summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/manual/platform/keymap-iriverh100_h300.tex
blob: ec2984b56210107de6161e1a026a98db76642272 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
% $Id$

\newcommand{\ButtonLeft}{\btnfnt{Left}}
\newcommand{\ButtonRight}{\btnfnt{Right}}
\newcommand{\ButtonUp}{\btnfnt{Up}}
\newcommand{\ButtonDown}{\btnfnt{Down}}
\newcommand{\ButtonSelect}{\btnfnt{Navi}}
\newcommand{\ButtonMode}{\btnfnt{A-B}}
\newcommand{\ButtonRec}{\btnfnt{Rec}}
\newcommand{\ButtonOn}{\btnfnt{Play}}
\newcommand{\ButtonOff}{\btnfnt{Stop}}
\newcommand{\ButtonHold}{\btnfnt{Hold}}

%Button actions, standard context
\newcommand{\ActionStdPrev}{\ButtonUp}
\newcommand{\ActionStdPrevRepeat}{Long \ButtonUp}
\newcommand{\ActionStdNext}{\ButtonDown}
\newcommand{\ActionStdNextRepeat}{Long \ButtonDown}
\newcommand{\ActionStdCancel}{\ButtonLeft{} or \ButtonOff}
\newcommand{\ActionStdContext}{Long \ButtonSelect}
\newcommand{\ActionStdQuickScreen}{Long \ButtonMode}
\newcommand{\ActionQuickScreenExit}{\ButtonMode}
\newcommand{\ActionStdMenu}{\ButtonMode}
\newcommand{\ActionStdOk}{\ButtonSelect{} or \ButtonRight}
\newcommand{\ActionStdUsbCharge}{\ButtonMode}
\newcommand{\ActionStdRec}{Long \ButtonRec}

%Button actions, wps context
\newcommand{\ActionWpsPlay}{\ButtonOn}
\newcommand{\ActionWpsSkipNext}{\ButtonRight}
\newcommand{\ActionWpsSkipPrev}{\ButtonLeft}
\newcommand{\ActionWpsSeekBack}{Long \ButtonLeft}
\newcommand{\ActionWpsSeekFwd}{Long \ButtonRight}
\newcommand{\ActionWpsAbSetBNextDir}{\ButtonOn{} + \ButtonRight}
\newcommand{\ActionWpsAbSetAPrevDir}{\ButtonOn{} + \ButtonLeft}
\newcommand{\ActionWpsStop}{\ButtonOff}
\newcommand{\ActionWpsVolDown}{\ButtonDown}
\newcommand{\ActionWpsVolUp}{\ButtonUp}
\newcommand{\ActionWpsPitchScreen}{\ButtonOn{} + \ButtonUp/\ButtonDown}
\newcommand{\ActionWpsQuickScreen}{Long \ButtonMode}
\newcommand{\ActionWpsMenu}{\ButtonMode}
\newcommand{\ActionWpsContext}{Long \ButtonSelect}
\newcommand{\ActionWpsBrowse}{\ButtonSelect}
\newcommand{\ActionWpsAbReset}{\ButtonOn{} + \ButtonSelect}
\newcommand{\ActionWpsIdThreeScreen}{\ButtonOn{} + \ButtonMode}
\newcommand{\ActionWpsHotkey}{\ButtonRec}

%Button actions, tree context
\newcommand{\ActionTreeWps}{\ButtonOn}
\newcommand{\ActionTreeStop}{\ButtonOff}
\newcommand{\ActionTreeEnter}{\ButtonSelect{} or \ButtonRight}
\newcommand{\ActionTreeParentDirectory}{\ButtonLeft}
\newcommand{\ActionTreeHotkey}{\ButtonRec}

%Button actions, YesNo context
\newcommand{\ActionYesNoAccept}{\ButtonSelect}

%Button actions, Setting context
\newcommand{\ActionSettingInc}{\ButtonUp}
\newcommand{\ActionSettingDec}{\ButtonDown}

%Button actions, Virtual Keyboard Context
\newcommand{\ActionKbdLeft}{\ButtonLeft}
\newcommand{\ActionKbdRight}{\ButtonRight}
\newcommand{\ActionKbdSelect}{\ButtonSelect}
\newcommand{\ActionKbdCursorLeft}{\ButtonOn{} + \ButtonLeft}
\newcommand{\ActionKbdCursorRight}{\ButtonOn{} + \ButtonRight}
\newcommand{\ActionKbdPageFlip}{\ButtonMode}
\newcommand{\ActionKbdDone}{\ButtonOn}
\newcommand{\ActionKbdAbort}{\ButtonOff}
\newcommand{\ActionKbdBackSpace}{\ButtonRec}
\newcommand{\ActionKbdMorseInput}{\ButtonOn{} + \ButtonMode}
\newcommand{\ActionKbdMorseSelect}{\ButtonSelect}
\newcommand{\ActionKbdUp}{\ButtonUp}
\newcommand{\ActionKbdDown}{\ButtonDown}

%Button actions, Pitch Screen context
\newcommand{\ActionPsToggleMode}{\ButtonMode}
\newcommand{\ActionPsIncSmall}{\ButtonUp}
\newcommand{\ActionPsIncBig}{Long \ButtonUp}
\newcommand{\ActionPsDecSmall}{\ButtonDown}
\newcommand{\ActionPsDecBig}{Long \ButtonDown}
\newcommand{\ActionPsNudgeLeft}{\ButtonLeft}
\newcommand{\ActionPsNudgeRight}{\ButtonRight}
\newcommand{\ActionPsReset}{\ButtonSelect}
\newcommand{\ActionPsExit}{\ButtonOn{} or \ButtonOff}

%Button actions, Recording screen context
\newcommand{\ActionRecPause}{\ButtonOn}
\newcommand{\ActionRecNewfile}{\ButtonRec}
\newcommand{\ActionRecSettingsInc}{\ButtonRight}
\newcommand{\ActionRecSettingsDec}{\ButtonLeft}
\newcommand{\ActionRecPrev}{\ButtonUp}
\newcommand{\ActionRecNext}{\ButtonDown}
\newcommand{\ActionRecMenu}{\ButtonMode}
\newcommand{\ActionRecExit}{\ButtonOff}

%Button actions, FM radio context
\newcommand{\ActionFMPreset}{\ButtonSelect}
\newcommand{\ActionFMMenu}{Long \ButtonSelect}
\newcommand{\ActionFMMode}{Long \ButtonOn}
\newcommand{\ActionFMStop}{\ButtonOff}
\newcommand{\ActionFMExit}{\ButtonMode}
\newcommand{\ActionFMPlay}{\ButtonOn}
\newcommand{\ActionFMSettingsInc}{\ActionSettingInc}
\newcommand{\ActionFMSettingsDec}{\ActionSettingDec}
\newcommand{\ActionFMPrev}{\ButtonLeft}
\newcommand{\ActionFMNext}{\ButtonRight}

%Button actions, Bookmark screen context
\newcommand{\ActionBmDelete}{\ButtonRec}