
+ e200*,c200*: "mSD:"
ondio*: "MMC:"
</source>
<dest>
*: none
multivolume: "HD1"
- e200*,c200: "mSD:"
+ e200*,c200*: "mSD:"
ondio*: "MMC:"
</dest>
<voice>
*: none
multivolume: "H D 1"
- e200*,c200: "mikro S D"
+ e200*,c200*: "mikro S D"
ondio*: "M M C"
</voice>
</phrase>
@@ -3893,7 +3893,7 @@
*: none
rtc: "OFF = Revert"
h100,h120,h300: "STOP = Revert"
- ipod*,c200,sa9200: "MENU = Revert"
+ ipod*,c200*,sa9200: "MENU = Revert"
x5,m5: "RECORD = Revert"
h10,h10_5gb,e200*: "PREV = Revert"
gigabeatf: "POWER = Revert"
@@ -3904,7 +3904,7 @@
*: none
rtc: "OFF = Tilbakestill"
h100,h120,h300: "STOP = Tilbakestill"
- ipod*,c200,sa9200: "MENU = Tilbakestill"
+ ipod*,c200*,sa9200: "MENU = Tilbakestill"
x5,m5: "RECORD = Tilbakestill"
h10,h10_5gb,e200*: "PREV = Tilbakestill"
gigabeatf: "POWER = Tilbakestill"
@@ -3913,7 +3913,7 @@
</dest>
<voice>
*: none
- rtc,h100,h120,h300,ipod*,e200*,c200,x5,m5,h10,h10_5gb,gigabeat*,mrobe100,sa9200: ""
+ rtc,h100,h120,h300,ipod*,e200*,c200*,x5,m5,h10,h10_5gb,gigabeat*,mrobe100,sa9200: ""
</voice>
</phrase>
<phrase>
@@ -3993,18 +3993,18 @@
recording: "The disk is full. Press OFF to continue."
h100,h120,h300: "The disk is full. Press STOP to continue."
m5,x5: "The disk is full. Press POWER to continue."
- e200*,c200: "The disk is full. Press PREV to continue."
+ e200*,c200*: "The disk is full. Press PREV to continue."
</source>
<dest>
*: none
recording: "Disken er full. Trykk OFF for å fortsette."
h100,h120,h300: "Disken er full. Trykk STOP for å fortsette."
m5,x5: "Disken er full. Trykk POWER for å fortsette."
- e200*,c200: "Disken er full. Trykk PREV for å fortsette."
+ e200*,c200*: "Disken er full. Trykk PREV for å fortsette."
</dest>
<voice>
*: none
- recording,h100,h120,h300,m5,x5,e200*,c200: ""
+ recording,h100,h120,h300,m5,x5,e200*,c200*: ""
</voice>
</phrase>
<phrase>
@@ -6611,7 +6611,7 @@
player,h100,h120,h300: "STOP to abort"
ipod*: "PLAY/PAUSE to abort"
x5,m5: "Long PLAY to abort"
- h10,h10_5gb,e200*,c200: "PREV to abort"
+ h10,h10_5gb,e200*,c200*: "PREV to abort"
gigabeats: "BACK to abort"
gigabeatf: "POWER to abort"
</source>
@@ -6620,7 +6620,7 @@
player,h100,h120,h300: "STOP for å avbryte"
ipod*: "PLAY/PAUSE for å avbryte"
x5,m5: "Hold PLAY for å avbryte"
- h10,h10_5gb,e200*,c200: "PREV for å avbryte"
+ h10,h10_5gb,e200*,c200*: "PREV for å avbryte"
gigabeats: "BACK for å avbryte"
gigabeatf: "POWER for å avbryte"
</dest>
@@ -8398,7 +8398,7 @@
</dest>
<voice>
*: none
- recording,h100,h120,h300,m5,x5,ipod4g,ipodcolor,ipodnano,ipodvideo,e200*,c200: ""
+ recording,h100,h120,h300,m5,x5,ipod4g,ipodcolor,ipodnano,ipodvideo,e200*,c200*: ""
</voice>
</phrase>
<phrase>
@@ -9760,14 +9760,14 @@
h100,h120,h300: "Building database... %d found (STOP to return)"
ipod*: "Building database... %d found (PREV to return)"
x5,m5,gigabeat*,mrobe100: "Building database... %d found (LEFT to return)"
- h10,h10_5gb,e200*,c200,sa9200: "Building database... %d found (PREV to return)"
+ h10,h10_5gb,e200*,c200*,sa9200: "Building database... %d found (PREV to return)"
</source>
<dest>
*: "Bygger database... %d funnet (OFF for å gå tilbake)"
h100,h120,h300: "Bygger database... %d funnet (STOP for å gå tilbake)"
ipod*: "Bygger database... %d funnet (PREV for å gå tilbake)"
x5,m5,gigabeat*,mrobe100: "Bygger database... %d funnet (LEFT for å gå tilbake)"
- h10,h10_5gb,e200*,c200,sa9200: "Bygger database... %d funnet (PREV for å gå tilbake)"
+ h10,h10_5gb,e200*,c200*,sa9200: "Bygger database... %d funnet (PREV for å gå tilbake)"
</dest>
<voice>
*: "filer funnet for database"
@@ -10512,19 +10512,19 @@
<source>
*: "PLAY = Yes"
h100,h120,h300: "NAVI = Yes"
- yh*,ipod*,x5,m5,gigabeat*,e200*,c200,h10,h10_5gb,mrobe100,sa9200: "SELECT = Yes"
+ yh*,ipod*,x5,m5,gigabeat*,e200*,c200*,h10,h10_5gb,mrobe100,sa9200: "SELECT = Yes"
player: "(PLAY/STOP)"
</source>
<dest>
*: "PLAY = Ja"
h100,h120,h300: "NAVI = Ja"
- yh*,ipod*,x5,m5,gigabeat*,e200*,c200,h10,h10_5gb,mrobe100,sa9200: "SELECT = Ja"
+ yh*,ipod*,x5,m5,gigabeat*,e200*,c200*,h10,h10_5gb,mrobe100,sa9200: "SELECT = Ja"
player: "(PLAY/STOP)"
</dest>
<voice>
*: ""
h100,h120,h300: ""
- yh*,ipod*,x5,m5,gigabeat*,e200*,c200,h10,h10_5gb,mrobe100,sa9200: ""
+ yh*,ipod*,x5,m5,gigabeat*,e200*,c200*,h10,h10_5gb,mrobe100,sa9200: ""
player: ""
</voice>
</phrase>
@@ -10536,19 +10536,19 @@
*: none
rtc: "ON = Set"
h100,h120,h300: "NAVI = Set"
- ipod*,x5,m5,h10,h10_5gb,e200*,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: "SELECT = Set"
+ ipod*,x5,m5,h10,h10_5gb,e200*,c200*,gigabeat*,mrobe100,sa9200: "SELECT = Set"
</source>
<dest>
*: none
rtc: "ON = Sett"
h100,h120,h300: "NAVI = Sett"
- ipod*,x5,m5,h10,h10_5gb,e200*,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: "SELECT = Sett"
+ ipod*,x5,m5,h10,h10_5gb,e200*,c200*,gigabeat*,mrobe100,sa9200: "SELECT = Sett"
</dest>
<voice>
*: none
rtc: ""
h100,h120,h300: ""
- ipod*,x5,m5,h10,h10_5gb,e200*,c200,gigabeat*,mrobe100,sa9200: ""
+ ipod*,x5,m5,h10,h10_5gb,e200*,c200*,gigabeat*,mrobe100,sa9200: ""
</voice>
</phrase>
<phrase>